Mestská časť Košice-Kavečany - OBČAN

   KONTAKT  |  MAPA WEBU  |  RSS  | VYHĽADÁVANIE  
   KAVEČANY  |  OBČAN  |  NÁVŠTEVNÍK   


02.03.2018 13:02
Rozhodnutie o umiestnení stavbyčítať viac...
 

Zachádzanie spojov MHD k ZŠ Polianska

Prehľad autobusových spojov MHD v školskom roku 2018/19 (len v dňoch školského vyučovania) linky č. 29 zachádzajúcich k zastávke ZŠ Polianska. Platnosť od 3.9.2018.

7:15 hod  Kavečany, ZOO - Kavečany 7:19 hod   ... ZŠ Polianska (7:29 hod) ... - Staničné námestie   7:41 hod
7:26 hod  Kavečany, ZOO - Kavečany 7:30 hod   ... ZŠ Polianska (7:40 hod) ... -
pokračuje ako spoj linky č.16 k OC Cassovia

12:22 hod  Staničné námestie - ... ZŠ Polianska (12:35 hod) ...       - Kavečany, ZOO        12:53 hod
12:52 hod  Staničné námestie - ... ZŠ Polianska (13:05 hod) ...       - Kavečany, ZOO        13:23 hod               13:22 hod  Staničné námestie - ... ZŠ Polianska (13:35 hod) ...       - Kavečany, ZOO        13:53 hod

15:40 hod  Staničné námestie - ... ZŠ Polianska (15:53 hod) ...       - Kavečany, ZOO        16:11 hod

Všetky školské spoje idúce z centra do Kavečian, ZOO zachádzajú okruhom v Kavečanoch cez zastávky "Kavečany, cintorín“ - "Kavečany, miestny úrad“ - "Kavečany, kostol“, pokračujú otočením okolo zastávok pri cintoríne a miestnom úrade bez zastavenia k zastávke Kavečany, ZOO“.
Spoje linky č. 29 a uvedené zachádzky k ZŠ sú spojmi pravidelnej MHD schválenej mestom Košice. Preprava na týchto spojoch, resp. zachádzkach nie je bezplatná a cestujúci (vrátane žiakov) sú povinní mať platný cestovný doklad.


zverejnené 31.8.2018

 

Zber odpadu veľkokapacitnými kontajnermi 2018

Systém celoročného upratovania je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní veľkokapacitných kontajnerov na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch a stanovištiach. Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti 1 celý týždeň. Deň dodania a odvozu kontajnera je štvrtok.

Termíny a stanovištia veľkokapacitných kontajnerov.

Termín

Ulica, stanovište uloženia kontajnera

1.3. - 8.3.

Široká - miestny úrad
5.4. - 12.4. Lovecká 9-10
3.5. - 10.5. K ihrisku 24
31.5 - 7.6. Kadlubská 25
28.6. - 5.7. Šamborská 5
26.7. - 2.8. Na Rožku
23.8. - 30.8. Budanová - otočka
20.9. - 27.9. Šamborská 27
18.10. - 25.10. Strážna 8
15.11. - 22.11. Na Horke 1

zverejnené 27.2.2018

 

 

Zachádzanie spojov MHD k ZŠ Polianska

Prehľad autobusových spojov MHD v školskom roku 2017/18 (len v dňoch školského vyučovania) zachádzajúcich k zastávke ZŠ Polianska. Platnosť od 4.9.2017.

7:15 hod  Kavečany, ZOO - Kavečany 7:19 hod   ... ZŠ Polianska (7:29 hod) ... - Staničné námestie   7:41 hod
7:26 hod  Kavečany, ZOO - Kavečany 7:30 hod   ... ZŠ Polianska (7:40 hod) ... -
pokračuje ako spoj linky č.16 k OC Cassovia

12:22 hod  Staničné námestie - ... ZŠ Polianska (12:35 hod) ...       - Kavečany, ZOO        12:53 hod
12:52 hod  Staničné námestie - ... ZŠ Polianska (13:05 hod) ...       - Kavečany, ZOO        13:23 hod               13:22 hod  Staničné námestie - ... ZŠ Polianska (13:35 hod) ...       - Kavečany, ZOO        13:53 hod

