Mestská časť Košice-Kavečany - Rokovania miestneho zastupiteľstva

   KONTAKT  |  MAPA WEBU  |  RSS  | VYHĽADÁVANIE  
   KAVEČANY  |  OBČAN  |  NÁVŠTEVNÍK   

 

Rokovania miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Kavečany

Miestne zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci mestskej časti, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach miestneho, príp. regionálneho významu. Miestne zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia miestneho zastupiteľstva sú zásadne verejné.


Volebné obdobie 2018-2022

VIII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 27. marec 2020

Pozvánka a program VIII. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 82 kBzverejnené 24.03.2020

Uznesenia z rokovania VIII. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 1,99 MB

Hlasovanie poslancov na rokovaní VIII. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 108 kB


VII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 19. december 2019

Pozvánka a program VII. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 403 kBzverejnené 16.12.2019

Uznesenia z rokovania VII. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 2,47 MB

Hlasovanie poslancov na rokovaní VII. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 408 kB

Zápisnica z rokovania VII. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 5,3 MB


VI. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 19. september 2019

Pozvánka a program VI. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 374 kBzverejnené 16.9.2019

Uznesenia z rokovania VI. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 1,44 MB

Hlasovanie poslancov na rokovaní VI. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 366 kB

Zápisnica z rokovania VI. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 3766 kB


V. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 15. august 2019

Pozvánka a program V. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 259 kBzverejnené 12.8.2019

Uznesenia z rokovania V. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 655 kB

Hlasovanie poslancov na rokovaní V. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 248 kB

Zápisnica z rokovania V. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 1633 kB

IV. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 27. jún 2019

Pozvánka a program IV. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 288 kBzverejnené 24.6.2019

Uznesenie č.33 z rokovania IV. zasadnutia MsZ,súbor pdf, 263 kB

Uznesenie č.34 z rokovania IV. zasadnutia MsZ,súbor pdf, 276 kB

Uznesenie č.35 z rokovania IV. zasadnutia MsZ,súbor pdf, 271 kB

Hlasovanie poslancov na rokovaní IV. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 225 kB

Zápisnica z rokovania IV. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 1732 kB


III. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 20. jún 2019

Pozvánka a program III. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 63 kBzverejnené 13.6.2019

Uznesenia z rokovania III. zasadnutia MsZ,súbor pdf, 2487 kB

Hlasovanie poslancov na rokovaní III. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 470 kB

Zápisnica z rokovania III. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 896 kB

II. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 21.marec 2019

Pozvánka a program II. zasadnutia MsZ, súbor rtf, 379 kBzverejnené 14.3.2019

Uznesenia z rokovania II. zasadnutia MsZ,súbor pdf, 2437 kB

Hlasovanie poslancov na rokovaní II. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 663 kB

Zápisnica z rokovania II. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 4813 kB


Ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 10.december 2018

Pozvánka a program ustanovujúceho zasadnutia MsZ, súbor pdf, 372 kB,  zverejnené 3.12.2018

Uznesenia z rokovania ustanovujúceho zasadnutia MsZ,súbor pdf, 772 kB

Hlasovanie poslancov na rokovaní ustanovujúceho zasadnutia MsZ, súbor rtf, 90,8 kB

Zápisnica z rokovania ustanovujúceho zasadnutia MsZ, súbor pdf, 2629 kB

 

Volebné obdobie 2014-2018

XXIII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 10. december 2018

Pozvánka a program XXIII. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 314 kBzverejnené 3.12.2018

Uznesenia z rokovania XXIII. zasadnutia MsZ,súbor pdf, 724 kB

Hlasovanie poslancov na rokovaní XXIII. zasadnutia MsZ, súbor rtf, 95,7 kB

Zápisnica z rokovania XXIII. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 2733 kB

XXII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 25. október 2018

Pozvánka a program XXII. mimoriadneho zasadnutia MsZ, súbor rtf, 370 kB, zverejnené 18.10.2018

Uznesenia z rokovania XXII.mimoriadneho zasadnutia MsZ,súbor pdf,
 653 kB

Hlasovanie poslancov na rokovaní XXII.mimoriadneho zasadnutia MsZ, súbor rtf, 84 kB

Zápisnica z rokovania XXII.mimoriadneho zasadnutia MsZ, súbor pdf, 1549 kB


XXI. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 27. september 2018

Pozvánka a program XXI. zasadnutia MsZ, súbor rtf,330 kB, zverejnené 20.9.2018

Uznesenia z rokovania XXI. zasadnutie MsZ, súbor pdf, 1038 kB

Hlasovanie poslancov na rokovaní XXI. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 314 kB

