Mestská časť Košice-Kavečany - KAVEČANY

   KONTAKT  |  MAPA WEBU  |  RSS  | VYHĽADÁVANIE  
   KAVEČANY  |  OBČAN  |  NÁVŠTEVNÍK  |  Fotogaléria   

 

Folklórny festival v Kavečanoch

V dňoch 24.6. - 26.6.2016 sa v Kavečanoch uskutoční medzinárodný folklórny festival CASSOVIA FOLKFEST.

CASSOVIA  FOLKFEST 2016, súbor pdf, 444 kB

zverejnené 20.5.2016


Folklórne popoludnie v Kavečanoch

Folklórna skupina KAVEČIANKA v spolupráci s miestnym úradom a poľovníckym združením Hradova usporiadali 15.5.2016 v nedeľu o 15.00 hod. program „Stavanie mája“ v kultúrnom dome v Kavečanoch. Kultúrny program Kavečianky a ich hostí - folklórnej skupiny„PANTLIČKA“ z Košickej Belej, ľudovej hudby "ABOVSKE HUDACI" a domácej folklórnej skupiny "BOMBAĽE", pravý poľovnícky guľáš a dobrá nálada prispeli napriek upršanému počasiu k príjemne strávenému popoludniu v Turíčnu nedeľu. Momenty z akcie nájdete vo Fotogalérii.zverejnené 19.5.2016Návrh rozpočtu MČ Košice-Kavečany

Návrh je zverejnený na úradnej tabuli.

zverejnené 7.3.2016Oznam VVS, a.s. - odstávka dodávky vody

VVS, a.s. oznamuje obyvateľom, že zajtra (piatok), 26.2.2016 bude v čase od 8.00 - 12.00 hod. z dôvodu prác na hlavnom redukčnom ventile odstavená dodávka vody.

zverejnené 25.2.2016Korčuľovanie v Kavečanoch

V piatok, sobotu a nedeľu (22., 23., 24.1.2016) je možné využiť ľadovú plochu na multifunkčnom ihrisku na korčuľovanie v čase od 10.00 - 20.00 hod. V čase od 19.00-20.00 hod. je plocha vyhradená hokejistom.
Korčuľovanie je na vlastnú zodpovednosť.


zverejnené 22.1.2016


Posedenie s dôchodcami 2015

Tradičné jesenné Posedenie s dôchodcami sa tohto roku uskutočnilo v nedeľu 18. októbra o 16.00 hod. Slávnosť otvorili deti z materskej školy spontánnym a detsky úprimným vystúpením, vytvoreným z veršov,  piesní a tancov, ktoré vyčarilo úsmev aj dojatie na tvárach prítomných dôchodcov a nielen ich.  Prítomných privítal starosta mestskej časti JUDr. Martin Balčík. Nasledovali jednotlivé blahoželania prítomným jubilantom pri príležitosti ich “okrúhlych“ životných jubileí a spoločne prežitých rokov života, ktoré popretkávala miestna folklórna skupina Kavečianka ľudovými pesničkami. Prípitok s prianím pevného zdravia, lásky, pozornosti a úcty ukončil oficiálnu časť slávnosti, ktorá pokračovala v dobrej nálade za zvukov piesní do večerných hodín. Momenty zo slávnosti nájdete vo Fotogalérii.zverejnenie 19.10.2015
Ďalšia celoplošná deratizácia na území mesta Košice v roku 2015

Úrad verejného zdravotníctva v Košiciach rozhodnutím nariaďuje povinnosť pre Mesto Košice a jeho mestské časti, fyzické a právnické osoby - podnikateľov a fyzické osoby vykonať v čase od 1.10. - 15.11.2015 celoplošnú deratizáciu na území mesta Košice a preukázať vykonanie deratizácie na to oprávnenou osobou alebo kúpu použitých deratizačných prípravkov po dobu 3 mesiace.

Rozhodnutie RÚVZ o povinnosti vykonať celoplošnú deratizáciu na území mesta Košice, súbor pdf, 1.6 MB

zverejnené 13.10.2015


ÚPN-HSA Košice, Zmeny a doplnky 2015 - Oznámenie OÚ Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie o strategickom dokumente


Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-hospodarsko-sidelnej-aglomeracie-kosice-zmeny-doplnky-2015


zverejnené 24.9.2015


Návrh ÚPN-HSA Košice, Zmeny a doplnky 2015


ÚP HSA Košice, Zmeny a dopnky 2015, Oznámenie o prerokovaní, súbor pdf, 1,18 MB

Grafický a textový dokument k návrhuzverejnené 11.9.2015


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

Návrh VZN č. 1/2015 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení, súbor pdf, 650 kB

zverejnené 31.8.2015


27. ročník Malého kavečianskeho maratónu

V nedeľu 2.8.2015 sa v Kavečanoch uskutočnil pravidelný letný bežecký pretek - Malý kavečiansky maratón /polmaratón/. Po rannom výdatnom daždi  na trati dlhej 21,1 km absolvovali dospelí bežci tri kolá na trati z Kavečian do Košíc s otočkou pri zastávke pri vyhliadkovej veži . Pretekalo sa v týchto kategóriách: detské, žiacke a dorastenecké kategórie, Muži : A abs., B 40 - 49, C do 59, D 60 a viac rokov, JM - Juniori, Ženy E bez vekového obmedzenia , JŽ - Juniorky. Pretek organizačne pripravila TJ Mladosť Kavečany v spolupráci s mestskou časťou Košice-Kavečany. Tu sú výsledky preteku.

zverejnené 3.8.201527. ročník Malého kavečianskeho maratónu - pozvánka

V nedeľu 2.8.2015 sa v Kavečanoch uskutoční tradičný letný pretek so začiatkom štartu bežeckých disciplín o 9.00 hod. Srdečne pozývame účastníkov aj divákov povzbudiť súťažiacich bežcov.

