Mestská časť Košice-Kavečany - Miestny úrad

   KONTAKT  |  MAPA WEBU  |  RSS  | VYHĽADÁVANIE  
   KAVEČANY  |  OBČAN  |  NÁVŠTEVNÍK   

Miestny úrad

Miestny úrad mestskej časti
Široká 17/A
040 01 Košice

tel./fax: 055/633 41 00
e-mail: info@kosicekavecany.sk

Úradné hodiny miestneho úradu

Pondelok  8.00 - 12.30  13.00 - 17.00
Streda  8.00 - 12.30  13.00 - 15.30
Piatok  8.00 - 12.30  

 

Miestna knižnica
Široká 17/A
040 01 Košice

tel./fax: 055/633 41 00
e-mail: info@kosicekavecany.sk

Miestna knižnica - výpožičný čas a hodiny pre prístup verejnosti k internetu

Pondelok 13.00 - 17.00
Štvrtok 13.00 - 15.00

 

Pohľad na budovu MÚ v Kavečanoch zo severozápadu

 

Zamestnanci miestneho úradu

 Ing. Ľudovít Priester, kontrolór

 

Mária Horváthová, sekretariát

- pokladňa

- evidencia obyvateľov,

- súpisné a orientačne čísla,

- rybárske lístky

- správa cintorína (nájomné zmluvy)

- overovanie listín a podpisov

- kultúrny dom – podujatia (prenájmy) – miestny rozhlas

- vedenie knižnice

e-mail: maria.horvathova@kosicekavecany.sk

 

 Ing. Ingrid Simeonová, ekonomický úsek

 - účtovníctvo, rozpočet

 - správa majetku

 - miestny informačný systém

 - overovanie listín a podpisov

e-mail: ingrid.simeonova@kosicekavecany.sk

 

 

 

 

 


 


ilustračné ilustračné ilustračné