15:40 hod  Staničné námestie - ... ZŠ Polianska (15:53 hod) ...       - Kavečany, ZOO        16:11 hod

Všetky školské spoje idúce z centra do Kavečian, ZOO zachádzajú okruhom v Kavečanoch cez zastávky "Kavečany, cintorín“ - "Kavečany, miestny úrad“ - "Kavečany, kostol“, pokračujú otočením okolo zastávok pri cintoríne a miestnom úrade bez zastavenia k zastávke Kavečany, ZOO“.
Spoje linky č. 29 a uvedené zachádzky k ZŠ sú spojmi pravidelnej MHD schválenej mestom Košice. Preprava na týchto spojoch, resp. zachádzkach nie je bezplatná a cestujúci (vrátane žiakov) sú povinní mať platný cestovný doklad.


zverejnené 4.9.2017

Zber odpadu veľkokapacitnými kontajnermi 2017

Systém celoročného upratovania je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní veľkokapacitných kontajnerov na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch a stanovištiach. Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti 1 celý týždeň. Deň dodania a odvozu kontajnera je štvrtok.

Termíny a stanovištia veľkokapacitných kontajnerov.

Termín

Ulica, stanovište uloženia kontajnera

2.3. - 9.3.

Široká - miestny úrad
30.3. - 6.4. Lovecká 9-10
4.5. - 11.5. K ihrisku 24
1.6 - 8.6. Kadlubská 25
29.6. - 6.7. Šamborská 5
27.7. - 3.8. Na Rožku
24.8. - 31.8. Budanová - otočka
21.9. - 28.9. Šamborská 27
19.10. - 26.10. Strážna 8
16.11. - 23.11. Na Horke 1

zverejnené 2.2.2017

Zachádzanie spojov MHD k ZŠ Polianska

Prehľad autobusových spojov MHD v školskom roku 2016/17 (len v dňoch školského vyučovania) zachádzajúcich k zastávke ZŠ Polianska. Platnosť od 5.9.2016.

7:15 hod  Kavečany, ZOO - Kavečany 7:19 hod   ... ZŠ Polianska (7:29 hod) ... - Staničné námestie   7:41 hod
7:26 hod  Kavečany, ZOO - Kavečany 7:30 hod   ... ZŠ Polianska (7:40 hod) ... - Staničné námestie   7:52 hod

12:22 hod  Staničné námestie - ... ZŠ Polianska (12:35 hod) ...       - Kavečany, ZOO        12:53 hod
12:52 hod  Staničné námestie - ... ZŠ Polianska (13:02 hod) ...       - Kavečany, ZOO        13:23 hod               13:22 hod  Staničné námestie - ... ZŠ Polianska (13:35 hod) ...       - Kavečany, ZOO        13:53 hod

15:40 hod  Staničné námestie - ... ZŠ Polianska (15:53 hod) ...       - Kavečany, ZOO        16:11 hod

zverejnené 5.9.2016

Zber odpadu veľkokapacitnými kontajnermi 2016

Systém celoročného upratovania je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní veľkokapacitných kontajnerov na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch a stanovištiach. Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti 1 celý týždeň. Deň dodania a odvozu kontajnera je štvrtok.

Termíny a stanovištia veľkokapacitných kontajnerov.

Termín

Ulica, stanovište uloženia kontajnera

3.3. - 10.3.

Šamborská 5
31.3. - 7.4. Lovecká 9-10
28.4. - 5.5. K ihrisku 24
26.5 - 2.6. Kadlubská 25
23.6. - 30.6. Široká - Miestny úrad
21.7. - 28.7. Na Rožku
18.8. - 25.8. Budanová - otočka
15.9. - 22.9. Šamborská 27
13.10. - 20.10. Strážna 14 - oproti
10.11. - 17.11. Na Horke 1

zverejnené 22.2.2016


Zachádzanie spojov MHD k ZŠ Polianska

Prehľad autobusových spojov MHD v školskom roku 2015/16 (len v dňoch školského vyučovania) zachádzajúcich k zastávke ZŠ Polianska. Platnosť od 2.9.2014.

