Mestská časť Košice-Kavečany - MAPA WEBU

   KONTAKT  |  MAPA WEBU  |  RSS  | VYHĽADÁVANIE  
   KAVEČANY  |  OBČAN  |  NÁVŠTEVNÍK  |  Fotogaléria   


Partneri

Košice 2013 Lyžiarske stredisko Kavečany Lyžiarske stredisko Kavečany EURES Eures Farnosť Kavečany Biela pastelka
 

Mapa webu

KAVEČANY
  : :  Prístupnosť webu
  : :  Kompetencie samosprávy
  : :  English summary
  : :  Geografia
  : :  História
  : :  Symboly mestskej časti
  : :  Kavečiansky spravodaj
  : :  Publikácia o Kavečanoch
  : :  Fotogaléria
  : :  Územný plán
  : :  Napíšte nám
  : :  Civilná ochrana
  : :  Archív aktualít

OBČAN
  : :  Úradná tabuľa
  : :  Miestny úrad
  : :  Starosta mestskej časti
  : :  Miestne zastupiteľstvo
  : :  Miestny kontrolór
  : :  Dokumenty mestskej časti
  : :  Záverečný účet
  : :  Rozpočet mestskej časti
  : :  Rokovania miestneho zastupiteľstva
  : :  Zverejňovanie, zmlúv, objednávok a faktúr
  : :  Výročná správa
  : :  Miestna knižnica
  : :  Tlačivá na stiahnutie
  : :  Profil verejného obstarávateľa
  : :  Sadzobník správnych poplatkov
  : :  Prenájom kultúrneho domu
  : :  Detské ihrisko
  : :  Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
  : :  Stavebné povolenie

NÁVŠTEVNÍK
  : :  Dopravná dostupnosť
  : :  Pamiatky
  : :  Príroda
  : :  Lyžiarsky areál
  : :  ZOO Košice
  : :  Letná bobová dráha
  : :  Cykloturistika
  : :  Pešia turistika
  : :  Mapa mestskej časti

KONTAKT
MAPA WEBU
RSS
Zachádzanie spojov MHD k ZŠ Polianska
Rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby
Verejné zhromaždenie občanov
Zber odpadu veľkokapacitnými kontajnermi
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
Výskyt vírusu vtáčej chrípky v Kavečanoch
Oznam o ponuke nehnuteľnosti na predaj v zmysle zákona č. 140/2014 Z. z.o nado...
MČ Košice-Kavečany - samospráva s predpokladom stabilného rozvoja
Zrušenie opatrení pri zistení a potvrdení choroby - vtáčej chrípky
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou
Stavebné povolenie - verejná vyhláška
Oznámenie o prerušení distribúcie el. energie pre oblasť záhradkárskych lok...
Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
Ponuka na predaj poľnohospodárskeho pozemku

ilustračné ilustračné ilustračné