Mestská časť Košice-Kavečany - Archív aktualít

   KONTAKT  |  MAPA WEBU  |  RSS  | VYHĽADÁVANIE  
   KAVEČANY  |  OBČAN  |  NÁVŠTEVNÍK   

Prerušenie distribúcie elektriny
zverejnené 19.3.2015


Výzva na predchádzanie požiarov trávnatých porastov a lesov


Vážení spoluobčania,

s príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.
 
V jarných mesiacoch sa nová vegetácia len rozvíja a pozostatky starej suchej vegetácie, lístia, ihličia, trávy predstavujú nebezpečenstvo vzniku požiaru a jeho rozšírenie hlavne v lesných porastoch. Lesné požiare spôsobujú každý rok poškodenia zdravia a úmrtia ale aj veľké materiálne a ekologické škody. Obnova požiarom zničených porastov je dlhodobý proces a trvá niekoľko desiatok rokov.

Z uvedených dôvodov Vás, vážení spoluobčania, žiadam, aby ste oheň zakladali len na určených miestach a pri odchode venovali zvýšenú pozornosť jeho dokonalému uhaseniu.Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v jarnom období je vypaľovanie trávy a suchých porastov. Táto činnosť je bez povolenia zakázaná.

Z toho dôvodu Vás upozorňujem na nebezpečenstvo pri spaľovaní trávy, ktoré každý rok spôsobuje smrteľné zranenia, požiare budov, stohov slamy a lesných porastov.Chcem Vás požiadať, aby aj s Vašou podporou sme chránili naše lúky a lesné porasty. V prípade spozorovania požiaru nahláste túto skutočnosť na tlf. číslo 112, resp. 150. Len spoločným úsilím, opatrnosťou a ostražitosťou sa nám podarí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov znižovať a tým zabrániť stratám na životoch, zdraví občanov, materiálnych hodnôt a ochrániť prírodu.

Odhliadnuc od paragrafov zákona o požiarnej ochrane, lesy sú obrovským prírodným ale aj národným bohatstvom. Sú krajinotvornou kostrou, prostredníctvom ktorej dodávajú našej krajine mimoriadne hodnotnú podobu a sú tiež najúčinnejšou a relatívne stabilnou zložkou životného prostredia a zabezpečujú nenahraditeľné verejnoprospešné služby.

Želám Vám všetkým príjemné prežitie pekných chvíľ v lesoch a čo najmenej požiarov.

Richard Raši
primátor mesta Košice

zverejnené 17.3.2015Prerušenie distribúcie elektriny
zverejnené 11.3.2015
Celoplošná deratizácia na území mesta Košice v roku 2015

Úrad verejného zdravotníctva v Košiciach rozhodnutím nariaďuje povinnosť pre Mesto Košice a jeho mestské časti, fyzické a právnické osoby - podnikateľov a fyzické osoby vykonať v čase od 23.3. - 30.4.2015 celoplošnú deratizáciu na území mesta Košice a preukázať vykonanie deratizácie na to oprávnenou osobou alebo kúpu použitých deratizačných prípravkov po dobu 3 mesiace.

Rozhodnutie RÚVZ o povinnosti vykonať celoplošnú deratizáciu na území mesta Košice, súbor pdf, 1.6 MB

zverejnené 10.3.2015


ZMENY v MHD pre cestujúcich z/do Kavečian od 8.3.2015

Oznámenie DPMK Košice o zmenách trasy a odchodov spojov MHD, súbor pdf, 2,4 MB

zverejnené 6.3.2015
ÚPN-Z Košice-Kavečany, Zmeny a doplnky 2014 - Oznámenie OÚ Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie o strategickom dokumente

ÚP-Z Košice-Kavečany, - Zmeny a doplnky 2014 - Oznámenie o strategickom dokumente, súbor pdf, 818 kB

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zony-kosice-kavecany-zmeny-doplnky-2014


zverejnené 2.3.2015Prerušenie distribúcie elektriny

 

 

zverejnené 19.2.2015


 

REFERENDUM

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

  1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda, súbor pdf, (29,6 kB)

Vzor hlasovacieho lístka, súbor png, (298,9 kB)

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov , súbor rtf, (158,0 kB)

Informácie pre oprávnených voličov k referendu

 

zverejnené 27.1.2015


 

Územný plán zóny Košice-Kavečany, Zmeny a doplnky 2014

Oznámenie o prerokovaní

 

zverejnené 15.1.2015


 

Územný plán zóny Košice-Kavečany, Zmeny a doplnky 2014

Oznámenie o prerokovaní - verejná vyhláška

zverejnené 15.1.2015


 

Pozvánka na Kavečiansku kvapku krvi

Pozývame všetkých darcov a prvodarcov na Kavečiansku kvapku krvi, ktorá sa uskutoční dňa 17.2.2015 o 7.30 hod. v kultúrnom dome v Kavečanoch. Tešíme na stretnutie.

                                                                                                                          miestny spolok SČK

 

 

zverejnené 14.1.2014


 

Korčuľovanie na ľadovej ploche obnovené

Dnes, v utorok 13.1.2015 bude ľadová plocha na multifunkčnom ihrisku otvorená od 14.00 - 19.00 hod.

zverejnené 13.1.2015


 

Hokej na ľadovej ploche

Dnes, v piatok 9.1.2015, bude v čase od 18.30-20.00 celá ľadová plocha na multifunkčnom ihrisku vyhradená pre hokej.                                                                                                                             

zverejnené 9.1.2015


 

Náhradný zber plastov

Ak nedôjde k mimoriadnym okolnostiam zapríčineným zhoršením počasia, bude zajtra (v sobotu 10.1.2015) spoločnosťou Kosit, a.s. vykonaný náhradný zber plastov.

                                                                                                                                           starosta

zverejnenie 9.1.2015


 

Pozvánka na zábavnú akciu na snehu

V nedeľu 11.1.2015 organizuje komunita Aktive life v lyžiarskom stredisku v Kavečanoch v čase od 10.00 - 12.00 hod. 2. Košickú snehovú ralley - púšťanie sa na čomkoľvek zo svahu. Deti sa okrem sladkostí môžu tešiť aj na maskotov. Štartovné je symbolické 1 euro. Súťažiť sa bude aj o najkreatívnejšie snežné vozdlo. Tešíme sa na vás. Bližšie informácie nájdete na facebooku lyžiarskeho strediska Kavečany.

                                                                                                                        Aktive life

zverejnené 9.1.2015


 

Korčuľovanie na multifunkčnom ihrisku

Vážení občania, s potešením Vám oznamujeme, že dnes, t.j. 31.12.2014 v čase od 20.00 hod. do 02.00 hod. rannej bude na multifunkčnom ihrisku v Kavečanoch pre verejnosť sprístupnená ľadová plocha. Radi Vás pozývame, na silvestrovské korčuľovanie. Počnúc dňom 1.1.2015 bude pre občanov Kavečian sprístupnená ľadová plocha pre verejné korčuľovanie v čase od 10.00 - 20.00 hod. Zároveň chcem vyjadriť úprimné poďakovanie poslancom miestneho zastupiteľstva pánom Michalovi Bradovkovi a Gabrielovi Hudákovi ako aj ďalším, p. Jozefovi Medvecovi, Jánovi Ondirovi a Pavlovi Duračinskému za obetavú službu pri realizácii ľadovej plochy na multifunkčnom ihrisku v Kavečanoch.

                                                                                                                                                                  starosta

                  

zverejnené 31.12.2014


 

Lyžovanie v Kavečanoch

Oznamujeme občanom, že dňa 31.12.2014 (na Silvestra) bude v čase od 22.00 hod. do 02.00 hod. rannej bezplatná Silvestrovská lyžovačka v lyžiarskom stredisku v Kavečanoch spojená s polnočným ohňostrojom a diskotékou, zároveň pre návštevníkov lyžiarskeho strediska bude bezplatne ponúkaná vianočná kapustnica a šampanské.

 

Oznamujeme občanom, že lyžiarske stredisko v Kavečanoch bude od 1.1.2015 počas prázdnin, víkendov a sviatkov otvorené v čase od 8.00 - 16.00 hod. Počas pracovných dní bude lyžiarske stredisko otvorené v čase od 9.00 - 16.00 hod.


Oznamujeme občanom, že na miestnom úrade MČ Košice-Kavečany si záujemcovia o lyžovanie môžu bezplatne vyzdvihnúť zľavové kupóny vo výške 20% na vleky v Kavečanoch.

 

                                                                                                                                                       starosta

zverejnené 30.12.2014


 

Vianočný program v kultúrnom dome

Atmosféru tohtoročných Vianoc v Kavečanoch umocnil kultúrny program s vianočnou tématikou, ktorý zorganizovalo občianske združenie Bombaľe-folklórna skupina. V programe vystúpili deti z miestnej materskej školy U veselých medvedíkov, folklórna skupina Bombaľe s hosťujúcimi sólistami a folklórna skupina Hrabina z Myslavy. Momenty z programu nájdete vo Fotogalérii.

zverejnené 30.12.2014


 

Oznámenie o určení okrsku na konanie referenda a miestnosti na hlasovanie pre referendum v MČ Košice-Kavečany


 

zverejnené 12.12.2014


 

Oznámenie o verejnom prerokovaní a pozvánka na prerokovanie s výkladom Urbanistická štúdia Mestská zeleň Košice

Oznámenie o verejnom prerokovaní urbanistickej štúdie Mestská zeleň Košice, súbor pdf, 443 kB

zverejnené 27.11.2014


 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v mestskej časti Košice-Kavečany

Miestna volebná komisia v mestskej časti Košice-Kavečany podľa § 45 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje výsledky volieb voľby starostu mestskej časti a volieb do miestneho zastupiteľstva.

Výsledky komunálnych volieb starostu mestskej časti Košice-Kavečany konaných v roku 2014 v poradí podľa počtu platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu:

    1.      Martin Balčík, JUDr., KDH, SIEŤ                                             329 platných hlasov      

        2.      Milan Perháč, SDKÚ-DS                                                           205 platných hlasov

 

        3.      Rudolf Tabačko, nezávislý kandidát                                             46 platných hlasov

 

        4.    Ján Spišák, nezávislý kandidát                                                    35 platných hlasov       

                  

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov miestneho zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

 1.      Michal Bradovka, SDKÚ-DS                                                    281 platných hlasov

 2.      Agáta Šemráková, Bc., KDH, SIEŤ                                         255 platných hlasov

 3.      Gabriel Hudák, nezávislý kandidát                                        247 platných hlasov

 

Zoznam náhradníkov – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov miestneho zastupiteľstva podľa počtu získaných  platných hlasov:

        1.   Dušan Marják, JUDr., PhD., KDH, SIEŤ                                       177 platných hlasov

      2.   Jozef Papčo, nezávislý kandidát                                                 163 platných hlasov

      3.   Jaroslav Demský, Ing., nezávislý kandidát                                   155 platných hlasov

      4.   Stanislav Nigút, Ing., KDH, SIEŤ                                                 124 platných hlasov

      5.   Mária Gaňová, nezávislý kandidát                                               107 platných hlasov

 

zverejnené 17.11.2014


 

Posedenie s dôchodcami 2014

Tradičné jesenné Posedenie s dôchodcami sa tohto roku uskutočnilo až v nedeľu 9. novembra o 16.00 hod. Slávnosť otvorili deti z materskej školy spontánnym a detsky úprimným vystúpením, vytvoreným z veršov,  piesní a tancov, ktoré vyčarilo úsmev aj dojatie na tvárach prítomných dôchodcov a nielen ich.  Prítomných privítal zástupca starostu mestskej časti JUDr. Martin Balčík. Nasledovali jednotlivé blahoželania prítomným jubilantom pri príležitosti ich “okrúhlych“ životných jubileí a spoločne prežitých rokov života, ktoré popretkávala miestna folklórna skupina Bombaľe ľudovými pesničkami. Prípitok s prianím pevného zdravia, Božieho požehnania, lásky, pozornosti a úcty ukončil oficiálnu časť slávnosti, ktorá pokračovala v dobrej nálade za zvukov piesní do večerných hodín. Momenty zo slávnosti nájdete vo Fotogalérii.

