Mestská časť Košice-Kavečany - Dokumenty mestskej časti

   KONTAKT  |  MAPA WEBU  |  RSS  | VYHĽADÁVANIE  
   KAVEČANY  |  OBČAN  |  NÁVŠTEVNÍK   

Dokumenty mestskej časti

 

Stratégia a plánovanie

Rámcový strategický a plánovací dokument rozvoja mestskej časti Košice - Kavečany na obdobie 2005 - 2012 spracovaný v zmysle platnej legislatívy SR a schválený miestnym zastupiteľstvom mestskej časti.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Košice - Kavečany, súbor pdf, 465 KB

 

Legislatíva

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy mestská časť môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia  /VZN/. Tieto nariadenia majú na území mestskej časti silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov, osoby podnikajúce na území mesta ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území mestskej časti.

Prehľad účinných VZN mestskej časti Košice - Kavečany:

Doplnok č. 2 VZN č. 11, súbor pdf, 404 kB

Dodatok č. 1 k VZN č. 16, súbor pdf, 306 kB

VZN č. 5 - O podmienkach držania psov
, úplné znenie VZN z r. 2011, súbor rtf, 143 KB

VZN č. 11 - O zásadách hospodárenia s majetkom, súbor rtf, 111 KB

Doplnok č. 1 VZN č. 11, súbor rtf , 77 KB

VZN č. 13 - O dotáciách, súbor rtf, 69 KB

VZN č. 16 - Prevádzkový poriadok pohrebiska - cintorín Kavečany, súbor pdf, 271 KB

Priloha č. 1 VZN č. 16, súbor rtf, 13 KB

VZN č. 18 o miestach na vylepovanie volebných plagátov na území MČ Košice-Kavečany, súbor rtf, 48 kB

VZN č. 1/2015 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení, súbor rtf, 12 kB

VZN č. 2/2015 O symboloch mestskej časti Košice-Kavečany, súbor rtf, 52 kB, zverejnené 21.12.2015

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2015, súbor pdf, 90 kB

Príloha č. 2 k VZN č. 2/2015, súbor pdf, 62 kB


ilustračné ilustračné ilustračné