Mestská časť Košice-Kavečany - Symboly mestskej časti

   KONTAKT  |  MAPA WEBU  |  RSS  | VYHĽADÁVANIE  
   KAVEČANY  |  OBČAN  |  NÁVŠTEVNÍK   

Symboly mestskej časti

Mestská časť Košice - Kavečany používa symboly schválené heraldickou komisiou a zapísané do heraldického registra SR od roku 2004. Symboly mestskej časti boli schválené miestnym zastupiteľstvom a posvätené miestnym rímskokatolíckym farárom JCLic. Ing. Ondrejom Nagyom.

 

Erb

Má banícky  motív podľa odtlačku pečatidla obce z 19. storočia. Na červenom štíte zlatovlasou anjelskou okrídlenou hlavou prevýšené zlaté, skrížené banícke kladivká - bicie a rozpájacie - na strieborných rukovätiach. Podklady pre vytvorenie erbu vyhľadal a erb navrhol pán Marcel Bodnár.


 Erb mestskej časti

 

 

Vlajka

Vlajka má podobu v jednej štvrti od žrde štiepeného listu, ktorého žrďová časť je žlto – modro delená, vejúca časť pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov čierneho, bieleho, žltého a červeného v pomere 2:1:1:2. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

Vlajka mestskej časti Kavečany


ilustračné ilustračné ilustračné