 

zverejnené 12.11.2014


 

Sviečka za nenarodené deti 

 

zverejnené 23.10.2014


 

Pozvánka na dni otvorených dverí
 

 

 zverejnené 23.10.2014


 

Pozvánka na súťaž v skladaní LEGA


 

Program podujatia, súbor pdf, 515 kB

 

zverejnené 21.10.2014


 

Vyhlásenie kandidatúry do orgánov samosprávy mesta Košice pre voľby do samosprávy obcí 15. novembra 2014

Vyhlásenie kandidatúry pre voľbu primátora mesta Košice, súbor rtf, 24 kB

Vyhlásenie kandidatúry pre voľbu poslancov mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 1 (Sever, Kavečany), súbor rtf, 36 kB

zverejnené 14.10.2014

 


 

Ďalšia celoplošná deratizácia na území mesta Košice v roku 2014

Úrad verejného zdravotníctva v Košiciach rozhodnutím nariaďuje povinnosť pre Mesto Košice a jeho mestské časti, fyzické a právnické osoby - podnikateľov a fyzické osoby vykonať v čase od 6.10. - 31.10.2014 celoplošnú deratizáciu na území mesta Košice a preukázať vykonanie deratizácie na to oprávnenou osobou alebo kúpu použitých deratizačných prípravkov po dobu 3 mesiace.

Rozhodnutie RÚVZ o povinnosti vykonať celoplošnú deratizáciu na území mesta Košice, súbor pdf, 1.6 MB

 

zverejnené 29.9.2014


 

Vyhlásenie kandidatúry do orgánov samosprávy MČ Košice-Kavečany pre voľby do samosprávy obcí 15. novembra 2014

Vyhlásenie kandidatúry pre voľbu starostu MČ Košice-Kavečany, súbor rtf, 12 kB

Vyhlásenie kandidatúry pre voľbu poslancov miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Kavečany, súbor rtf, 18 kB

 

zverejnené 26.9.2014


 

Oznámenie o určení volebného okrsku a volebnej miestnosti v MČ Košice-Kavečany pre voľby do samosprávy obcí 15. novembra 2014

zverejnené 24.9.2014


 

Pozvánka na ďalší zo skvelých koncertov vážnej hudby v Kavečanoch

zverejnené 4.9.2014


 

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny Košice - Kavečany, Zmeny a doplnky 2014

Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta MUDr. Richardom Rašim PhD, MPH oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu zóny Košice - Kavečany, Zmeny a doplnky 2014. Mesto Košice obstaráva Územný plán zóny Košice - Kavečany, Zmeny a doplnky 2014 v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, reg. č. 294.
Spracovateľom Územného plánu zóny Košice - Kavečany, Zmeny a doplnky 2014 je Ing. arch. Ján Sekan, autorizovaný architekt SKA.
Cieľom obstarania Územného plánu zóny Košice - Kavečany, Zmeny a doplnky 2014 je spoločenská dohoda o zmene regulácie funkčného využitia pozemkov, vyjadrená uznesením MsZ Košice
o schválení v Územného plánu zóny Košice - Kavečany, Zmeny a doplnky 2014, v nasledovných riešených lokalitách :

Lokalita „Oblá ulica" – zmena funkčnej regulácie pozemkov
p. č. KNC389/1;389/2(KNE 8); KNC 392 ;382/5;382/1;382/6; 383 k. ú. Kavečany, určujúcej podmienky umiestnenia štyroch radových rodinných domov a prístupovej komunikácie k radovým rodinným domom na regulovaných pozemkoch

Lokalita „ Pri cintoríne - záhrady" - zmena a doplnenie funkčnej regulácie pozemkov
p. č. KNC 1602/2; 1609/31; 1609/22; 1609/44; 1609/43; 1609/30; 1609/63; 1609/62; 1609/61; 1609/64; 1609/60; 1609/33; 1609/50; 1609/68; 1609/74; 1609/46; 1609/54; 1609/48; 1609/56; 1609/49; 1609/57; 1609/59; 1609/72; 1609/73; 1609/35; 1609/29; 1609/65; 1609/70; 1609/75; 1609/16; 1609/17; 1609/18; 1609/79; 1609/19; 1609/41; 1609/26; 1609/27; 1609/28 k. ú. Kavečany, určujúcej podmienky umiestnenia samostatne stojacich rodinných domov a prístupových komunikácií k rodinným domom na regulovaných pozemkoch

Verejnosť môže svoje požiadavky na riešenie ÚPN Z Košice – Kavečany Zmeny a doplnky 2014, adresovať písomne na Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice do 15 dní od dátumu zverejnenia tohto oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice.
Vlastníci vyššie uvedených regulovaných pozemkov môžu svoje požiadavky na riešenie ÚPN Z Košice – Kavečany Zmeny a doplnky 2014, adresovať písomne na Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice do 15 dní od doručenia tohto oznámenia.

Územný plán zóny Košice - Kavečany, Zmeny a Doplnky 2014, lokality, súbor pdf, 3,72 MB

 

zverejnené 3.9.2014


 

26. ročník Malého kavečianskeho maratónu

V nedeľu 3.8.2014 sa v Kavečanoch uskutočnil pravidelný letný bežecký pretek - Malý kavečiansky maratón /polmaratón/. Po rannom výdatnom daždi  na trati dlhej 21,1 km absolvovali dospelí bežci tri kolá na trati z Kavečian do Košíc s otočkou pri zastávke pri vyhliadkovej veži . Pretekalo sa v týchto kategóriách: detské, žiacke a dorastenecké kategórie, Muži : A abs., B 40 - 49, C do 59, D 60 a viac rokov, JM - Juniori, Ženy E bez vekového obmedzenia , JŽ - Juniorky. Pretek organizačne pripravila TJ Mladosť Kavečany v spolupráci s mestskou časťou Košice-Kavečany. Tu sú výsledky preteku.

 zverejnené 4.8.2014

 


Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do samosprávy obcí 15. novembra 2014

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do samosprávy obcí 15. novembra 2014, súbor rtf, 96 kB

zverejnené 4.8.2014

 


Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do samosprávy obcí 15. novembra 2014

OZNAMENIE o rozsahu výkonu starostu pre voľby do samosprávy obcí 15. novembra 2014, súbor rtf, 90,9 kB

zverejnené 4.8.2014

 


Oznámenie o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

OZNÁMENIE o počte ovbyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. november 2014, súbor rtf, 93 kB

zverejnené 4.8.2014

 


26. ročník Malého kavečianskeho maratónu

V nedeľu 3.8.2014 sa v Kavečanoch uskutoční tradičný letný pretek so začiatkom štartu bežeckých disciplín o 9.00 hod. Srdečne pozývame účastníkov aj divákov povzbudiť súťažiacich bežcov.

                                                                                                                                                                           webmaster

zverejnené 31.7.2014

 


Pozvánka na športový deň

TJ Mladosť Kavečany usporiadava športový deň pre občanov Kavečian, ktorý sa bude konať dňa 5.7.2014 /sobota/ na futbalovom ihrisku. Pripravujeme futbalový turnaj na ktorom sa zúčastnia futbalové mužstvá  súčasne hrajúcich TJ Mladosť Kavečany so súperom z Košickej Belej a bývalých hráčov TJ Mladosť Kavečany proti Olympionikom z Košíc. Súčasne sa na priľahlých plochách budú konať súťaže pre deti a mládež. Pre súťažiacich ale aj ostatných  bude v areáli ihriska pripravené občerstvenie a po súťažiach sa začne voľná zábava pre všetkých  prítomných.

Srdečne Vás pozývame.

                                                                                                                 za TJ Mladosť Kavečany, Michal Bradovka

 

 


Oznámenie o určení volebného okrsku, volebnej miestnosti a čase konania volieb do Európskeho parlamentu v MČ Košice-Kavečany

Oznámenie o určení volebného okrsku, volebnej miestnosti a čase konania volieb do Európskeho parlamentu v MČ Košice-Kavečany, súbor rtf, 281 kB

 

zverejnené 4.4.2014


 

VÝZVA: POZOR NA POŽIARE TRÁVNATÝCH A LESNÝCH PORASTOV 

Vážení Košičania,

prichádza opäť jar a ako už býva v tomto období nevyhnutným pravidlom, musíme znova verejne upozorňovať na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Pozostatky suchej trávy, lístia, buriny a ihličia sú mimoriadne rizikové z hľadiska možného vzniku požiaru a jeho rozšírenia najmä v lesných porastoch. Lesné požiare dokonca spôsobujú každoročne aj úmrtia a poškodenia zdravia, ale i momoriadne veľké materiálne a ekologické škody. Spálený les je nutné obnovovať niekoľko desaťročí. Stojí to nemálo ľudského úsilia a finančných prostriedkov. Preto vás všetkých naliehavo žiadam, aby ste oheň rozkladali len na určených miestach. Pri odchode z lesa venujte prosím veľkú pozornosť jeho úplnému uhaseniu.

Napriek tomu, že vypaľovanie trávy a suchej vegetácie je v jarnom období zo zákona zakázané, je stále najčastejšou príčinou vzniku požiarov. Preto vás musím znova upozorniť na nebezpečenstvo pri spaľovaní trávy, ktoré každý rok spôsobuje smrteľné zranenia, požiare budov, stohov slamy a lesných porastov. Urobme spoločne všetko na ochranu lúk a lesných porastov. V prípade spozorovania požiaru ho preto nahláste prosím urýchlene na telefónne číslo 112, resp. 150. Len spoločným úsilím, opatrnosťou a ostražitosťou sa nám podarí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov znižovať a zabrániť stratám na životoch a zdraví ľudí.

Lesy sú obrovským prírodným a národným bohatstvom. Sú významným krajinotvorným prvkom. Mimoprodukčnými funkciami dodávajú našej krajine mimoriadne hodnoty a zabezpečujú nenahraditeľné verejnoprospešné služby. Zaslúžia si, aby sme ich všetci a spoločne chránili pred požiarmi.

 

                                                                                          Richard Raši, primátor mesta Košice

 


 

Celoplošná deratizácia na území mesta Košice v roku 2014

Úrad verejného zdravotníctva v Košiciach rozhodnutím nariaďuje povinnosť pre Mesto Košice a jeho mestské časti, fyzické a právnické osoby - podnikateľov a fyzické osoby vykonať v čase od 24.3. - 30.4.2014 celoplošnú deratizáciu na území mesta Košice a preukázať vykonanie deratizácie na to oprávnenou osobou alebo kúpu použitých deratizačných prípravkov po dobu 3 mesiace.

Rozhodnutie ÚVZ o povinnosti vykonať deratizáciu, súbor pdf, 1,9 MB

zverejnené 17.3.2014


 

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

 

V zmysle § 21 písm. h) aj) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach
vypracovalo opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi na rok 2014 a informuje o nich verejnosť.

 

Opatrenia na zabezpečenie lesov pred požiarmi, súbor pdf, 1,9 MB

 

zverejnené 5.3.2014

 


 

Rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia

Rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia - "Viacúčelové ihrisko, ul. K ihrisku, MČ Košice-Kavečany, súbor pdf, 3,6 MB

zverejnené 24.1.2014


 

Oznámenie o vytvorení volebného okrsku, volebnej miestnosti a o čase voľby v MČ Košice-Kavečany pre voľby prezidenta SR

Oznámenie MČ Košice-Kavečany o vytvorení volebného okrsku, volebnej miestnosti a o čase voľby v MČ pre voľby prezidenta SR, súbor pdf, 46 kB

zverejnené 20.1.2014


Stanovisko starostu MČ Košice-Kavečany k zefektívneniu administratívnej a finančnej stránky riadenia mesta - optimalizácia počtu mestských častí

Zefektívnenie administratívnej a finančnej stránky riadenia mesta - odpoveď primátorovi, súbor pdf, 302 kB 

zverejnené 29.11.2013


 

Vedenie mesta o mestských častiach bude diskutovať aj s Košičanmi

O mestských častiach diskutujeme aj s Košičanmi, článok z webového sídla kosice.sk

zverejnené 26.11.2013


 

Zmena výpožičného a návštevného času miestnej knižnice

Návštevníkom miestnej knižnice oznamujeme zmenu vo výpožičnom a návštevnom čase v termíne od 1. decembra 2013:

Pondelok

13.00 - 17.00

Štvrtok

13.00 - 15.00

 

zverejnené 15.11.2013


 

"Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 2/2013, lokalita Jahodná-Kurišková"

www.enviroportal.sk/eia/detail/uzemny-plan-hospodarsko-sidelnej-aglomeracie-kosice-zmeny-doplnky-c-2-/print

zverejnené 19.11.2013


 

Verejné prerokovanie urbanistickej štúdie "Výškové zónovanie mesta Košice"

Oznámenie ÚHA mesta Košice o verejnom prerokovani urbanistickej štúdie " Výškové zónovanie mesta Košice, súbor pdf, 559 KB