Zápisnica z rokovania XXI. zasadnutia MsZ, súbor pdf
, 259 MB


XX. mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 9. júl 2018

Pozvánka a program XX. mimoriadneho zasadnutia MsZ,súbor pdf, 325 kB, zverejnené 2.7.2018

Uznesenia z rokovania XX. mimoriadneho zasadnutia  MsZ, súbor pdf, 404 kB

Hlasovanie poslancov na rokovaní XX. mimoriadneho zasadnutia MsZ, súbor pdf, 268 kB

Zápisnica z rokovania XX. mimoriadneho zasadnutia MsZ, súbor pdf, 1,27 MB

XIX. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 14. jún 2018

Pozvánka a program XIX. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 320 kB, zverejnené 7.6.2018

Uznesenia z rokovania XIX. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 2,2 MB

Hlasovanie poslancov na rokovaní XIX. zasadnutia MsZ, súbor pdf
, 272 kB

Zapisnica z rokovania XIX. zasadnutia MsZ, súbor pdf
, 4,7 MB


XVIII. mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 20. apríl 2018

Pozvánka a program XVIII. mimoriadneho zasadnuti MsZ, súbor pdf, 314 kB, zverejnené 13.4.2018

Uznesenia z XVIII. mimoriadneho zasadnutia MsZ, súbor pdf,328 kB

Hlasovanie poslancov pri rokovaní XVIII. mimoriadneho zasadnutia zasadnutia MsZ, súbor pdf
, 262 kB

Zápisnica z XVIII. mimoriadneho zasadnutia MsZ, súbor pdf, 88,7 kB

 

XVII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 15.3.2018

Pozvánka a program XVII. zasadnutia MsZ, súbor rtf, 372 kB, zverejnené 8.3.2018

Uznesenia z rokovanie XVII. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 1,9 MB

Hlasovanie poslancov na rokovaní XVII. zasadnutia MsZ, súbor rtf, 48 kB

Zápisnica z XVII. zasadnutia MsZ, súbor pdf
, 841 kBXVI. zasadnutie miestneho zastupiteľstva
, 14.12.2017

Pozvánka a program XVI. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 377 kB, zverejnené 7.12.2017

Uznesenia z rokovania XVI. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 1,09 MB

Hlasovanie poslancov pri rokovaní XVI. zasadnutia MsZ, súbor rt, 97 kB

Zápisnica z rokovania  XVI. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 896 kB


XV. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Pozvánka a program XV. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 342 kB, zverejnené 21.9.2017

Uznesenia z rokovania XV. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 1,4 MB

Hlasovanie poslancov pri rokovaní, súbor pdf, 353 kB

Zápisnica z XV. zasadnutia MsZ v Kavečanoch, súbor pdf, 3,5 MB


XIV. zasadnutie miestneho zastupiteľstva v náhradnom termíne 28.6.2017

Pozvánka a program náhradného rokovania XIV. zasadania miestneho zastupiteľstva, súbor pdf, zverejnené 23.6.2017

Uznesenia z rokovania  XIV. zasadnutia MsZ, súbor rtf, 188 kB

Hlasovanie poslancov pri rokovaní, súbor rtf, 88 kB

Zápisnica z rokovania XIV. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 3,2 MB

XIV. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 22.6.2017

Pozvánka a program XIV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor pdf, 309 kB, zverejnené 15.6.2017

Zápisnica z rokovania XIV. zasadania miestneho zastupiteľstva, súbor pdf, 305 kBXIII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 26.3.2017

Pozvánka a program XIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 400 kB, zverejnené 16.3.2017

Hlasovanie poslancov pri zasadnutí miestneho zastupiteľstva, súbor pdf, 48 kB

Uznesenia z XIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor pdf, 75 kB

Zápisnica z XIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor pdf, 2,4 MB


XII. mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 5.1.2017

Pozvánka a program XII. mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor pdf, 340 kB, zverejnené 29.12.2016

Uznesenia z XII. mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor pdf
, 468 kB

Hlasovanie poslancov na zasadnutí, súbor pdf, 277 kB

Zápisnica z XII. mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor pdf, 233 kBXI. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 15.12.2016

Pozvánka a program XI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor pdf, 384 kB, zverejnené 8.12.2016

Uznesenia z rokovania XI. zasadnutia miestneho zastupiteĺstva, súbor pdf, 3,04 MB

Hlasovanie poslancov pri rokovaní, súbor pdf, 489 kB

Zápisnica z XI. zasadnutia miestneho zastupitelstva, súbor pdf, 1,2 MB


X. mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 26.10.2016

Pozvánka a program X. mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 16 MB, zverejnené 18.10.2016

