Mestská časť Košice-Kavečany - Rozpočet mestskej časti

   KONTAKT  |  MAPA WEBU  |  RSS  | VYHĽADÁVANIE  
   KAVEČANY  |  OBČAN  |  NÁVŠTEVNÍK   

Rozpočet

Základom  finančného hospodárenia  mestskej časti  je  programový rozpočet mestskej časti, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov. Zostavovanie, schvaľovanie rozpočtu a hospodárenie s finančnými prostriedkami mestskej časti v zmysle schváleného rozpočtu, sa riadi platnou legislatívou SR.
 

SCHVÁLENÝ PROGRAMOVÝ ROZPOČET  MČ KOŠICE-KAVEČANY NA ROK 2019

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Kavečany na rok 2019 bol schválený na II. zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 21.3.2019:

Programovy rozpočet MČ Košice-Kavečany na roky 2019-21súbor pdf, 6,7 MB
Programový rozpočet MČ Košice-Kavečany na roky 2019-21, textová časť, súbor pdf, 10,6 kB

zverejnené 28.3.2019

__________________________________________________________________________________________

SCHVÁLENÝ PROGRAMOVÝ ROZPOČET  MČ KOŠICE-KAVEČANY NA ROK 2018

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Kavečany na rok 2018 bol schválený na XVII . zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 15.3.2018:

Programovy rozpočet MČ Košice-Kavečany na roky 2018-20, súbor pdf, 6,7 MB
Programový rozpočet MČ Košice-Kavečany na roky 2018-20, textová časť, súbor pdf, 665 kB

zverejnené 6.4.2018


SCHVÁLENÝ PROGRAMOVÝ ROZPOČET  MČ KOŠICE-KAVEČANY NA ROK 2017

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Kavečany na rok 2017 bol schválený na XI. zasadnutí miestneho zastupiteľstva:

Programovy rozpočet MČ Košice-Kavečany na roky 2017-19, súbor pdf, 4 MB

Programový rozpočet MČ Košice-Kavečany na roky 2017-19, textová časť, súbor pdf, 10,9 MB

zverejnené 13.1.2017SCHVÁLENÝ PROGRAMOVÝ ROZPOČET  MČ KOŠICE-KAVEČANY NA ROK 2016


Programový rozpočet mestskej časti Košice-Kavečany na rok 2016 bol schválený na VII. zasadnutí miestneho zastupiteľstva:

Rozpočet MČ Košice-Kavečany na rok 2016 - textová časť, súbor pdf, 559kB

Rozpočet MČ Košice-Kavečany na rok 2016 - tabuľová časť, súbor xls, 189 kB

zverejnené 13.4.2016


 

SCHVÁLENÝ PROGRAMOVÝ ROZPOČET  MČ KOŠICE-KAVEČANY NA ROK 2015

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Kavečany na rok 2015 bol schválený na III. zasadnutí miestneho zastupiteľstva:

Rozpočet MČ Košice-Kavečany na rok 2015 - textová časť, súbor pdf, 588kB

Rozpočet MČ Košice-Kavečany na rok 2015 - tabuľová časť, súbor xls, 186 kB

 


SCHVÁLENÝ PROGRAMOVÝ ROZPOČET  MČ KOŠICE-KAVEČANY NA ROK 2014

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Kavečany na rok 2014 bol schválený na XVI. zasadnutí miestneho zastupiteľstva:

Rozpočet MČ Košice-Kavečany na rok 2014 - textová časť, súbor rtf, 1,1 MB

Rozpočet MČ Košice-Kavečany na rok 2014 - tabuľková časť, súbor xls, 573 kB

Rozpočet MČ Košice-Kavečany zverejnený na základe čl. 9 ods.1 ústavného zákona č.493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, súbor xls, 192 kB

 


SCHVÁLENÝ PROGRAMOVÝ ROZPOČET  MČ KOŠICE-KAVEČANY NA ROK 2013

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Kavečany na rok 2013 bol schválený na XII. zasadnutí miestneho zastupiteľstva:

Programový rozpočet MČ Košice-Kavečany na rok 2013 - textová časť, súbor pdf, 269 kB

Programový rozpočet MČ Košice-Kavečany na rok 2013 - tabuľková časť, súbor xls, 419 kB

Rozpočet MČ Košice-Kavečany zverejnený na základe čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočovej zodpovednosti , súbor xls, 198 kB

 


SCHVÁLENÝ  PROGRAMOVÝ  ROZPOČET  MČ KOŠICE-KAVEČANY NA ROKY 2012-14

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Kavečany na rok 2012 a výhľadovo na roky 2013 - 2014 bol schválený na VII. zasadnutí miestneho zastupiteľstva:

Programový rozpočtet MČ Košice-Kavečany na roky 2012-2014, súbor pdf, 272 KB

Programový rozpočet 2012-2014 - tabuľková časť, súbor xls, 416 KB

 


SCHVÁLENÝ PROGRAMOVÝ ROZPOČET  MČ KOŠICE-KAVEČANY NA ROKY 2011-13

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Kavečany na rok 2011 a výhľadovo na roky 2012 - 2013 bol schválený na III. zasadnutí miestneho zastupiteľstva:

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Kavečany na roky 2011-2013, súbor rtf, 565 KB

Programový rozpočet 2011-2013 tabuľková čast, súbor xls, 565 KB

 


 

 

 

 

 

 

 


ilustračné ilustračné ilustračné