 

zverejnené 6.11.2013


 

Register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) pre k.ú. Južné Mesto - oznámenie obyvateľom MČ Košice-Kavečany o prebiehajúcom pripomienkovom konaní

ROEP k. ú. Južné Mesto - oznamenie o prebiehajúcom pripomienkovom konaní, súbor pdf, 648 KB

zverejnené 4.11.2013

 


Posedenie s dôchodcami 2013

Stalo sa tradíciou usporiadať v mesiaci október v spolupráci s miestnym spolkom Slovenského červeného kríža posedenie s dôchodcami, ktorí v nedeľu 20.10.2013  o 16.00 hod prijali pozvanie do kultúrneho domu  v Kavečanoch Slávnosť otvorili deti z materskej školy spontánnym a detsky úprimným vystúpením, vytvoreným z veršov,  piesní a tancov, ktoré vyčarilo úsmev aj dojatie na tvárach prítomných dôchodcov a nielen ich.  Prítomných privítal zástupca starostu mestskej časti JUDr. Martin Balčík. Nasledovali jednotlivé blahoželania prítomným jubilantom pri príležitosti ich “okrúhlych“ životných jubileí a spoločne prežitých rokov života, ktoré popretkávala miestna folklórna skupina Kavečianka ľudovými pesničkami. Prípitok s prianím pevného zdravia, Božieho požehnania, lásky, pozornosti a úcty ukončil oficiálnu časť slávnosti, ktorá pokračovala v dobrej nálade za zvukov piesní do večerných hodín. Momenty zo slávnosti nájdete vo Fotogalérii.

zverejnenie 22.10.2013


 

Ďalšia celoplošná deratizácia na území mesta Košice v roku 2013

Úrad verejného zdravotníctva v Košiciach rozhodnutím nariaďuje povinnosť pre Mesto Košice a jeho mestské časti, fyzické a právnické osoby - podnikateľov a fyzické osoby vykonať v čase od 14.10. - 8.11.2013 celoplošnú deratizáciu na území mesta Košice a preukázať vykonanie deratizácie na to oprávnenou osobou alebo kúpu použitých deratizačných prípravkov po dobu 3 mesiace.

Rozhodnutie ÚVZ o povinnosti vykonať deratizáciu, súbor pdf, 670 KB

 

zverejnené 7.10.2013


Oznámenie o určení volebného okrsku a volebnej miestnosti v MČ Košice-Kavečany vo voľbách do orgánov KSK

 

zverejnené 25.9.2013


 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach v zmysle § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na  § 2 ods. 1) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva s účinnosťou od 13. 9. 2013, 12.00 hod. čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre územné obvody Košice I-IV a Košice-okolie.

zverejnené 18.9.2013

 


 

Ďalší výborný koncert vážnej hudby v Kavečanoch
 

Pri príležitosti 205. výročia založenia farnosti v Kavečanoch sa v nedeľu 15.9.2013 v kostole sv. apoštolov Petra a Pavla v Kavečanoch uskutočnil už tradičný koncert vážnej hudby. Výborný výber skladieb skladateľov D. Poppera, F. Schuberta J. S. Bacha, J. Williamsa,  A. Vivaldiho a ďalších ešte umocnilo ich veľmi kvalitné umelecké interprétovanie - hrali a spievali študenti košického konzervatória, Akadémie múzických umení v Prahe, Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni a  Irena Červenáková. Momenty z koncertu nájdete vo Fotogalérii.

zverejnenené 17.9.2013

 


 

Stanovisko ZMOS k hospodáreniu samospráv a plneniu Memoranda

Združenie miest a obcí Slovenska  konsolidáciu rozpočtu verejnej správy považuje za prioritnú úlohu a  aktívne sa k tejto úlohe hlási.  Obce a mestá dlhodobo zabezpečujú šetrenie v rámci svojich rozpočtov a v  rozsahu svojich  zákonných kompetencií.  Je vecne preukázateľné, že samospráva šetrí viac ako štát. Výdavky štátneho rozpočtu od vypuknutia krízy vzrástli o 41%, výdavky obcí bez finančných operácií, čo sú porovnateľné ukazovatele, vzrástli iba o 5.9%. Markantný je aj rozdiel vo vynakladaní administratívnych výdavkov na činnosť a technické zabezpečenie úradov, poslancov a rôznych poradných orgánov na úrovni štátu a obcí. Skutočné výdavky v tejto oblasti v štátnom rozpočte vzrástli od roku 2008 do roku 2012 o 33,9%,  ale v obciach len o 3,8%. Tento údaj jasne dokumentuje,  kto a ako šetrí a konsoliduje a kde je potrebné zamerať prioritnú pozornosť na štrukturálne reformy a organizačné zmeny. ZMOS v záujme konsolidácie verejných financií pristúpil tiež k tomu, že štát obciam počnúc rokom 2012 každoročne znižuje príjem z výnosu daní zo 70,3% na 65,4%, čo je ročné zníženie o takmer 100 mil. €, ktoré zostávajú  k dispozícii štátnemu rozpočtu!

Samosprávy preto odmietajú medializované interpretácie vlády o nedostatočnom konsolidačnom úsilí miest a obcí a ich podiele na schodku verejného rozpočtu. Ministerstvo financií používajúc metodiku ESA 95 poukazuje na to, že obce a mesta neplnia memorandum a schodok v ich schválených rozpočtoch prekračuje dohodnutý rámec. Obce a mestá  sa v memorande na základe skúseností z minulosti a v dobrej viere pomôcť národnému hospodárstvu sa v Memorande dočasne zaviazali ušetriť 10 % na službách a 5 % na mzdových nákladoch. Hospodárili  a hospodária zodpovedne, realita je lepšia ako plánovaný  rozpočet. Prebytok rozpočtového hospodárenia miest a obcí k 30.6.2013 bol vykázaný v sume 228 mil. eur, čo je viac o 18 mil. eur ako za rovnaké obdobie roku 2012. Tento výsledok dosiahli mestá a obce aj napriek prepadu rozpočtovaného výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je rozhodujúcim zdrojom ich financovia. Je predpoklad, že sa v závere roka priblížia k želaným výsledkom. Napriek tomu, že vláda v rozpore s Memorandom prijala zákony, ktoré majú finančné dopady na hospodárenie samospráv  a odsúhlasila  navýšenie mzdových nákladov na školských zamestnancov. 

Samosprávy robia všetko, čo je v ich silách,  aby hospodárili čo najefektívnejšie, hľadajú ďalšie rezervy, niekedy až na hranici kvality servisu občanom. Sú tu však záväzky a pohľadávky, ktoré vyplývajú pre obce a mestá z implementácie europrojektov a už rozbehnutých investičných aktivít,  ktoré sú pre občanov,  ale môžu ovplyvniť  hospodárske výsledky obce  a   ohroziť  plnenie Memoranda.  Samosprávy preto odmietajú  tzv. selektívny  postih nekonsolidujúcich obcí a miest, ako nekorektný a v praxi ťažko realizovateľný. Primátori a starostovia upozorňujú, že situácia v mestách a obciach je neudržateľná, dlhodobé šetrenie a znižovanie príjmov pre obce a mestá prináša zastavenie rozvoja a ekonomického rastu  regiónu a rapídne zníženie  kvality života jeho  obyvateľov. Výrazný pokles kapitálových výdavkov a celkové očakávané hospodárske výsledky v ďalších rokoch  môžu priniesť  paralyzáciu samosprávy a ochromenie plnenia jej zákonných povinností. Členovia ZMOS odporúčajú, aby  vláda hľadala rezervy  vo vlastných rozpočtoch a rozpočtoch ňou riadených organizácií a obchodných spoločností, kde, ako ukazujú štatistické údaje,  sú rezervy. Žiadajú, aby sa  vrátila  k skutočne partnerskému dialógu so samosprávami, a hľadala riešenia v prospech obyvateľov miest a obcí.

                                                                                                                                                                            ZMOS

zverejnené 13.9.2013


 

Miestna knižnica znovu otvorená

Návštevníkom miestnej knižnice oznamujeme jej znovuotvorenie v tomto výpožičnom a návštevnom čase:

Pondelok

14.00 - 18.00

Štvrtok

13.00 - 15.00

 

zverejnené 2.9.2013


 

Oznámenia o  plánovaných prerušeniach dodávky elektrickej energie v dňoch 2-3. september 2013

 

VSD, a.s. oznamuje odberateľom elektrickej energie prerušenie dodávky el. energie v týchto odberných miestach:

 

Oznam  VSD, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie pre ul. Gazdovská, č.d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, ul. Kadlubská 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 12A, 13, 14, 16, 16A, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ul. Vyšná 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ul. Gorovecká 1, 2, 3, 4, 0 - Nalevanko Jozef  v termíne 2. september 2013 v čase od 7.00 - 13.00 hod.

 

Oznam  VSD, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie pre ul. Budanová 4 Košice-Kavečany, ČOM: 0000143438, EIC: 24ZVS0000639335N  v termíne 2. september 2013 v čase od 7.00 - 13.00 hod.

 

Oznam  VSD, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie pre v mestskej časti Košice - Kavečany: chatová lokalita Humnlská č. d. 1347 (p. Cacara), 1349 (p. Pástor), 1351 (p. Rojková Butkayová), 1346 (p. Pástor), 9017 (p. Cacarová), 9018 (p. Skaloš), 9013 (p. Rindoš), 9006 (p. Bereš), 1362 (p. Spišák), 1359 (p. Kuruc), 9020 (p. Funtali), 1649 (p. Heško¨, 1649 (p. Šramatá), 9024 (p. Račko)  v termíne 3. september 2013 v čase od 8.00 - 17.00 hod.

 

 

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán veľkého územného celku Košického kraja – Zmeny a doplnky 2014“.

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "ÚP VÚC Košického kraja - Zmeny a doplnky 2014, súbor pdf, 104 KB

zverejnenie 12.8.2013

 


25. ročník Malého kavečianskeho maratónu

V nedeľu 4.8.2013 sa v Kavečanoch uskutočnil pravidelný letný bežecký pretek - Malý kavečiansky maratón /polmaratón/. Na trati dlhej 21,1 km v horúcom počasí absolvovali bežci tri kolá na trati z Kavečian do Košíc s otočkou pri zastávke pri vyhliadkovej veži . Pretekalo sa v týchto kategóriách: detské, žiacke a dorastenecké kategórie, Muži : A abs., B 40 - 49, C do 59, D 60 a viac rokov, JM - Juniori, Ženy E bez vekového obmedzenia , JŽ - Juniorky. Pretek organizačne pripravila TJ Mladosť Kavečany v spolupráci s mestskou časťou Košice-Kavečany. Tu sú výsledky preteku.Momenty z preteku nájdete vo Fotogalérii.

zverejnené 6.8.2013


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV a Košice - okolie od 26.07.2013 do odvolania.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru, súbor pdf, 352 Kb

zverejnené 26.7.2013

 


Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom

Informácia pre občanov a prevádzkovateľov kuchyne, súbor pdf, 1,1 MB

zverejnené 12.7.2013

 


Vydarené piatkové športové popoludnie

V piatok 5.7.  pripravili organizátori z TJ Mladosť Kavečany a ich priaznivci popoludnie nabité športom a dobrou zábavou. Na futbalovom ihrisku podujatie otvorili o 13.00 hod. futbalisti A mužstva Kavečian zápasom s domácim B-čkom.  Popoludnie pokračovalo v priestore nad ihriskom detskými súťažami v rôznych disciplínach na pripravených stanovištiach. Deti si za pekné športové výkony zaslúžili hodnotné odmeny. Medzitým sa na ihrisku rozohral druhý futbalový zápas v ktorom seniori Kavečian hrali rovnocennú partiu s internacionálmimi z Košíc. Popoludňajší program neskôr doplnilo vystúpenie folklórnej skupiny Kavečianka. Podujatie pokračovalo v dobrej zábave pri výbornom guľáši až do večerných hodín. Momenty z podujatia nájdete vo Fotogalérii.

zverejnené 9.7.2013


 

Plánované prerušenie dodávky elektrickej energie

VSD, a.s. oznamuje, že v mestskej časti Košice-Kavečany bude v termíne 16. júl 2013 v čase od 7.00-19.00 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

zverejnené 4.7.2013


 

 

Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk rekonštrukcie VO

 

Dňa 28. júna 2013 bolo  vyhlásené verejné obstarávanie rekonštrukcie verejného osvetlenia v MČ Košice - Kavečany. Výzva na predkladanie ponúk podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. Úradu pre verejné obstarávanie je zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania https://www.uvo.gov.sk/sk/web/uvo/evestnik. Po výbere dodávateľa prác sa rekonštrukcia uskutoční tohto roku v jesenných mesiacoch.