Propozície behu
                                                                                                                                                                           webmaster

zverejnené 31.7.2015


Momenty z nedeľného športového popoludnia

Vydarené nedeľné športové popoludnie výrazne nenarušilo ani prehánkové počasie. Momenty z podujatia nájdete vo Fotogalérii.

zverejnené 22.6.2015


Pozvánka na "Športový deň obce"


Starosta a poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Kavečany v spolupráci s TJ Mladosť Kavečany a Poľovníckym združením Hradová vás pozývajú na "Športový deň obce", ktorý sa uskutoční v nedeľu 21.6.2015 o 13.00 hod. na futbalovom ihrisku s týmto programom:

13.00 hod. Futbalový turnaj na umelej tráve
15.00 hod. Športové súťaže pre deti a mládež o vecné ceny
                     Prezentácia policajnej techniky
                     Jazda na koni
                     Nafukovacia atrakcia pre deti
15.30 hod. Volejbalový turnaj

Počas akcie bude podávaný guľáš, čapované pivo, cukrová vata a iné občerstvenie.
Registrácia hráčov pre futbalový turnaj bude od 12.30-13.00 hod., pre volejbalový turnaj od 15.00-15.30.

zverejnenie 19.6.2015


 

Informácia o využívaní viacúčelového ihriska pre športy s použitím siete

Oznamujme záujemcom o športovanie na viacúčelovom ihrisku v Kavečanoch, že pre športy s použiítím siete (volejbal, nohejbal, tenis, badminton) budú v týždni vyhradené dni Pondelok a Streda. Za porozumenie ďakujem.

                                                                                                                                       JUDr. Martin Balčík, starosta

zverejnené 11.6.2015Informácia o stave Pozemkového spoločenstva obce Kavečany


V roku 2013 vstúpil do platnosti nový zákon o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013, ktorý nahradil pôvodný zákon č. 181/1995. Pôvodná spoločenská zmluva Pozemkového společenstva obce Kavečany bola vo veľkom rozpore so zákonom aj s pôvodným aj s novým (napr. ak veľkosti podielov nemožno určiť majú byť podiely rovnaké, nepriznanie podielov neznámych vlastníkov).

ROEP (Registrácia obnovenej evidencie pozemkov) v katastrálnom územi Kavečany bola ukončená dňa 4.2.2014. Ukončením ROEP vznikli veľmi veľké zmeny vo vlastníctve podielov v Pozemkovom spoločenstve, čo do zoznamu vlastníkov, ako aj vo veľkosti podielov. Taktiež podľa zákona k zmluve má pristúpiť aj Fond, ktorý spravuje podiely nezistených vlastníkov.

Všetky zmeny podľa zákona 97/2013 Z.z § 9 bod 3 a § 18 bod 2 je každý podielnik a Fond povinný nahlásiť výboru Pozemkového spoločenstva do dvoch mesiacov odo dňa zmeny. Tieto zmeny okrem troch podielnikov nenahlásil žiadny podielnik vrátane Fondu. Podľa nového Zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z. § 31 bod 5 bolo Pozemkové spoločenstvo do 30. júna 2014 povinné prispôsobiť svoje právne pomery ustanoveniam nového zákona.

Toto výbor pre absenciu údajov od podielnikov nemohol splniť a preto podľa § 31 bod 9 zmluva o spoločenstve stráca platnosť, spoločenstvo sa zrušuje a musí vstupiť do likvidácie.

Zrušením spoločenstva nezaniká vlastníctvo podielnikov.

Po ukončení likvidácie bude zvolané valné zhromaždenie (VZ), na ktorom bude odsúhlasené rozdelenie likvidačného zostatku, ktorý potom bude podielnikom rozdelený podľa uznesenia VZ. Na tom istom VZ môže byť v prípade záujmu ustanovené nové Pozemkové spoločenstvo v súlade so zákonom č. 97/2013 Z.z..

Na všetky tieto úkony je ale potrebná dostatočná účasť na VZ tak, aby VZ bolo uznašaniaschopné a mohlo tieto úkony odsúhlasiť v súlade so zákonom.

Výbor Pozemkového spoločenstva obce Kavečanyzverejnené 8.6.2015Folklórne popoludnie v Kavečanoch

Folklórna skupina KAVEČIANKA v spolupráci s miestnym úradom, poľovníckym združením Hradova usporiadali 24.5.2015 v nedeľu o 15.30 hod. program „Stavanie mája“ pri kultúrnom dome v Kavečanoch. Kultúrny program Kavečianky a ich hostí - „Beľanských parobkov“ , speváckej skupiny Beľanka z Košickej Belej a domácich Bombaľov, pravý poľovnícky guľáš a dobrá nálada prispeli k príjemne strávenému popoludniu v Turíčnu nedeľu. Momenty z akcie nájdete vo Fotogalérii.zverejnené 26.5.2015


Oznámenie o začatí obstarávania "Územného plánu mesta Košice"zverejnené 30.4.2015


"Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice" - oznámenie o strategickom dokumente


Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice - oznámenie o strategickom dokumente, súbor pdf, 656 kB

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-rozvoja-dopravy-dopravnych-stavieb-mesta-kosice

zverejnené 9.4.2015Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v MČ Košice-Kavečany, ul. K ihrisku, súbor pdf, 96 kB

zverejnené 27.3.2015


Aktuálna smernica o prenájme kultúrneho domu

Smernica o prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 96 kB

zverejnené 27.3.2015


 Ďalšie aktuality nájdete v Archíve aktualít


ilustračné