7:20 hod  Kavečany  -                                        ... ZŠ Polianska (7:29 hod) ... - Staničné námestie  7:42 hod
7:26 hod  Kavečany, ZOO - Kavečany 7:30 hod   ... ZŠ Polianska (7:39 hod) ... - Staničné námestie   7:52 hod

12:22 hod  Jakabov  palác -       ... ZŠ Polianska (12:34 hod) ...       - Kavečany, ZOO        12:46 hod

12:52 hod  Jakabov palác -        ... ZŠ Polianska (13:02 hod) ...       - Kavečany, ZOO        13:16 hod                 

13:22 hod  Staničné námestie -  ... ZŠ Polianska (13:33 hod) ...      - Kavečany, ZOO        13:47 hod

15:41 hod  Jakabov palác -         ... ZŠ Polianska (15:51 hod) ...      - Kavečany, ZOO        16:05 hod

zverejnené 31.8.2015

Zber odpadu veľkokapacitnými kontajnermi 2015

Systém celoročného upratovania je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní veľkokapacitných kontajnerov na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch a stanovištiach. Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti 1 celý týždeň. Deň dodania a odvozu kontajnera je štvrtok.

Termíny a stanovištia veľkokapacitných kontajnerov.

Termín

Ulica, stanovište uloženia kontajnera

5.3. - 12.3.

Šamborská 5
9.4. - 16.4. Lovecká 9-10
7.5. - 14.5. K ihrisku 24
4.6 - 11.6. Kadlubská 25
2.7. - 9.7. Široká - Miestny úrad
30.7. - 6.8. Na Rožku
27.8. - 3.9. Budanová - otočka
24.9. - 1.10. Šamborská 27
22.10. - 29.10. Strážna 14 - oproti
19.11. - 26.11. Na Horke 1

zverejnené 19.2.2015


 

Zachádzanie spojov MHD k ZŠ Polianska

Prehľad autobusových spojov MHD v školskom roku 2014/15 (len v dňoch školského vyučovania) zachádzajúcich k zastávke ZŠ Polianska. Platnosť od 2.9.2014.

7:20 hod. Kavečany - ... ZŠ Polianska (7:29 hod.)  - ... Nám. osloboditeľov 7:42 hod.
7:32 hod. Kavečany - ...
ZŠ Polianska (7:41 hod.) - .... Staničné námestie 7:56 hod.


12:20 hod. Staničné námestie - ...
Polianska (12:36 hod.) - ... Kavečany, ZOO 12:50 hod.
12:50 hod. Staničné námestie - ...
Polianska (13:06 hod.) - ... Kavečany, ZOO 13:20 hod.
13:20 hod. Staničné námestie - ...
Polianska (13:36 hod.) - ... Kavečany, ZOO 13:50 hod.
15:42 hod. Staničné námestie - ...
Polianska (15:58 hod.) - ... Kavečany         
16:10 hod.

zverejnené 27.8.2014

 

Zber odpadu veľkokapacitnými kontajnermi 2014

Systém celoročného upratovania je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní veľkokapacitných kontajnerov na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch a stanovištiach. Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti 1 celý týždeň. Deň dodania a odvozu kontajnera je štvrtok.

Termíny a stanovištia veľkokapacitných kontajnerov.

Termín

Ulica, stanovište uloženia kontajnera

6.3. - 13.3.

Šamborská 5
3.4. - 10.4. Lovecká 9-10
8.5. - 15.5. K ihrisku 24
5.6 - 12.6. Kadlubská 25
3.7. - 10.7. Široká - Miestny úrad
31.7. - 7.8. Na Rožku
28.8. - 4.9. Budanová - otočka
25.9. - 2.10. Šamborská 27
23.10. - 30.10. Vyšná 10
20.11. - 27.11. Na Horke

zverejnené 13.1.2014


 

Zachádzanie spojov MHD k ZŠ Polianska

Prehľad autobusových spojov MHD v školskom roku 2013/14 (len v dňoch školského vyučovania) zachádzajúcich k zastávke ZŠ Polianska. Platnosť od 2.9.2013.

7:20 hod. Kavečany - ... ZŠ Polianska (7:29 hod.)  - ... Staničné námestie 7:44 hod.
7:32 hod. Kavečany - ...
ZŠ Polianska (7:41 hod.) - .... Staničné námestie 7:56 hod.