                                                                                                      Ing. Ján Kupec, starosta

zverejnenie 1.7.2013


 

Malý kavečiansky maratón

Dňa 4.8.2013 t.j v nedeľu sa uskutoční už 25. ročník Malého kavečianskeho maratónu. Tak ako každý rok  sa ho zúčastnia bežci z blízkeho  aj širšieho okolia , ale aj maratónci zo zahraničia. Súťažiť sa bude aj v žiackých a dorasteneckých kategóriach.

Týmto Vás chceme pozvať na toto jubilejné podujatie a domácim štartujúcim z Kavečian prajeme výdrž a dosiahnutie svojích cieľov.

                                                                         za TJ Mladosť Kavečany, Michal Bradovka

zverejnené 1.7.2013


 

Pozvánka na športový deň

Dňa 5.7.2013 usporiada TJ Mladosť Kavečany športový deň obce, ktorý sa uskutoční na futbalovom ihrisku Kavečany. Súťažiť sa bude vo futbalovom turnaji, hrách pre deti a mládež v rôznych disciplínach.

Program športového dňa je nasledovný:

13.00 hod. futbalový zápas súčastného mužstva Kavečany „A“ proti súperovi z Košickej Belej.

15.00 hod. sa začne zápas kavečianských seniorov proti olympionikom z Košíc.

15.00 hod. súčastne s futbalom sa začnú súťaže pre deti a mládež v disciplínach na rýchlosť, šikovnosť a zručnosť. V týchto súťažiach budú súťažiaci odmenení  vecnými cenami a sladkosťami.

17.00 hod. vystúpi v krátkom programe náš folklórny súbor Kavečianka.

Po odohratí zápasov budú na ihrisku ďalšie zábavné súťaže a po vyčerpaní súťažného programu sa začne  voľná zábava pri hudbe a atrakciach pre deti.

TJ Mladosť týmto pozýva na športový deň širokú verejnosť, pre ktorých bude k dispozícii občerstvenie, guľáš a dobrá nálada v areáli ihriska.

                                                                          za TJ Mladosť Kavečany, Michal Bradovka

 zverejnené 1.7.2013


 

Miestna knižnica bude v lete zatvorená

Návštevníkom miestnej knižnice oznamujeme, počas letných školských prázdnin bude knižnica zatvorená. V súrnych prípadoch sa počas úradných hodín informujte na sekretariáte miestneho úradu.

 

zverejnené 28.6.2013


 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mestskej časti Košice - Kavečany

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mestskej časti, súbor rtf, 32 Kb

 

zverejnené 25.6.2013


 

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011 - 2015“ – Správa o hodnotení strategického dokumentu

MČ Košice-Kavečany informuje občanov o prebiehajúcom procese posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Znenia týchto dokumentov a procesy ich prijímania je možné sledovať na Informačnom portáli rezortu MŽP SR,  tiež podľa § 63 zákona o EIA je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu a dokumenty pripomienkovať.

Miesto konania konzultácií: Obvodný úrad životného prostredia Košice, Komenského 52, 040 01 Košice v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Kontaktná osoba, od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente POH 2011 - 2015:

Ing. Daniela Čehíľová, OÚŽP Košice, email: cehilova.daniela@ke.kuzp.sk tel: 055/6001383

 

Dokumenty prijaté mestskou časťou dňa 4.6.2013 je možné pripomienkovať v lehote do 21 dní.

 

zverejnené 5.6.2013

 


 

Odvolanie mimoriadnej situácie

Dňom 4.6.2013 k 15.00 hod. primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH odvoláva mimoriadnu situáciu vyhlásenú 13. januára 2011 na území mesta Košice v súvislosti s pretrvávajúcimi aktívnymi zosuvmi pôdy, nebezpečenstvom ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých škôd na majetku.

zverejnené 5.6.2013

 

 


Ďalší výborný koncert vážnej hudby v Kavečanoch

 

V nedeľu 12.5.2013 sa v kostole sv. apoštolov Petra a Pavla v Kavečanoch uskutočnil už tradičný májový koncert vážnej hudby. Výborný výber skladieb skladateľov L. Bochceriniho, A. Piazzolu, W. A. Mozarta, F. Schuberta J. S. Bacha, J. Williamsa, R. Schumanna, A. Vivaldiho, Gorana Chotlina  ešte umocnilo ich veľmi kvalitné umelecké interprétovanie - hrali a spievali študenti košického a bratislavského konzervatória, Royal College of Music v Londýne, Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni, Irena a Milan Červenákovci a zbor farnosti Kavečany. Momenty z koncertu nájdete vo Fotogalérii.

zverejnené 14.5.2013 

Miestna knižnica znovu otvorená

Návštevníkom miestnej knižnice oznamujeme jej znovuotvorenie v rozšírenom a zmenenom výpožičnom a návštevnom čase:

Pondelok

13.00 - 17.00

Streda

13.00 - 17.00

Piatok

12.00 - 16.00

 

zverejnené 4.4.2013


 

Spoločenské posedenie darcov krvi

Dobrovoľné darcovstvo krvi má v Kavečanoch dlhoročnú tradíciu. V posledných rokoch, v pravidelných intervaloch, územný spolok SČK v spolupráci s miestnym úradom v Kavečanoch organizuje Kavečiansku kvapku krvi. Teší nás hojná účasť darcov, či už darujú krv na transfúznej stanici v Košiciach, alebo si nájdu čas pri mobilnom odbere  v Kavečanoch. So snahou oceniť túto záslužnú činnosť ako aj poďakovať sa  všetkým darcom krvi z Kavečian, sme zorganizovali dňa 17.03.2013 spoločenské posedenie. Prítomných v úvode privítala a pozdravila pani Hrabinská – predsedníčka Územného spolku SČK v Kavečanoch. Po nej sa už k slovu dostali deti z materskej škôlky, ktoré si pod vedením svojich učiteliek pripravili hodnotný kultúrny program. Ako prvé sme sa z prednesených básničiek dozvedeli veľa poučných informácií nielen o krvičke.  krvných  doštičkách, ale aj o krvinkách a srdiečku. Potom nám už dievčence a chlapci zaspievali a zatancovali na ľudovú nôtu. Bolo že to veselo! Ich priadky či začarovávanie „frajerov“ ako aj odzemok nás pobavili  a  vyčarili úsmev  na každej tvári. Všetci prítomní odmenili vystúpenie detí veľkým a srdečným potleskom.  Máme nádej, že aj títo malí tanečníci raz budú aktívnymi darcami krvi.    

Posedenie pokračovalo krátkym príhovorom pána starostu – Ing Jána Kupca – ktorý poďakoval a povzbudil darcov krvi v ich odhodlaní a aktivite pri darovaní krvi. V príjemnej atmosfére, pri kávičke.  poháriku červeného vínka a chutných koláčoch, všetci spomínali na svoje darcovské začiatky a zážitky. Za prispenia miestneho úradu ako aj sponzorov boli pre darcov pripravené drobné darčeky ako výraz vďaky. Každý si teda z príjemného posedenia odnášal nielen dobrý pocit, ale aj malý darček.

Darcovia dostali „domácu úlohu“  napísať svoj najzaujímavejší  zážitok v spojitosti s darovanín krvi, každý príspevok obohatí našu kroniku, touto cestou chceme poprosiť, vás  všetkých, ktorí majú zážitok, skúsenosť a chuť podeliť sa , aby  prispeli tiež. Svoje príspevky môžete doniesť na úrad do schránky na pripomienky. Vopred ďakujeme.     

Veríme, že  tieto naše aktivity posmelia všetkých  tých, ktorí ešte váhajú s darcovstvom krvi a rozširia naše rady. Najbližšia príležitosť bude na Kavečianskej kvapke krvi dňa 17. júna 2013 o 7:30 hod. v kultúrnom dome. Tešíme sa na pravidelných aj nových darcov krvi.    

Výbor územného spolku SČK  v Kavečanoch

zverejnené 27.3.2013

 


 

Vyhodnotenie merania koncentrácie radónu v Kavečanoch

V roku 2012 sme informovali o tom, že Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, člen IAMP, Svetovej asociácie medicínskych akadémií, oddelenie radiačnej hygieny  vykonalo v mesiacoch február - máj 2012 vzorkový skríning koncentrácie radónu v obytných domoch v regióne Košíc a aj v mestskej časti Košice - Kavečany. V Kavečanoch bol skríning vykonaný na vzorke 19 domov. V pondelok 18.3.2013 o 18.00 hod. si v kultúrnom dome účastníci skríningu prevzali výsledky jednotlivých meraní a hodnotiacu správu vykonaného skríningu v Kavečanoch.

V záujme zvýšenia informovanosti o problematike ohrozenia zdravia radónom, hodnotenie  radónového rizika zisteného z meraní vykonaných v Kavečanoch v poslednom období a opatreniach na ochranu zdravia pred škodlivým pôsobením radónu poskytujeme verejnosti túto informáciu:

Meranie koncentrácie radónu v Kavečanoch, súbor pdf, 67 kB

zverejnené 20.3.2013

 


 

Zmeny v platení úhrad koncesionárskych poplatkov

V súvislosti s novelizáciou zákona o úhrade za služby verejnosti poskytovaných RTVS (č.  340/2012 Z. z.) sú od 1.1.2013 v platnosti zmeny v povinnosti platenia úhrad (koncesionárskych poplatkov).

Jednou z najzávažnejších zmien je možnosť uplatnenia oslobodenia od povinnosti platiť úhradu, polovičnú sadzbu úhrady alebo platenia úhrady z dôvodu viacnásobného odberu u odberateľa elektriny, ktorým je:

- osoba s ŤZP (ťažkým zdravotným postihnutím)

- dôchodca bez príjmu zo zárobkovej činnosti

- poberateľ dávky v hmotnej núdzi

- odberateľ s viacerými odbernými miestami elektriny

Podrobné informácie a rady ako postupovať v platení koncesionárskych poplatkov, aj to ako, a na základe akých dokladov si uplatňovať nároky na oslobodenia od platenia poplatkov nájdete v MANUÁLI - úhrady koncesionárskych poplatkov, súbor pdf, 132 kB.

Kópie dokladov (bez potreby overenia)  preukazujúce oslobodenie od platenia poplatkov je potrebné doručiť  v termíne do 30.6.2013 na niektorú z adries:

Adresa na zasielanie písomných dokladov:

RTVS
Mlynská dolina
845 45 Bratislava

Adresa na elektronické zasielanie dokladov:

uhrady@rtvs.sk

Občania, ktorí v tejto lehote preukážu dokladmi svoje nároky na oslobodenie, získajú toto oslobodenie spätne od začiatku roka 2013. Po tomto termíne už nebude možné so spätnou platnosťou akýmkoľvek spôsobom uplatňovať predmetné oslobodenia. 

Pre Vaše prípadné otázky je zriadená platená Infolinka s telefónnym číslom 18288 , ktorá je k dispozícii 7 dní v týždni v čase od 8.00 do 20.00 hod.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE_uhrady, súbor pdf, 48 kB

 

zverejnené 20.3.2013

 


 

Celoplošná deratizácia na území mesta Košice v roku 2013

Úrad verejného zdravotníctva v Košiciach rozhodnutím nariaďuje povinnosť pre Mesto Košice a jeho mestské časti, fyzické a právnické osoby - podnikateľov a fyzické osoby vykonať v čase od 25.3. - 30.4.2013 celoplošnú deratizáciu na území mesta Košice a preukázať vykonanie deratizácie na to oprávnenou osobou alebo kúpu použitých deratizačných prípravkov po dobu 3 mesiace.

Rozhodnutie ÚVZ o vyhlásení deratizácie 2013, súbor pdf, 670 KB

zverejnené 28.2.2013

 


 

Zber odpadu veľkokapacitnými kontajnermi v roku 2013

 

Aktuálnu informáciu o termínoch a stanovištiach nájdete v sekcii OBČAN.

zverejnenie 15.2.2013

 


 

Oznam pre návštevníkov miestnej knižnice

Z dôvodu choroby bude miestna knižnica až do odvolania zatvorená.

