Mestská časť Košice-Kavečany - Zverejňovanie, zmlúv, objednávok a faktúr

   KONTAKT  |  MAPA WEBU  |  RSS  | VYHĽADÁVANIE  
   KAVEČANY  |  OBČAN  |  NÁVŠTEVNÍK   

 

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr podľa zákona NR SR č. 546/2010 Z.z.

 

ROK 2020

Zmluvy_2020

Faktury_2020


ROK 2019

Zmluvy_2019

Faktury_2019


ROK 2018

Zmluvy_2018

Faktury_2018

 

ROK 2017

Zmluvy_2017

Objednávky_2017

Faktúry 2017

ROK 2016

Zmluvy 2016

Objednávky 2016

Faktúry 2016ROK 2015

Zmluvy

Objednávky

Faktúry

 

 

ROK 2014

Zmluvy

Objednávky

Faktúry

 

 

ROK 2013

Zmluvy

Objednávky

Faktúry

 

ROK 2012

 Zmluvy

Objednávky

Faktúry

 

ROK 2020

Zmluvy 2020

Dohoda č.3 O poskytnutí dotácie, súbor pdf, 771 kB, zverejnené 03.01.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o výkone odb.spôsob.na prevádz.pohrebiska, súbor pdf, 653 kB, zverejnené 09.01.2020

Dohoda č.2 O poskytnutí dotácie, súbor pdf, 771 kB, zverejnené 13.01.2020

Dohoda č.1 O poskytnutí dotácie, súbor pdf, 845 kB, zverejnené 14.01.2020

Dohoda s ÚPSVaR Košice č.20/41/010/15, súbor pdf, 1,6 MB, zverejnené 3.2.2020

NZ č.1/2020 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 577 kB, zverejnené 6.2.2020

NZ č. 841/2020 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 851 Kb, zverejnené 21.02.2020

NZ č. 842/2020 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 851 Kb, zverejnené 21.02.2020

ROK 2019


Zmluvy 2019

NZ č. 826/2019 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 851 Kb, zverejnené 06.02.2019

NZ č. 827/2019 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 856 kB, zverejnené 06.02.2019

NZ č. 828/2019 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 856 kB, zverejnené 12.02.019

NZ č. 829/2019 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 856 kB, zverejnené 12.02.2019

NZ č. 830/2019 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 800 kB, zverejnené 07.03.2019

NZ č.5/2019 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 577 kB, zverejnené 08.03.2019

NZ č. 831/2019 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 856 kB, zverejnené 11.03.2019

NZ č. 832/2019 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 856 kB, zverejnené 18.03.2019

NZ č. 833/2019 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 856 kB, zverejnené 18.03.2019

Dohoda č.1 O poskytnutí dotácie, súbor pdf, 867 kB, zverejnené 26.03.2019

Dohoda č.2 O poskytnutí dotácie, súbor pdf, 782 kB, zverejnené 26.03.2019

Dohoda č.3 O poskytnutí dotácie, súbor pdf, 787 kB, zverejnené 26.03.2019

Kúpna zmluva - nábytok, súbor pdf, 524 kB, zverejnené 26.03.2019

Kúpna zmluva - mixážny pult, súbor pdf, 506 kB, zverejnené 27.03.2019

Dohoda č.5 O poskytnutí dotácie, súbor pdf, 845 kB, zverejnené 1.4.2019

Darovacia zmluva "Kosit Jarné upratovanie", súbor pdf, 420 kB, zverejnené 2.4.2019

Darovacia zmluva od Energo Control, súbor pdf, 458 kB, zverejnené 23.4.2019

Kúpna zmluva - kancelárske stoličky, súbor pdf, 813 kB, zverejnené 25.04.2019

NZ č. 834/2019 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 856 kB, zverejnené 25.04.2019

Zmluva o nájme nehnuteľnosti, súbor pdf, 3373 kB, zverejnené 26.04.2019

Zmluva o nájme nehnuteľnosti, súbor pdf, 3539 kB,zverejnené 26.04.2019

Dohoda č.4 O poskytnutí dotácie, súbor pdf, 924 kB, zverejnené 02.05.2019

NZ č. 835/2019 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 856 kB, zverejnené 16.05.2019

Darovacia zmluva od TEHO, súbor pdf, 710 kB, zverejnené 22.5.2019

Darovacia zmluva od K - moto, súbor pdf, 422 kB, zverejnené 28.5.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti, súbor pdf, 3685 kB, zverejnené 14.6.2019

Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti č. 2, súbor pdf, 610 kB, zverejnené 01.07.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov,  súbor pdf, 870 kB, zverejnené 01.07.2019

NZ č. 836/2019 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 856 kB, zverejnené 24.07.2019

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi, súbor pdf, 1286 kB, zverejnené 02.08.2019

NZ č. 837/2019 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 856 kB, zverejnené 08.08.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme tlač.zariadení č.11/07/2016, súbor pdf, 555 kB, zverejnené 09.08.2019

Zmluva o dielo-Uvítacia tabuľa, súbor pdf, 1366 kB, zverejnené 10.08.2019

Zmluva o dielo č. 4905.9061032DDV, súbor pdf, 3732 kB, zverejnené 26.08.2019

NZ č. 838/2019 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 856 kB, zverejnené 02.09.2019

Zmluva o dielo č. 4905.9061033DDV, súbor pdf, 3726 kB, zverejnené 04.09.2019

NZ č. 839/2019 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 844 kB, zverejnené 11.09.2019

NZ č. 840/2019 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 846 kB, zverejnené 11.09.2019