12:20 hod. Staničné námestie - ...
Polianska (12:36 hod.) - ... Kavečany, ZOO 12:50 hod.
12:50 hod. Staničné námestie - ...
Polianska (13:06 hod.) - ... Kavečany, ZOO 13:20 hod.
13:20 hod. Staničné námestie - ...
Polianska (13:36 hod.) - ... Kavečany, ZOO 13:50 hod.
15:42 hod. Staničné námestie - ...
Polianska (15:58 hod.) - ... Kavečany
16:10 hod.

zverejnené 4.11.2013

 


 

Zber separovaného odpadu

List KOSIT, a.s. občanom, súbor pdf, 109 kB

 

zverejnené 9.10.2013


 

Nespaľujme odpad - neničme si zdravie

Tak ako vo vačšine rodinných domov na Slovensku, aj u nás, v Kavečanoch, je stále najviac používaným spôsobom získavania tepla kúrenie v peciach, resp. v kotloch na pevné palivo. Jeho nespornou výhodou je to, že je - v porovnaní s ďalšími možnosťami - stále najlacnejšie. Avšak mnohí z nás - či už z nevedomosti, z pohodlnosti, alebo v snahe ušetriť - neberú do úvahy jednu dôležitú skutočnosť: do pece, alebo kotla, nepatrí nič iné, ako suché drevo, alebo drevné (alebo iné ekologické) pelety. V domácich podmienkach za žiadnych okolností nespaľujeme:

- plasty: fľaše, kelímky, tašky, polystyrénové obaly, poplastovaný viacvrstvový materiál (tetrapack), látky z umelých vlákien (napr. polyester),

- gumu,

- drevotrieskové materiály,

- morené, alebo lakované drevo.

Spaľovaním týchto materiálov nielenže nič nezískame (nevhodný odpad má vačšinou slabú výhrevnosť a jeho splodiny poškodzujú komíny), práve naopak: poškodzujeme a ohrozujeme tak zdravie svoje, svojich detí, ako aj svojich susedov. Dym, ktorý vychádza z nášho komína potom, čo do pece alebo kotla vložíme plast či drevotriesku, obsahuje širokú škálu nebezpečných látok: ťažké kovy, toxické monoméry, ftaláty, dechtové látky, oxid uhoľnatý, čpavok, fenoly a množstvo ďalších. Tieto látky majú rôzne nepriaznivé účinky na naše zdravie: dráždia sliznice dýchacích ciest, zhoršujú priebeh respiračných ochorení, spôsobujú nevoľnosť a bolesti hlavy, alebo majú negatívny účinok na krvný obeh, nervový, imunitný, či hormonálny systém. Mnohé z nich majú rakovinotvorné účinky alebo spôsobujú poruchy plodnosti u mužov aj žien.

Mimoriadne nebezpečné je pálenie odpadu z polyvinylchloridu (PVC). Jeho spaľovaním v peci sa uvoľňujú:

- ftaláty: majú schopnosť hromadiť sa v organizme a tak dlhodobo pôsobiť škodlivo na pečeň, obličky a tiež testikulárne bunky semenníkov, čo môže chlapcom v neskoršom veku spôsobiť vážne problémy s plodnosťou,

- kyselina chlórovodíková, plynný chlór, fosgén: sú silne dráždivé (fosgén sa používal ako chemická zbraň počas 1. svetovej vojny: spôsobuje opuch pľúc; je rakovinotvorný dokonca už pri malých dávkach!),

- monomér vinylchlorid: má rakovinotvorný účinok; u laboratórnych zvierat viedlo vystavenie vinylchloridu počas tehotenstva k potratom a vrodeným chybám,

- dioxíny: poškodzujú imunitný, srdcovocievny a nervový systém, možu sposobiť cukrovku alebo kožné ochorenia, ohrozujú vyvíjajúci sa plod v tele matky a podporujú rast nádorov.

Skúsme si na to spomenúť, keď nabudúce budeme chcieť hodiť do pece starý plášť do dažďa, zvyšky podlahovej krytiny, alebo prázdnu fľašu od čistiaceho prostriedku - všetko sú to výrobky z PVC. Alebo obal z jogurtu, zvyšky drevotrieskovej skrine, či staré morené dosky z rekonštrukcie strechy. Buďme ohľaduplní k sebe aj iným, myslime na deti, budúce mamičky, chorých a starších ľudí, ktorí na škodliviny zo spaľovania nevhodného odpadu reagujú obzvlášť citlivo. Zdravie je to najcennejšie, čo máme.