Za porozumenie ďakujeme.

zverejnené 8.2.2013, aktualizované 15.2.2013

 


 

Zimná údržba komunikácií v Kavečanoch

Miestny úrad Kavečany a vykonávateľ zimnej údržby v Kavečanoch - ZOO Kavečany,  vyzývajú majiteľov motorových vozidiel, parkujúcich pri miestnych komunikáciach, aby ich počas zimného obdobia parkovali vo vlastných dvoroch mimo miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Prekážkou pri zimnej údržbe je aj vozidlo na okraji cesty, okolo ktorého sa dá opatrne prejsť, avšak zaberá miesto, na ktoré sa má sneh z cesty odhrnúť.

Súčasne upozorňujeme občanov, že ak táto výzva nebude akceptovaná a vykonávanie zimnej údržby bude z toho dôvodu sťažené a rizikové, nebude na takomto úseku zimná údržba vykonaná ani dodatočne po preparkovaní auta.

Preto žiadame aj ostatných občanov, aby majiteľov predmetných motorových vozidiel na túto skutočnosť upozornili.

 

Taktiež pripomíname majiteľom nehnuteľností priľahlých k miestným komunikáciam ustanovenie par. 9  zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach, v zmysle ktorého správca komunikácie mestská časť odstraňuje závady v zjazdnosti miestných komunikácií, to znamená pre prejazd motorových vozidel. Závady v schodnosti komunikácií, teda pre chodcov, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré hraničia  s miestnou komunikáciou, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. To znamená, že sa nesmie hádzať sneh na cestu, ale naopak, vlastník priľahlej nehnuteľnosti má povinnosť odpratať sneh, ľad alebo iné znečistenie z komunikácie v šírke chodníka, t. j. minimálne 1,5 m.

                                                                                                         Ing. Ján Kupec, starosta

zverejnené 5.12.2012

 


Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente - "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011-2015", súbor pdf, 683 KB

zverejnené 7.11.2012

 


Oznam MÚ MČ Kavečany

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny na ulici Široká bude miestny úrad v pondelok 5. novembra a v stredu 7. novembra 2012 vybavovať stránky len v obmedzenom režime.

Za pochopenie ďakujeme.

Ing. Ján Kupec, starosta

zverejnené 2.11.2012

 


Posedenie s dôchodcami

Stalo sa tradíciou usporiadať v mesiaci október v spolupráci s miestnym spolkom Slovenského červeného kríža posedenie s dôchodcami. V sobotu 20.10.2012  o 16.00 hod prijalo pozvanie do kultúrneho domu  v Kavečanoch 50 dôchodcov. Ako inak, slavnosť otvorili deti z materskej školy spontánnym a detsky úprimným vystúpením, vytvoreným z veršov,  piesní a tancov, ktoré vyčarilo úsmev aj dojatie na tvárach prítomných dôchodcov a nielen ich.  Starosta Ing. Ján Kupec v nasledujúcom príhovore vyzdvihol nenahraditeľnosť starých rodičov v spoločnom živote rodiny a použijúc výpoveď veľkého slovenského herca Júliusa Pántika o jeho vzťahu k starým rodičom, prirovnal ich v určitom zmysle k rozprávkovým bytostiam  ktorí obrusujú hrany ostrých reakcií, tlmia bolesti a pridajú ešte niečo navyše k všeobecnej radosti“. Nasledovali jednotlivé blahoželania prítomným jubilantom pri príležitosti ich “okrúhlych“ životných jubileí a spoločne prežitých rokov života, ktoré popretkávala miestna folklórna skupina Kavečianka ľudovými pesničkami. Prípitok s prianím pevného zdravia, Božieho požehnania, lásky, pozornosti a úcty ukončil oficiálnu časť slávnosti, ktorá pokračovala v dobrej nálade za zvukov piesní do večerných hodín. Momenty zo slávnosti nájdete vo Fotogalérii.

Posedenie s dôchodcami 2012 pohľad

 

zverejnené 22.10.2012

 


 

Ďalšia tohtoročná celoplošná deratizácia na území mesta Košice

Úrad verejného zdravotníctva v Košiciach rozhodnutím nariaďuje povinnosť pre Mesto Košice a jeho mestské časti, fyzické a právnické osoby - podnikateľov a fyzické osoby vykonať v čase 15.10. - 10.11.2012 celoplošnú deratizáciu na území mesta Košice.

Rozhodnutie ÚVZ o deratizácii 2-2012, súbor pdf, 670 KB

zverejnené 5.10.2012

 


Farský deň v Kavečanoch

Oslavy 204. výročia založenia rímskokatolíckej farnosti v Kavečanoch /15.9.1808/ začali v sobotu 15.9.2012 dopludnia slávením liturgie o 8.00 a 10.00 hodine. Popoludňajšiemu programu osláv dominoval koncert vážnej hudby a poézie v ktorom vystúpili poslucháči Košického konzervatória a Akadémie muzických umení v Prahe , Universität für Musik und Darstellendekunst Wien, Musikhochshule Lübeck a prof. Irena Červenáková. Na koncerte zazneli diela J. S. Bacha , N. Paganiniho, A. Dvořáka, S. I. Tanejewa, G. Rossiniho, G. F. Händla, I. Valentu, C. Francka a M. Rúfusa.  Záverečné AGAPÉ na farskom dvore zo spoločne prinesených dobrôt pre všetkých prítomných len umocnilo význam tejto tradičnej akcie, ktorým je budovanie duchovného a kultúrno-spoločenského života v Kavečanoch. Momenty z programu nájdete vo Fotogalérii.

Farský deň 2012 pohľad

zverejnené 17.9.2012

 


Upozornenie nájomcov hrobových miest

Miestny úrad MČ Košice – Kavečany pripomína nájomcom hrobových miest povinnosť platenia za hrobové miesto v súlade so zákonom č. 131/2010 o pohrebníctve a VZN č. 16 prevádzkový poriadok, ktorý upravuje prevádzku pohrebiska „Cintorín Kavečany“ v MČ Košice – Kavečany.

Do roku 2003 bolo opakované platenie za ďalšie obdobie prenájmu hrobného miesta dosť nedisciplinované. Preto miestny úrad začal vyhľadávať a vyzývať nájomcov, aby si plnili povinnosť platenia, a tak bol v r. 2003 aj v nasledujúcich rokoch zaplatený väčší počet nájmov s 10 ročným obdobím za roky 2003 až 2012.

V zmysle citovaného zákona a VZN upozorňujeme nájomcov hrobových miest vytvorených pred rokom 2003, ktorí majú zaplatené nájomné za hrobové miesta v roku 2003 ( prípadne aj neskôr ) na obdobie ďalších 10 rokov ( údaj na príjmovom pokladničnom doklade 2003 – 2013 alebo v nájomnej zmluve ), že im obdobie nájmu uplynie 31.12.2012. Ak chcú predlžiť prenájom na ďalšie obdobie 10 rokov, platba musí byť vykonaná pred uplynutím tejto lehoty, najskôr však štyri mesiace vopred. To znamená, že od septembra 2012 môžu títo nájomcovia navštíviť miestny úrad a zaplatiť nájomné za hrobové miesto na dobu ďalších desať rokov.

To platí pre všetkých nájomcov, avšak s lehotami platenia podľa konkrétneho dátumu vzniku hrobového miesta.

Podľa zákona o pohrebníctve „prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta“. Preto vyzývame nájomcov, aby nájomné zaplatili čo najskôr v príslušnej lehote pred vypršaním zaplateného obdobia, aby nedošlo k nepríjemnostiam po vypovedaní nájomnej zmluvy.

Cintorín Kavečany ilustračný pohľad 

                                                                                                          Mária Horváthová

zverejnené 14.9.2012

 


Ďalšia augustová nedeľa plná športu

 

Futbalové mužstvo muži Kavečany

V nedeľu 12.8. pri príležitosti 40. výročia založenia TJ Mladosť v Kavečanoch pripravili organizátori popoludnie nabité športom a dobrou zábavou. Na futbalovom ihrisku podujatie otvorili futbalisti A mužstva Kavečian, ktorí si za súpera pozvali hráčov z Košickej Belej. Sľubný výkon novovznikajúceho domáceho mužstva dáva nádej na oživenie futbalu v Kavečanoch. Popoludnie pokračovalo v priestore nad ihriskom detskými súťažami v rôznych disciplínach na pripravených stanovištiach. Deti si za pekné športové výkony zaslúžili hodnotné odmeny. Medzitým sa na ihrisku rozohral druhý futbalový zápas v ktorom veteráni z Kavečian hrali rovnocennú partiu s rovesníkmi z Košíc. Podujatie pokračovalo v dobrej zábave pri výbornom guľáši do večerných hodín. Momenty z podujatia nájdete vo Fotogalérii.

zverejnené 20.8.2012

 


Výsledky 24. ročníka Malého kavečianskeho maratónu

V nedeľu 5.8.2012 sa v Kavečanoch uskutočnil pravidelný letný bežecký pretek - Malý kavečiansky maratón /polmaratón/. Na trati dlhej 21,1 km v horúcom počasí absolvovali bežci tri kolá na trati z Kavečian do Košíc s otočkou na zastávke pri vyhliadkovej veži . Na svoje si tiež prišli deti a mládež v kratších - veku primeraných behoch v detských, žiackych a dorasteneckých kategóriách. Pretek organizačne pripravila TJ Mladosť Kavečany v spolupráci s mestskou časťou Košice-Kavečany. V závere podujatia starosta mestskej časti Ing. Ján Kupec ocenil najúspešnejších mužov a ženy z Kavečian, Milana Balčíka, Jána Futkoša, Miloša Barana a Katarínu Ileninovú. Momenty z preteku nájdete vo Fotogalérii.

Výsledky 24. ročníka Malého Kavečianskeho maratónu:
Absolútne poradie:
1. Eduard Hapák (MOK Mszana Dolna, Poľsko) 1:16:37 h, 2. Orest Babjak (Ukrajina) 1:17:02, 3. Adrián Vavrek (Dulova Ves) 1:17:42, 4. Anatolij Malyy (Ukrajina) 1:19:00, 5. Imrich Pástor (Obal Servis Košice) 1:21:36, 6. János Bogár (Éncs, Maďarsko) 1:25:23
Ženy:
1. Natalia Malaia (Ukr.) 1:37:23, 2. Alžbeta Tiszová (Tube City IMS Košice) 1:54:07, 3. Zlatica Semanová (05 Furča Košice)  1:54:08, 4. Lucia Domaracká (Bema Košice) 1:59:45, 5. Beáta Seligová (Metropol Košice) 2:00:00, 6. Helena Sokolová (Metropol Košice) 2:08:15
Veteráni nad 50 rokov:
1. Štefan Rácz (Kysak) 1:27:41
Veteráni nad 60 rokov:
1. Ján Kalata (Unikov Bardejov) 1:51:05
Juniori:
1. Miloš Baran (Kavečany) 2:40:38

Kavečiansky maratón 2012 odovzdávanie ocenení

 zverejnené 20.8.2012


 

Pozvánka na tradičný letný bežecký pretek v Kavečanoch

V nedeľu 5.8.2012 sa v Kavečanoch uskutoční XXIV. ročník Malého kavečianskeho maratónu /polmaratónu/, trať ktorého je považovaná za jednu z najťažších na Slovensku. Štart behov pre rôzne kategórie bežcov je naplánovaný na  10.00 hod. Pretek organizačne pripravuje TJ Mladosť Kavečany v spolupráci s mestskou časťou Košice-Kavečany.

zverejnené 2.8.2012

 


Festival Leto v parku

Obľúbený mestský festival Leto v parku už po štvrtý krát spríjemní Košičanom i návštevníkom mesta prázdninové dni. „Tentokrát v novom, skrátenom termíne od 6. do 12. augusta 2012 prinesieme skutočne ´hustý´ program, netradičné hudobné spojenia, ale hlavne skvelú letnú atmosféru,“ priblížil projektový manažér festivalu Jozef Môcik. Festival je jedným z kľúčových podujatí projektu n. o. Košice 2013 a tento rok zmení aj svoje tradičné miesto konania. Kasárne/Kulturpark pre rekonštrukciu nahradí areál kúpaliska Ryba na Aničke.

Sedem festivalových dní prinesie spolu vyše 15 koncertov lokálnych, slovenských a zahraničných kapiel, divoké DJs afterparties, divadelné predstavenia pre deti a dospelých, veľkolepé filmové prekvapenie, ale aj množstvo atrakcií, sprievodného programu a zábavy pre celú rodinu."