Uznesenia z rokovania X. mimoriadneho zasadnutie MsZ, súbor pdf, 33 kB

Hlasovanie poslancov pri rokovaní, súbor pdf, 172 kB

Zápisnica z X.mimoriadneho zasadnutia MsZ, súbor pdf, 459 kBIX. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 14.9.2016

Pozvánka na IX. zasadnutie MsZ, súbor pdf, 314 kB, zverejnené 7.9.2016

Uznesenia z rokovania IX. zasadnutia MsZ, súbor pdf, 1,9 MB

Hlasovanie poslancov pri rokovaní, súbor pdf, 418 kB

Zápisnica z IX. zasadnutia MsZ, súbor pdf
, 4,7 MB
VIII. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 27.6.2016

Pozvánka na VIII. zasadnutie MsZ, súbor pdf, 281 kB, zverejnené 20.6.2016

Uznesenia z VIII. zasadanie MsZ, súbor rtf, 72 kB

Hlasovanie poslancov pri rokovaní, súbor rtf, 41 kB

Zápisnica z VIII. zasadnutia MsZ, súbor pdf
, 2,5 MB

VII. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 23.3.2016

POZVÁNKA a PROGRAM VII. zasadnutia MsZ, súbor rtf, 6,7 MB, zverejnené 16.3.2016

Uznesenia zo VII. zasadnutia MsZ, súbor rtf, 124 kB

Hlasovanie poslancov pri rokovaní, súbor rtf, 41 kB

Zápisnica z rokovania MsZ, súbor rtf, 160 kBVI. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 17.12.2015

POZVÁNKA  a PROGRAM VI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor pdf, 265 kB, zverejnené 11.12.2015

UZNESENIA zo VI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 121 kB, zverejnené 21.12.2015

HLASOVANIE poslancov pri rokovaní, súbor pdf, 27 kB, zverejnené 21.12.2015

ZÁPISNICA z rokovania VI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf,32 kB
V. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 16.9.2015

POZVÁNKA a PROGRAM V. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor pdf, 284 kB

HLASOVANIE poslancov pri rokovaní, súbor rtf, 42 kB

UZNESENIA z rokovania V. zasadnutia  miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 86 kB

ZÁPISNICA z rokovania V. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 133 kB


IV. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 22.6.2015

POZVÁNKA a PROGRAM IV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor pdf, 380 kB,

HLASOVANIE poslancov pri rokovaní, súbor rtf, 41 kB

UZNESENIA z rokovania IV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 77 kB

ZÁPISNICA z rokovania IV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 119 kB

 

III. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 23.3.2015


POZVÁNKA a PROGRAM III. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, 6,8 MB, súbor rtf

HLASOVANIE poslancov pri rokovaní, súbor rtf, 46 kB

UZNESENIA z rokovania III. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 168 kB

Zápisnica z rokovania III. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 222 kB

II. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 26.1.2015

POZVÁNKA a PROGRAM II. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor pdf, 360 kB, zverejnené 19.1.2015

HLASOVANIE poslancov pri rokovaní, súbor rtf, 60 kB

UZNESENIA z rokovania II. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 64 kB

ZÁPISNICA z rokovania II. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 224 kB

 

USTANOVUJÚCE zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 15.12.2014

POZVÁNKA a PROGRAM  ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor pdf, 344 kB, zverejnené 8.12.2014

HLASOVANIE poslancov pri rokovaní, súbor rtf, 26 kB

UZNESENIA z rokovania ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 60 kB

ZÁPISNICA z rokovania ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 121 kB

 

 

 Volebné obdobie 2010-2014

XVIII. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 8.9.2014

POZVÁNKA a PROGRAM XVIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 6,9 MB

HLASOVANIE poslancov pri rokovaní, súbor rtf, 51 kB

UZNESENIA  z rokovania XVIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 52 kB

ZÁPISNICA z rokovania XVIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva , súbor pdf, 193 kB

 

XVII. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 9.6.2014

POZVÁNKA a PROGRAM XVII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 6,8 MB

UZNESENIA z rokovania XVII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 81,6 kB

HLASOVANIE poslancov pri rokovaní, súbor rtf, 61,3 kB

ZÁPISNICA z  rokovania XVII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 271 kB

 

XVI. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 10.3.2014

POZVÁNKA a PROGRAM XVI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 6,9 MB

UZNESENIA z rokovania XVI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 104 kB

HLASOVANIE poslancov pri rokovaní, súbor rtf, 60 kB

ZÁPISNICA z rokovania XVI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 261 kB

 

XV. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 16.12.2013

POZVÁNKA  a PROGRAM XV.  zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 6,2 MB