 

Viera Babaríková

 

Zber odpadu veľkokapacitnými kontajnermi 2013

Systém celoročného upratovania je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní veľkokapacitných kontajnerov na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch a stanovištiach. Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti 1 celý týždeň. Deň dodania a odvozu kontajnera je štvrtok.

Termíny a stanovištia veľkokapacitných kontajnerov.

Termín

Ulica, stanovište uloženia kontajnera

7.3. - 14.3.

Šamborská 5
11.4. - 18.4. Lovecká 9-10
9.5. - 16.5. K ihrisku 24
6.6 - 13.6. Vyšná 10
4.7. - 11.7. Široká - Miestny úrad
1.8. - 8.8. Na Rožku
29.8. - 5.9. Budanová - otočka
26.9. - 3.10. Šamborská 27
24.10. - 31.10. Kadlubská 25
21.11. - 28.11. Široká - Miestny úrad

 


Zachádzanie spojov MHD k ZŠ Polianska

Prehľad autobusových spojov MHD v školskom roku 2011/12 (len v dňoch školského vyučovania) zachádzajúcich k zastávke ZŠ Polianska. Platnosť od 5.9.2011.

7:20 hod. Kavečany - ... ZŠ Polianska (7:29 hod.) - ... Staničné námestie 7:45 hod.
7:32 hod. Kavečany - ...
ZŠ Polianska (7:41 hod.) - .... Staničné námestie 7:57 hod.
12:20 hod. Staničné námestie - ...
Polianska (12:37 hod.) - ... Kavečany, ZOO 12:51 hod.
12:50 hod. Staničné námestie - ...
Polianska (13:07 hod.) - ... Kavečany, ZOO 13:21 hod.
13:20 hod. Staničné námestie - ...
Polianska (13:37 hod.) - ... Kavečany, ZOO 13:51 hod.
15:42 hod. Staničné námestie - ...
Polianska (15:59 hod.) - ... Kavečany
16:11 hod.

Zachádzanie spojov k ZŠ Polianska - vyjadrenie k požiadavke, súbor pdf, 509 KB

 


Zákazové tabule na miestach nelegálnych skládok

Proti množiacim sa prípadom zakladania a rozširovania nelegálnych skládok odpadu v extraviláne mestskej časti Košice - Kavečany miestna samospráva bojuje aj novými zákazovými tabuľami a nasledujúcou informáciou:

 Mestská časť Košice - Kavečany v extraviláne nevlastní žiadny pozemok ani v zmysle zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch  nedisponuje žiadnou povolenou skládkou na uloženie akéhokoľvek druhu odpadu. Všetky existujúce skládky odpadu sú založené protizákonne a ich rozširovanie aj vývozom stavebnej sute alebo obyčajnej zeminy, či kamenia, konárov, je priestupkom proti zákonu.

Vyzývame obyvateľov MČ, aby dôsledne využívali zber komunálneho odpadu, vrátane triedeného odpadu a možnosť uložiť odpad v priebehu roka do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú umiestňované vo vopred určených termínoch a stanovištiach v mestskej časti. Odpad nad rámec tohto zberu je potrebné umiestniť v zberných dvoroch ( napr. na Jesenského 4 ), alebo na skládkach organizácií s povolením nakladať s odpadmi ( napr. zberne kovov, Envirocentrum, Baňa Bankov,....). Rastlinný odpad je vhodné kompostovať vo vlastných záhradách.

Pre zvýšenie informovanosti verejnosti boli 5.8.2011 inštalované zákazové tabule v lokalitách „Mostáky, Vinčiská, Vaľkova hora“ a na ulici Nivky. Uvedomme si, že každá založená odpadová skládka poškodzuje súkromný majetok môjho spoluobčana a vážne poškodzuje a znehodnocuje životné prostredie. Hrdíme sa tým, že sú Kavečany prírodne krásnou a zdravou lokalitou pre bývanie - urobme teda všetko pre to, aby skutočne boli....


ilustračné ilustračné ilustračné