 

zverejnené 20.7.2012

 


Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky ÚPN - Zóny Kavečany“ v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Mestská časť Košice-Kavečany v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ako dotknutá obec oznamuje verejnosti, že dňa 9.7.2012 bolo na miestny úrad Košice-Kavečany od Obvodného úradu životného prostredia doručené Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky ÚPN-Zóny Kavečany“. Do oznámenia občania môžu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na MÚ Košice-Kavečany alebo Obvodnom úrade životného prostredia v Košiciach, Adlerova 29, Košice v úradných hodinách.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zverejnenému  dokumentu do 24.7.2012 na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Košiciach, Adlerova 29, Košice, ako aj na mailovú adresu: sedlakova.petronela@ke.ouzp.sk

Zmeny a doplnky ÚPN-Zóny Kavečany vrátane textu Oznámenia sú tiež zverejnené na internetovej stránke MŽP SR: 

eia.enviroportal.sk/detail/zmeny-doplnky-upn-zony-kavecany


zverejnené 9.7.2011

 


Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky ÚPN-HSA Košice 2011“ v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Mestská časť Košice-Kavečany v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ako dotknutá obec oznamuje verejnosti, že dňa 2.7.2012 bolo na miestny úrad Košice-Kavečany od Obvodného úradu životného prostredia doručené Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky ÚPN-HSA Košice 2011“. Do oznámenia občania môžu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na MÚ Košice-Kavečany alebo Obvodnom úrade životného prostredia v Košiciach, Adlerova 29, Košice v úradných hodinách.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zverejnenému  dokumentu do 17.7.2012 na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Košiciach, Adlerova 29, Košice, ako aj na mailovú adresu: sedlakova.petronela@ke.ouzp.sk

Zmeny a doplnky ÚPN-HSA Košice 2011 vrátane textu Oznámenia sú tiež zverejnené na internetovej stránke MŽP SR: 

eia.enviroportal.sk/detail/zmeny-doplnky-upn-hsa-kosice-2011-1

zverejnené 4.7.2011

 


Príďte sa zahrať na nové detské ihrisko

Starosta mestskej časti Ing. Ján Kupec odovzdal dnes v dopoludňajších hodinách deťom, za prítomnosti rodičov a pedagógov miestnej  materskej školy, nové detské ihrisko na Gazdovskej ulici v centre mestskej časti. Momenty z odovzdania ihriska do užívania nájdete vo Fotogalérii.

Detské ihrisko Kavečany odovzdanie do užívania

V mesiacoch máj - jún 2012 sme zrealizovali zámer postaviť v Kavečanoch detské ihrisko. Vo verejnej súťaži bol výberovou komisiou vybraný návrh realizácie najviac spĺňajúci požiadavky na množstvo a pestrosť hracích prvkov, ich umiestnenie, bezpečnosť prvkov a dopadových plôch v zmysle platných technických noriem STN 1176, 1177. Dodávku a montáž hracích prvkov vrátane dopadových plôch realizovala spoločnosť INTERSYSTEM z Bytče, prípravné a výkopové práce naši aktivační pracovníci.

Hracie prvky detského ihriska sú určené pre vekovú skupinu 1-15 rokov. Menším deťom sú určené hojdačky - reťazová, preklápacia a pružinová, domček so šmýkačkou s rôznymi typmi nástupnej plochy, staršie deti poteší hrazda, rebrina, lezecká stena a kolotoč. Počas šantenia detí na hracích prvkoch si mamičky môžu posedieť na pohodlných lavičkách. Pre udržiavanie čistoty je ihrisko vybavené aj odpadkovým košom. V tomto roku ešte plánujeme oddeliť ihrisko od ulíc vysadením živého plota.Veríme, že sa nové ihrisko stane zdrojom zábavy pre naše deti a bude najmä v čase prázdnin frekventovaným miestom ich návštev. Prosíme rodičov, aby svoje deti oboznámili s pokynmi bezpečného správania sa na ihrisku, ktoré sú umiestnené v jeho priestore. Na výstavbu ihriska finančne prispelo aj mesto Košice.

Naše deti dostali moderné a bezpečné ihrisko – snažme sa všetci ho chrániť, aby im také vydržalo čo najdlhšie.

Ako sa bezpečne správať na novom detskom ihrisku, súbor pdf, 2,2 MB

zverejnené 28.6.2012

 


Návšteva v Kavečanoch

V stredu 13.6.2012 starosta mestskej časti Košice - Kavečany Ing. Ján Kupec v dopoludňajších hodinách prijal delegáciu pedagógov a študentov dvoch základných škôl - ŽŠ Polianska 1, Košice a Kazinczy Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Miskolc, realizujúcich spoločný projekt s názvom Priateľstvo bez hraníc v rámci programu Školské partnerstvá Comenius - bilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS. V priateľskej a bezprostrednej atmosfére predstavil najmä hosťom zo zahraničia podmienky a život v našej mestskej časti a v krátkej diskusii odpovedal na ich otázky. Občerstvení hostia pokračovali vo svojom ďalšom programe návštevou ZOO Kavečany. Momenty z prijatia nájdete vo Fotogalérii.

 Návšteva z Maďarska v Kavečanoch

zverejnené 14.6.2012

 


Zverejnenie návrhu ROEP /Registra obnovenej evidencie pozemkov/ v kastastrálnom území Kavečany

Oznámenie o zverejnení návrhu ROEP, k.ú. Kavečany, súbor pdf, 374 KB

zverejnené 31.5.2012

 


 

Plánované prerušenie dodávky elektrickej energie

Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 4. júna 2012 v čase od 8.00-15.00 hod. na ul. K ihrisku, Šamborská, Rokycká, Vyhoňská, Kopečná, ZOO Kavečany,  súbor pdf, 476 KB

zverejnené 18.5.2012

 


 

Oznámenie o opätovnom prerokovaní ZaD ÚPN HSA Košice

Oznámenie o opätovnom prerokovaní ZaD ÚPN HSA Košice , dňa 23.05.2012 (streda) o 17.00 hod. v malej zasadačke, prizemie MMK, Tr.SNP 48A, Košice, súbor pdf, 492 KB

zverejnené 16.5.2012

 


Vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom budovy bývalej požiarnej zbrojnice v Kavečanoch

Vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom budovy - máj 2012, súbor pdf, 260 KB

zverejnené 4.5.2012

 


 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vzhľadom k zvýšenej zrážkovej činnosti a priaznivému vývoju požiarovosti najmä výraznému poklesu požiarov suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach v zmysle § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na  § 2 ods. 1) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva s účinnosťou od 16. 4. 2012 čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

zverejnené 16.4.2012

 


 

Ochrana lesov pred požiarmi

Každoročne v jarnom období sa začína záhradkárska sezóna odstraňovaním starej vegetácie, opadaného lístia, či suchej trávy. Suché jarné počasie prináša hasičom každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom porastov. Aj v našom okrese je udomácnený veľmi nebezpečný zlozvyk, akým je vypaľovanie suchej trávy a porastov. Vypaľujú sa priekopy pri cestách i železničné násypy. Suchá tráva, opadané suché lístie a holé konáre stromov len veľmi krátko odolajú plameňom.

Celkove v  okrese Košice a Košice – okolie v roku 2011 vzniklo 24 lesných požiarov s celkovou priamou škodou 24 610 €, zapríčinených vypaľovaním suchej trávy a porastov. Lesné požiare spôsobujú každoročne nielen veľké materiálne, ale aj nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces.

Požiare v lesoch a trávnatých porastoch majú stúpajúcu tendenciu, a preto pri požiaroch často s nízkou priamou škodou nezriedka bývajú prípady, kedy sa ohnivý živel vymkne spod kontroly človeka. Okrem materiálnych škôd si často vyberá aj obete v podobe zranených osôb, alebo dokonca ľudského života.

Z výsledkov požiarovosti v posledných rokoch, ako aj z dlhodobých pozorovaní a porovnávaní ukazovateľov z hľadiska časového obdobia vzniku požiarov vyplýva, že časové obdobie vzniku požiarov má dve kritické doby, a to predovšetkým v jarných mesiacoch (marec, apríl, príp. máj) a v menšej miere v letných mesiacoch (júl, augustu, príp. september).

Príslušníci OR HaZZ Košice venujú každoročne problému ochrany lesov pre požiarmi a vypaľovaniu suchej trávy a porastov zvláštnu pozornosť aj tým, že vykonávajú hliadkovaciu činnosť, ale napriek všetkým prijatým a realizovaným opatreniam sa tento problém nedarí riešiť tak, aby škody na životoch, zdraví a majetku mali klesajúcu tendenciu.

Preto chceme opäť upozorniť, že platný právny predpis na úseku ochrany pred požiarmi - § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, prísne zakazuje akékoľvek vypaľovanie suchých porastov, suchej trávy, ako aj spaľovanie horľavých materiálov a zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Týmto svojvoľným konaním sa občania dopúšťajú priestupku na úseku ochrany pred požiarmi a podľa § 61 ods. 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov im môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice uložiť pokutu až do výšky 331 €.

Právnickým osobám a podnikateľom platný právny predpis na úseku ochrany pred požiarmi v § 8 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov taktiež zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu a spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu okresného riaditeľstva.

Za porušenie tohto zákona môže byť právnickej osobe alebo podnikateľovi uložená sankcia, podľa § 59 ods. 2 citovaného zákona až do výšky 16 596 €.

Je na nás všetkých, aby sme svojou činnosťou a pôsobením na ostatných spoluobčanov zabraňovali škodám na majetku a životnom prostredí. Vo zvýšenej miere je potrebné upozorňovať na neprípustnosť vypaľovania aj školskú mládež, nakoľko vo veľkej miere požiare porastov spôsobujú práve deti vo svojom voľnom čase.

V závere chceme požiadať tých občanov, ktorým problematika životného prostredia a jeho ochrana nie je cudzia, aby v prípade zistenia takejto činnosti, t. j. vypaľovania trávy, toto oznámili na príslušný obecný úrad, prípadne na Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice, ktorý je kompetentný tieto priestupky riešiť.

 

                                                                                                                                                  plk. Ing. Jozef Bodnár

                                                                                                                                                  riaditeľ ORHaZZ Košice

zverejnené 19.3.2012

 


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Vyhlásenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, súbor pdf, 63 KB

zverejnené 19.3.2012

 


Pozvánka na koncert vážnej hudby v Kavečanoch

ECCE HOMO, koncert venovaný spomienke na kňaza P. Félixa Majerníka, SVD. , súbor pdf, 2,4 MB

zverejnené 14.3.2012

 


Výsledky volieb do NR SR v Kavečanoch

Dňa 10.3.2012 sa uskutočnili na Slovensku voľby do NR SR. V MČ Košice – Kavečany sa z celkového počtu 950 zapísaných voličov zúčastnilo volieb 601 voličov, čo predstavuje 63,26 % -nú účasť voličov. Celkove bolo odovzdaných 581 platných hlasov. Voľba poštou sa z toho zrealizovala v 5 prípadoch. Neplatných bolo 20 hlasov.

Najviac hlasov odovzdali voliči v Kavečanoch strane SMER – sociálna demokracia a to 214 hlasov. Ďalej nasledovali strany: Kresťanskodemokratické hnutie 128 hlasov, SDKÚ – Demokratická strana 67 hlasov, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 46 hlasov, Sloboda a solidarita 38 hlasov, Strana Slobodné slovo – Nory Mojsejovej 27 hlasov, MOST – HÍD 15 hlasov, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 10 hlasov, SNS 9 hlasov, Náš kraj a Ľudová strana Naše Slovensko po 5 hlasov, Strana živnostníkov Slovenska 4 hlasy, KSS 3 hlasy, Zelení a Národ a Spravodlivosť – naša strana po 2 hlasy a PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, Strana zelených, Strana rómskej únie na Slovensku, 99 % - občiansky hlas, Robíme to pre deti – SF a Obyčajní ľudia po 1 hlase.

Víťazom parlamentných volieb na Slovensku sa stala strana SMER-SD so ziskom 44,41 % hlasov. Z našej obce kandidoval za poslanca NR SR pod číslom 37 kandidátky KDH č. 2 p. Ján Dečo, ktorý získal v obcí 59 preferenčných hlasov. Medzi zvolených poslancov sa však nedostal.

zverejnené 14.3.2012

 


Polícia pre voľby upraví stránkové hodiny na vydávanie občianskych preukazov

V súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky polícia zabezpečuje všetky potrebné opatrenia pre nerušený priebeh volieb. Každý volič je povinný sa pred hlasovaním vo voľbách do národnej rady preukázať dokladom totožnosti, teda občianskym preukazom. Aby nikto nebol ukrátený o možnosť hlasovať kvôli neplatnému občianskemu preukazu, polícia upravila stránkové hodiny na ich vydávanie. Včas vybaví všetky žiadosti, ktoré budú podané na oddeleniach dokladov príslušných polícii najneskôr do 11-tej hodiny 8. marca tohto roka. Národné personalizačné centrum ministerstva vnútra zabezpečí výrobu a distribúciu týchto občianskych preukazov tak, aby mohli byť vydané žiadateľom nasledujúci deň, teda 9. marca. V tento deň bude možné vyzdvihnúť si doklady až do 15-tej hodiny.