UZNESENIA z rokovania XV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor pdf, 100 KB

HLASOVANIE poslancov pri rokovaní, súbor rtf, 65 KB

ZÁPISNICA z rokovania XV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 232 kB

 

XIV. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 23.9.2013

POZVÁNKA a PROGRAM XIV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor pdf, 284 KB

UZNESENIA z rokovania XIV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 105 KB

HLASOVANIE poslancov pri rokovaní, súbor rtf, 67,2 KB

ZÁPISNICA z rokovania XIV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 202 KB

 

XIII. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 24.6.2013

POZVÁNKA a PROGRAM XIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor pdf, 376 KB

UZNESENIA  z rokovania XIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 160 KB

HLASOVANIE poslancov pri rokovaní,súbor rtf, 45 kB

ZÁPISNICA z rokovania XIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 252 KB

 

XII. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 25.3.2013

POZVÁNKA a PROGRAM XII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 6,8 MB

UZNESENIA z XII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 178 KB

HLASOVANIE poslancov pri rokovaní, súbor rtf, 48 KB

ZÁPISNICA z rokovania XII. zasadnutia miestneho zastupiteteľstva, súbor rtf, 181 KB

 

XI. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 17.12.2012

POZVÁNKA a PROGRAM XI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 6,8 MB

HLASOVANIE poslancov pri rokovaní, súbor rtf, 58 KB

UZNESENIA z XI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 117 KB

ZÁPISNICA z rokovania XI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 189 Kb

 

X. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 24.9.2012

POZVÁNKA a PROGRAM X. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 6,8 MB

UZNESENIA z X. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 85 KB

HLASOVANIE poslancov pri rokovaní, súbor rtf, 55 KB

ZÁPISNICA  z rokovania X. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 200 KB

 

IX. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 25.6.2012

POZVÁNKA a PROGRAM IX. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 6,66 MB

UZNESENIA  z IX. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 142 KB

HLASOVANIE poslancov pri rokovaní, súbor rtf, 55 KB

ZÁPISNICA z rokovania IX. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 145 KB

 

VIII. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 23.4.2012

POZVÁNKA a PROGRAM rokovania VIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 5,8 MB

UZNESENIA z rokovania VIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 108 KB

HLASOVANIE poslancov pri rokovaní, súbor rtf, 28 KB

ZÁPISNICA  z rokovania VIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 171 KB

 

VII. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 5.3.2012

POZVÁNKA a PROGRAM rokovania VII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 6,9 MB

UZNESENIA z rokovania VII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 74 KB

HLASOVANIE poslancov pri rokovaní, súbor rtf, 49 KB

ZÁPISNICA z rokovania VII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 196 KB

 

VI. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 19.12.2011

POZVÁNKA a PROGRAM rokovania VI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor pdf, 167 KB

UZNESENIA z rokovania VI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor pdf, 89 KB

HLASOVANIE poslancov pri rokovaní, súbor rtf, 94 KB

ZÁPISNICA z rokovania VI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 183 KB

 

V. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 5.9.2011

PROGRAM rokovania V. riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor pdf, 253 KB

UZNESENIA z rokovania V. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor pdf, 340 KB

HLASOVANIE poslancov pri rokovaní, súbor pdf, 160 KB

ZÁPISNICA z rokovania V. zasadnutia miestneho zastupitelstva, súbor pdf, 176 KB

 

IV. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 20.6.2011

PROGRAM rokovania IV. riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 6,8 MB

HLASOVANIE poslancov pri rokovaní, súbor rtf, 74 KB

UZNESENIA  z rokovania IV. zasadnutia miestneho zastupiteľtva, súbor rtf, 164 KB

ZÁPISNICA z rokovania IV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor pdf,  170 KB

 

III. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 21.3.2011

PROGRAM rokovania III. riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 15,6 MB

HLASOVANIE poslancov pri rokovaní, súbor rtf, 66 KB

UZNESENIA z rokovania III. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 165 KB

ZÁPISNICA z rokovania III. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 284 KB

 

II. mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 24.1.2011

PROGRAM rokovania II. mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 15,6 MB

HLASOVANIE poslancov pri rokovaní súbor rtf, 44 KB

ZÁPISNICA z rokovania II. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 143 KB

UZNESENIA z rokovania II. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 87 KB

 

Ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 16.12.2010

POGRAM rokovania ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 15,6 MB

HLASOVANIE poslancov pri rokovaní, súbor rtf, 44 KB

ZÁPISNICA z rokovania ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, súbor rtf, 140 KB

UZNESENIA z rokovania ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva,súbor rtf, 62 KB


 

 

 


ilustračné ilustračné ilustračné