Políciacia pre voľby upraví stránkové hodiny na vydávanie občianských preukazov /celé znenie článku/, súbor rtf, 84 KB

zverejnené 6.3.2012

 

Pomenovanie novej ulice

Mestská časť Košice-Kavečany pripravuje návrh pomenovania novej ulice v lokalite Pri cintoríne (pozri priložený obr.). Týmto dávame možnosť občanom zasielať do 5.3.2012 návrhy názvu tejto ulice, z ktorých miestni poslanci schvália najvhodnejší.

Lokalita Pri cintoríne - situácia, súbor pdf, 203 KB

zverejnené 24.2.2012

 


 

Celoplošná deratizácia na území mesta Košice

Úrad verejného zdravotníctva v Košiciach rozhodnutím nariaďuje povinnosť pre Mesto Košice a jeho mestské časti, fyzické a právnické osoby - podnikateľov a fyzické osoby vykonať v čase 19.3. - 8.4.2012 celoplošnú deratizáciu na území mesta Košice.

Rozhodnutie ÚVZ o vyhlásení deratizácie 2012, súbor pdf, 916 KB

zverejnené 22.2.2012

 


 

Pozvánka na folklórne vystúpenie

Folklórna skupina KAVEČIANKA vás pozýva na svoje vystúpenie pod názvom "Podzme fašengovac ľudze", ktoré sa uskutoční dňa 19.2.2012 o 16.00 hod. v kultúrnom dome v Kavečanoch. Vystúpenie bude plné spevu, tanca a humorného slova. Pre všetkých prítomných bude pripravené fašiangové pohostenie.

Účinkujúci sa tešia na vašu účasť a spoločne strávené nedeľné popoludnie.

zverejnené 15.2.2012

 


 

Kavečianska kvapka krvi

V pondelok 30.1.2012 od 7.30 hod. sa v kultúrnom dome v Kavečanoch uskutoční pravidelná Kavečianska kvapka krvi. Vaše rozhodnutie prísť a darovať krv, môže rozhodnúť o osude iného človeka a zachrániť mu život.

zverejnené 28.1.2012

 


 

Meranie koncentrácie radónu v mestskej časti Košice - Kavečany

Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, člen IAMP, Svetovej asociácie medicínskych akadémií, oddelenie radiačnej hygieny  začína v týchto dňoch vzorkový výskum výskytu radónu v obytných domoch v regióne Košíc a aj v mestskej časti Košice - Kavečany. Meranie sa vykonáva dozimetrami – meradlami radónu, ktoré sú v priebehu 3 mesiacov umiestnené v obytných a technických  miestnostiach domov, vystavené expozícii prítomného radónu. Vyhodnotením meradla po ukončení merania je možné získať reprezentatívnu hodnotu koncentrácie radónu v priestore príp. najvýznamnejšiu cestu prenikania radónu do domu. Záujemcovia o umiestnenie meradla vo svojom dome sa môžu prihlásiť na miestnom úrade.

Bulletin RADON, súbor pdf, 2,4 MB

zverejnenie 27.1.2012

 


 

Ako nakladať so zeleným odpadom?

Medializácia zberu odpadu zo zelene, súbor pdf, 891 KB

zverejnené 16.1.2012

 


Oznámenie o doručení rozhodnutia ObÚ

Oznamujeme občanom, že na MÚ MČ Košice – Kavečany bolo  doručené rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Košice vo veci strategického dokumentu „Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice 2011“.

Rozhodnutie - Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice 2011, súbor pdf, 118 KB

zverejnené 11.1.2012

 


Zmena v cestovných poriadkoch liniek autobusovej MHD

Upozorňujeme občanov, že okrem  zmien pri niektorých linkách MHD (č. 16, č. 20, č. 23, č. 55)  došlo od 01.01.2012 k zmene autobusovej linky č. 29 a to:  na základe minimálneho  využitia posledného spoja autobusovej linky č. 29 s odchodom 23,32 hod. z Kavečian na Staničné námestie k skráteniu tohto spoja  po zástavku „Mier“.

zverejnené 9.1.2012

 


Regionálna zľava na lyžovanie v Kavečanoch

Lyžiari s prihláseným trvalým pobytom v MČ Košice – Kavečany si môžu zľavnené lístky na lyžovanie kúpiť na miestnom úrade MČ Košice - Kavečany v stránkových dňoch ( po telefonickej dohode aj v nestránkový deň ) a to :

                    - 50 bodový za 19 €

                    - 100 bodový za 34 €

 

 

zverejnené 3.1.2012

 


Oznámenie o určení volebného okrsku a volebnej miestnosti v Kavečanoch

Oznámenie o určení  VO a VM v Kavečanoch pre voľby do NR SR, súbor pdf, 153 KB

zverejnené 2.1.2012

 


Výzva k vlastníkom motorových vozidiel

Miestny úrad Kavečany a vykonávateľ zimnej údržby v Kavečanoch,  ZOO Košice - Kavečany,  vyzývajú majiteľov motorových vozidiel, parkujúcich pri miestnych komunikáciach, aby ich počas zimného obdobia parkovali vo vlastných dvoroch mimo miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Prekážkou pri zimnej údržbe je aj vozidlo na okraji cesty, okolo ktorého sa dá opatrne prejsť, avšak zaberá miesto, na ktoré sa má sneh z cesty odhrnúť.

Súčasne upozorňujeme občanov, že ak táto výzva nebude akceptovaná a vykonávanie zimnej údržby bude z toho dôvodu sťažené a rizikové, nebude na takomto úseku zimná údržba vykonaná, ani dodatočne po preparkovaní auta.

Preto žiadame aj ostatných občanov, aby majiteľov predmetných motorových vozidiel na túto skutočnosť upozornili.

                                                                                                                            starosta

zverejnené 22.12.2011

 


Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky ÚPN-HSA Košice 2011“ v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Mestská časť Košie – Kavečany oznamuje, že dňa 13.12.2011 bolo na MÚ doručené od Obvodného úradu životného prostredia Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky ÚPN-HSA Košice 2011“. Do oznámenia občania môžu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  na miestnom úrade /JUDr. Hanudeľová/. Oznámenie je vyvesené aj na úradnej tabuli miestneho úradu.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zverejnenému  dokumentu do 31.12.2011 na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Košiciach, Adlerova 29, Košice, ako aj na mailovú adresu: sedlakova.petronela@ke.ouzp.sk.

Zmeny a doplnky ÚPN-HSA Košice 2011 sú zverejnené na internetovej stránke MŽP SR: eia.enviroportal.sk/detail/zmeny-doplnky-upn-hsa-kosice-2011.

zverejnené 16.12.2011

 


Zámer prenájmu pozemku v správe MČ

Oznámenie o zámere prenájmu pozemku, parcely KN-C č. 150, k. ú. Kavečany, súbor pdf, 283 KB

Geometrický plán, rozdelenie p. č. 150, súbor pdf, 560 KB

zverejnené 2.12.2011

 


Bezplatné právne poradenstvo pre občanov

Ponuka možnosti využiť bezplatné právne poradenstvo poskytované advokátskou kanceláriou, súbor pdf, 380 KB

zverejnené 16.11.2011

 


Zákaz  zakladania a udržiavania otvorených ohňov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

Rozhodnutie MP a RV SR  o zákaze zakladania a udržiavania ohňa, súbor pdf, 412 KB

zverejnené 15.11.2011

 


Oznámenie o uvedení elektrického vedenia VN pod napätie

Dňa 7. 11. 2011 budú začaté skúšky elektrického zariadenia „Vedenie 2x400 kV Lemešany – SS Košice“ jeho zapnutím do prevádzky. Od tohto termínu je nutné rešpektovať vedenie ako vyhradené technické zariadenie v prevádzke pod napätím.

0známenie o uvedení vedenia VN pod napätie, súbor pdf, 98 KB


zverejnené 4.11.2011

 


 

POZOR na električky

Od 1. novembra si budú musieť dať chodci pozor na električky na priechodoch pre chodcov. V tento deň vstupuje do platnosti novela zákona o cestnej premávke, ktorá ruší povinnosť vodiča električky dať na priechode prednosť chodcom a naopak zavádza pre chodcov povinnosť umožniť električke plynulý prejazd. Zákon o cestnej premávke sa tým prispôsobuje českým, rakúskym či nemeckým predpisom. Jedným z dôvodov pre tento krok je bezpečnosť premávky. Električka má oproti autám oveľa dlhšiu brzdnú dráhu a nie je schopná zastaviť „na mieste“, čo si chodci často neuvedomujú a vchádzajú na priechod náhle a tesne pred vozidlom. Riskujú tým dopravnú nehodu s vážnymi následkami. Druhým dôvodom je potreba zatraktívnenia verejnej dopravy tým, že sa odstránia brzdenia pred priechodmi a zvýši sa tým cestovná rýchlosť. Električka vezúca desiatky či stovky ľudí si zaslúži, aby nemusela zastavovať pred priechodom kvôli jednému či niekoľkým chodcom.

Návrh na zmenu zákona v prospech bezpečnosti a zrýchlenia dopravy, ktorý pripravila občianska iniciatíva Lepšia doprava, sa podarilo presadiť s podporou Dopravného podniku mesta Košice, Dopravného podniku Bratislava a občianskeho združenia mhd.sk.

 zverejnené 24.10.2011

 


Posedenie s dôchodcami

Už tradične v októbri usporadúva miestna samospráva v spoluprácu s Miestnym spolkom Slovenského červeného kríža posedenie s dôchodcami. Tohtoročné (22.10.2011) sobotňajšie podvečerné posedenie otvorili deti z materskej školy "U veselých medvedíkov" spontánnym programom, ktorý vyčaril úsmev aj dojatie na tvárach prítomných. Starosta mestskej časti vo svojom úvodnom príhovore k dôchodcom ocenil ich príklad,  a povzbudil k ďalšiemu aktívnemu a zmysluplnému prežívaniu staroby. Jubilujúci dôchodcovia sa zapísali do pamätnej kroniky a spolu s blahoželaním si odniesli aj malú pozornosť ako spomienku na túto udalosť. O príjemnú atmosféru sa počas večera starala miestna folklórna skupina Kavečianka, ktorej členovia si po skončení oficiálneho programu posadali medzi dôchodcov, kde sa spevom a slovom oživovali spomienky na udalosti dávno prežité. V dobrej zábave pokračovalo posedenie do večerných hodín. Momenty z neho nájdete vo Fotogalérii.

Stretnutie s dôchodcami 2011 pohľad

zverejnené 24.10.2011

 


Oznam o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie - ÚPN Zóny Kavečany a ÚPN HSA Košice 2011

Mesto Košice ako orgán územného plánovania v zmysle Stavebného zákona oznamuje prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov ÚPN Zóny Kavečany a ÚPN HSA Košice 2011 v období od 24.10.2011 do 22.11.2011

Prerokovanie ÚPN Zóny Kavečany s výkladom spracovateľa sa pre verejnosť uskutoční dňa 25.10.2011 o 17.00 hod. v kultúrnom dome v Kavečanoch.

OZNÁMENIE o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov ÚPN Zóny Kavečany 2011, súbor pdf, 239 KB

Prerokovanie ÚPN HSA Košice 2011 pre pozvaných podľa rozdeľovníka s výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 27.10.2011 o 17.00 hod. v malej zasadačke, prízemie Magistrátu mestra Košice, Tr. SNP 48/A, Košice.

OZNÁMENIE o prerokovaní navrhu Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice 2011-pozvaní, súbor pdf, 843 KB

Prerokovanie ÚPN HSA Košice 2011 pre verejnosť s výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 4.11.2011 o 17.00 hod. v malej zasadačke, prízemie MMK, Tr. SNP 48/A, Košice.

OZNÁMENIE o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice 2011-verejnosť, súbor pdf, 224 KB

Do textovej a grafickej časti dokumentácie je možné nahliadnuť na Magistráte mesta Košice,oddelení ÚHA alebo na webovej stránke www.kosice.sk/article.asp a www.kosice.sk/article.aspod 24.10.2011. Prípadné pripomienky a námety  je potrebné podať písomne  a doručiť na adresu: Mesto Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice.

zverejnené 21.10.2011

 


Spoločenské posedenie s dôchodcami

Miestny úrad mestskej časti Košice - Kavečany v spolupráci s miestnou organizáciou Slovenského červeného kríža srdečne pozývajú všetkých dôchodcov na spoločenské posedenie, ktoré sa uskutoční v sobotu 22.10.2011 o 16.00 hod.,  v kultúrnom dome v Kavečanoch. Tešíme sa na Vašu účasť.

zverejnené 17.10.2011

 


Kavečianska kvapka krvi

V pondelok 26.9.2011 sa v kultúrnom dome v Kavečanoch uskutočnila pravidelná Kavečianska kvapka krvi. Miestny spolok Slovenského červeného kríža ďakujem všetkým darcom a prvodarcom, ktorí sa jej zúčastnili a pozýva všetkých darcov na darovanie krvi 30. januára 2012.

KTO DARUJE KRV - DARUJE ŽIVOT.

zverejnené 30.9.2011

 


Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Mestská časť Košice - Kavečany vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov bývalej požiarnej zbrojnice v Kavečanoch.

Vyhlásenie obchodnej verejnej suťaže, súbor pdf, 318 KB

zverejnené 30.9.2011

 


Celoplošná deratizácia na území mesta Košice

Úrad verejného zdravotníctva v Košiciach rozhodnutím nariaďuje povinnosť pre Mesto Košice a jeho mestské časti, fyzické a právnické osoby - podnikateľov a fyzické osoby vykonať v čase 15.10. - 30.10.2011 celoplošnú deratizáciu na území mesta Košice.

Rozhodnutie ÚVZ v Košiciach o vyhlásení deratizácie, súbor pdf, 1260 KB

 

zverejnené 30.9.2011

 


Odvolanie zákazu zakladania a udržiavania otvorených ohňov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

Rozhodnutie MP a RV SR, súbor pdf, 530 KB

 

zverejnené 30.9.2011

 


Farský deň v Kavečanoch

Tohtoročné oslavy Farského dňa /založenie rímskokatolíckej farnosti v Kavečanoch 15.9.1808/ začali v nedeľu 15.9.2011 dopludnia slávením liturgie o 8.00 a 10.00 hodine. Popoludňajšiemu programu osláv dominoval koncert vážnej a gospelovej hudby v ktorom vystúpili poslucháči Košického konzervatória a Akadémie múzických umení v Prahe , Spevácky zbor farnosti Kavečany a prof. Irena Červenáková. Na koncerte zazneli diela J. S. Bacha , L. Boccherinniho, L. V. Beethovena, D. Poppera, F. Schuberta. Záverečné AGAPÉ na farskom dvore zo spoločne prinesených dobrôt pre všetkých prítomných len umocnilo význam tejto tradičnej akcie, ktorým je budovanie duchovného a kultúrno-spoločenského života v Kavečanoch. Momenty z programu nájdete v sekcii Fotogaléria.

 Farský deň 2011 pohľad

zverejnené 21.9.2011

 

Zákaz zakladania a udržiavania otvorených ohňov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

Rozhodnutie Obvodného lesného úradu v Košiciach, súbor pdf, 1356 KB

zverejnené 5.9.2011

 


Bezodplatný prevod cenných papierov na FNM (Fond národného majetku).

Akcie môžu prinášať prospech, ale aj zbytočné poplatky. Treba sa o ne zaujímať.

 

Prečo a ako realizovať bezodplatný prevod cenných papierov na FNM, súbor pdf, 830 KB

Ak sa občan nemôže dostaviť osobne na vybrané pracovisko, môže tak urobiť jeho splnomocnený zástupca, ktorý sa preukáže splnomocnením s úradne overeným podpisom. Overovanie podpisu na splnomocnení vykonávame na miestnom úrade v Kavečanoch v stránkových dňoch.

Vzor plnomocenstva na prevod cenných papierov,  súbor pdf, 27 KB

 

Podrobné informácie nájdete na www.natfund.gov.sk/www.rmsmarket.sk/, www.cdcp.sk/.

Zdroj: Obecné noviny XXI/35, leták RM-S Market, o.c.p., a.s.

 

zverejnené 5.9.2011

 


Zachádzanie spojov MHD k ZŠ Polianska

Prehľad autobusových spojov MHD v školskom roku 2011/12 (len v dňoch školského vyučovania) zachádzajúcich k zastávke ZŠ Polianska. Platnosť od 5.9.2011.

7:20 hod. Kavečany - ... ZŠ Polianska (7:29 hod.) - ... Staničné námestie 7:45 hod.
7:32 hod. Kavečany - ...
ZŠ Polianska (7:41 hod.) - .... Staničné námestie 7:57 hod.
12:20 hod. Staničné námestie - ...
Polianska (12:37 hod.) - ... Kavečany, ZOO 12:51 hod.
12:50 hod. Staničné námestie - ...
Polianska (13:07 hod.) - ... Kavečany, ZOO 13:21 hod.
13:20 hod. Staničné námestie - ...
Polianska (13:37 hod.) - ... Kavečany, ZOO 13:51 hod.
15:42 hod. Staničné námestie - ...
Polianska (15:59 hod.) - ... Kavečany
16:11 hod.

Zachádzanie spojov k ZŠ Polianska - vyjadrenie k požiadavke, súbor pdf, 509 KB

 

zverejnené 2.9.2011

 


V. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva

V pondelok 12. septembra 2011 o 17.00 hod. sa uskutoční zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Pozvánku s programom rokovania nájdete v sekcii OBČAN/Rokovania miestneho zastupiteľstva.

zverejnené 31.8.2011

 


23. ročník Malého kavečianskeho maratónu

V nedeľu 7.8.2011 sa v Kavečanoch uskutočnil pravidelný letný bežecký pretek - Malý kavečiansky maratón /polmaratón/, trať ktorého je považovaná za jednu z najťažších na Slovensku. Bežci v horúcom počasí absolvovali tradične tri kolá na trati z Kavečian do Košíc s otočkou v Suchej doline. Na svoje si tiež prišli deti a mládež v kratších - veku primeraných behoch. Pretek organizačne pripravila TJ Mladosť Kavečany v spolupráci s Mestskou časťou Košice-Kavečany. Momenty z preteku nájdete vo fotogalérii.

Výsledky nedeľňajšieho 23. ročníka Malého Kavečianskeho maratónu z Kavečian do Košíc:
Muži:
1. Jozef Urban (JM Demolex Bardejov) 1:17:32 h, 2. Anatolij Malyj (Ukr.) 1:17:43, 3. Orest Babjak (Ukr.) 1:19:10
Ženy:
1. Natalia Malá (Ukr.) 1:39:12, 2. Alžbeta Tiszová (Tube City IMS Košice) 1:49:11, 3. Erika Bílá (BK Steel Košice)    1:50:12
Veteráni nad 50 rokov:
1. Štefan Rácz (Kysak) 1:22:40
Veteráni nad 60 rokov:
1. František Stanek (ŠK Vyšná Šebastová) 1:50:35
Juniori:
1. Jakub Janiga (Ražňany) 2:13:4


zverejnené 8.8.2011


Zákazové tabule na miestach nelegálnych skládok

Proti množiacim sa prípadom zakladania a rozširovania nelegálnych skládok odpadu v extraviláne mestskej časti Košice - Kavečany miestna samospráva bojuje aj novými zákazovými tabuľami a nasledujúcou informáciou:

 Mestská časť Košice - Kavečany v extraviláne nevlastní žiadny pozemok ani v zmysle zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch  nedisponuje žiadnou povolenou skládkou na uloženie akéhokoľvek druhu odpadu. Všetky existujúce skládky odpadu sú založené protizákonne a ich rozširovanie aj vývozom stavebnej sute alebo obyčajnej zeminy, či kamenia, konárov, je priestupkom proti zákonu.

Vyzývame obyvateľov MČ, aby dôsledne využívali zber komunálneho odpadu, vrátane triedeného odpadu a možnosť uložiť odpad v priebehu roka do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú umiestňované vo vopred určených termínoch a stanovištiach v mestskej časti. Odpad nad rámec tohto zberu je potrebné umiestniť v zberných dvoroch ( napr. na Jesenského 4 ), alebo na skládkach organizácií s povolením nakladať s odpadmi ( napr. zberne kovov, Envirocentrum, Baňa Bankov,....). Rastlinný odpad je vhodné kompostovať vo vlastných záhradách.

Pre zvýšenie informovanosti verejnosti boli 5.8.2011 inštalované zákazové tabule v lokalitách „Mostáky, Vinčiská, Vaľkova hora“ a na ulici Nivky. Uvedomme si, že každá založená odpadová skládka poškodzuje súkromný majetok môjho spoluobčana a vážne poškodzuje a znehodnocuje životné prostredie. Hrdíme sa tým, že sú Kavečany prírodne krásnou a zdravou lokalitou pre bývanie - urobme teda všetko pre to, aby skutočne boli....

Webmaster

 Zákazová tabuľa uloženia odpadu

  zverejnené 5.8.2011


                                                                                         

Ďalšie plánované prerušenie dodávky elektrickej energie v mesiaci júl 2011

Oznam  VSD, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie pre ul. Lovecká, Strážna, Budanova, Gorovecká, Vyšná, Kadlubská, Gazdovská od Budanovej po Šamborskú, Suchodolinská č. d. 56, 58, 60, Suchá dolina č. d. 27, 34, 54, 56, 60, 62, 64, 66, Na Horke - nové sídlisko, oblasti pod vyhliadkovou vežou, nad strelnicou, vyhliadková veža, záhradkárske lokality: Humniská, Vinčiská, Vitalina, Detrichova v termíne 20. júl 2011 v čase od 7.50 - 17.00 hod.

Oznam 1 o prerušení dodávky elektrickej energie, súbor rtf, 10,9 MB

 

Oznam  VSD, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie pre ul. Šamborská, Rokycká, Vyhoňská, Kopečná, Lyžiarska v termínoch 18. júl 2011 od 7.20 - 17.00, 19. júl od 8.20 - 17.00 hod., 20., 21., 22., 25., 26., 27., 28., 29. júl od 7.10 - 17.00 hod.

Oznam 2 VSD, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie, súbor rtf, 10,9 MB

 

Oznam  VSD, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie pre záhradkársku lokalitu Vitalina v termínoch 5., 6. 7. 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. júl 2011 v čase od 7.50 - 18.00 hod.

Oznam 3 VSD, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie, súbor rtf, 10,8 MB

 

zverejnené 30.6.2011


Pozvánka na zhromaždenie občanov mestskej časti Košice - Kavečany, 30. jún 2011, 17.00 hod.

Pozvánka na zhromaždenie občanov, súbor rtf, 16,2 MB

zverejnené 22.6.2011

 


Vydarené nedeľné kultúrno-spoločenské podujatie 

Folklórna skupina KAVEČIANKA v spolupráci s miestnym úradom, poľovníckym združením Hradova a miestnym spolkom Červeného kríža usporiadali 12.6.2011 v nedeľu o 16.00 hod. program „Stavanie mája“ pri kultúrnom dome v Kavečanoch. Kultúrny program Kavečianky a ich hostí - „Beľanských parobkov“ a speváckej skupiny Beľanka z Košickej Belej, pravý poľovnícky guľáš a dobrá nálada prispeli k príjemne strávenému popoludniu v Turíčnu nedeľu.

Stavanie mája folklórne vystúpenie 2011 

 zverejnené 13.6.2011

 


Ďalšie prerušenie dodávky elektrickej energie

Oznam VSD, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie v dňoch 23. a 29. júna 2011, v čase od 7.30 - 17.30 hod. pre ul. Lovecká, Strážna, Gorovecká, Vyšná, Kadlubská, Gazdovská od ul. Budanovej po ul. Šamborskú, Na Hôrke - nové sídlisko, záhradkárska lokalita Humniská.

OZNAM o prerušení distribúcie elektrickej energie, súbor rtf, 398 KB

zverejnené 8.6.2011

 


Výsledky a fotogalérie z motokrosového 4. podujatia Cassovia Cup v Kavečanoch

Motokrosové preteky pohľad   foto M. Bálint

Výsledky , Fotografie 1, Fotografie 2

 zverejnené 8.6.2011

 


 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilustračné ilustračné ilustračné