Dodatok č.231/CC/17-D1 k Zmluve o úvere č. 231/CC/17súbor pdf, 582 kB, zverejnené 25.09.2019

Darovacia zmluva od VVS, a.s., súbor pdf, 557 kB, zverejnené 3.10.2019

Dodatok č. 1 k PZ  č. 4419012525súbor pdf, 327 kB, zverejnené 7.10.2019

Dohoda č.6 O poskytnutí dotácie, súbor pdf, 729 kB, zverejnené 23.10.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 201914025, súbor pdf, 1485 kB, zverejnené 28.10.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 4905.9061032DDV, súbor pdf, 714 kB, zverejnené 11.11.2019

Zmluva o poskyt.dodávok elektr.energie a ich fakturácii, súbor pdf, 703 kB, zverejnené 20.11.2019

NZ č.20/2019 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 577 kB, zverejnené 15.10.2019

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 4905.9061032DDV, súbor pdf, 732 kB, zverejnené 25.11.2019

Kúpna zmluva - šporák, súbor pdf, 478 kB, zverejnené 28.11.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 4905.9061032DDV, súbor pdf, 714 kB, zverejnené 11.11.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 4905.9061033DDV, súbor pdf, 610 kB, zverejnené 12.12.2019

Dodatok č. 1 k PZ  pre poistenie motor. a prípoj.vozidiel-KASKO č.7710020609súbor pdf, 740 kB,

zverejnené 16.12.2019


Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 4905.9061033DDV, súbor pdf, 571 kB, zverejnené 18.12.2019

Darovacia zmluva od OZ Na Horke, súbor pdf, 439 kB, zverejnené 20.12.2019


Faktúry 2019

Zoznam prijatých faktúr 2019, súbor pdf, 69 kB, aktualizované 27.1.2020


Zmluvy 2018

Zmluva o kontrolnej činnosti, súbor pdf, 2,7 MB, zverejnené 3.1.2018

NZ č. 806/2018 O nájme hrobového miesta, súbor pdf,1, 2 MB, zverejnené 25.1.2018

NZ č. 807-2018 O najme hrobového miesta, súbor pdf, 745 kB, zverejnené 6.3.3018

Dohoda č. 3 O poskytnutí dotácie, súbor pdf, 802 kB, zverejnené 20.3.2018

Dohoda č. 2 O poskytnutí dotácie, súbor pdf, 795 kB, zverejnené 20.3.2018

Dohoda č. 1 O poskytnutí dotácie, súbor pdf, 880 kB, zverejnené 20.3.2018

NZ č. 808-2018 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 769 kB, zverejnené 27.3.2018

NZ č. 809-2018 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 803 kB, zverejnené 27.4.2018

Zmluva o nájme nehnuteľností, súbor pdf, 3,2 MB,
zverejnené 30.4.2018

Darovacia zmluva, súbor pdf, 897 kB, zverejnené 5.5.2018

Dodatok č.022018 k Zmluve č.022012 BTS, súbor pdf, 791 kB, zverejnené 25.5.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov, súbor pdf, 580 kB, zverejnené 25.5.2018

Zmluva o kontrolnej činnosti, súbor pdf, 1,8 MB, zverejnené 4.6.2018

Zmluva o poskytovaní služieb IKT - IVES, súbor pdf, 1,7 MB, zverejnené 25.6.2018

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu, súbor pdf, 964 kB, zverejnené 26.6.2018

D
odatok k zmluve o nájme nehnuteľností č. 2 - Hrešná, súbor pdf, 603 kB, zverejnené 10.7.2018

Darovacia zmluva, súbor pdf, 464 kB, zverejnené 3.8.2018

Zmluva o zabezpečení činnosti výkonu zodpovednej osoby, súbor pdf, 636 kB, zverejnené 7.8.2018

NZ č. 810-2018 O nájme hrobového miesta, súbor pdf,568 kB, 
zverejnené 20.8.2018

NZ č. 811-2018 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 804 kB, zverejnené 20.9.2018 

Zmluva o poskytovaní dodávok elektrickej energie a ich fakturácii, súbor pdf, 745 kB, zverejnené 1.10.2018

NZ č.812 - 2018 O prenájme hrobového miesta, súbor pdf, 837 kB, zverejnené 20.11.2018

NZ č.813 - 2018 O prenájme hrobového miesta, súbor pdf, 837 kB, zverejnené 20.11.2018

NZ č.814 - 2018 O prenájme hrobového miesta, súbor pdf, 837 kB, zverejnené 20.11.2018

NZ č.815 - 2018 O prenájme hrobového miesta, súbor pdf, 834 kB, zverejnené 21.11.201

Zmluva o bežnom  účte SPORObusiness - dotácie, súbor pdf, 591 kB, zverejnené 29.11.2018

NZ č.816 - 2018 O prenájme hrobového miesta, súbor pdf, 834 kB, zverejnené 29.11.2018

NZ č.817 - 2018 O prenájme hrobového miesta, súbor pdf, 834 kB, zverejnené 29.11.2018

NZ č.818 - 2018 O prenájme hrobového miesta, súbor pdf, 834 kB, zverejnené 29.11.2018

NZ č.819 - 2018 O prenájme hrobového miesta, súbor pdf, 834 kB, zverejnené 29.11.2018

NZ č.820 - 2018 O prenájme hrobového miesta, súbor pdf, 834 kB, zverejnené 29.11.2018

NZ č.821 - 2018 O prenájme hrobového miesta, súbor pdf, 834 kB, zverejnené 29.11.2018

NZ č.822 - 2018 O prenájme hrobového miesta, súbor pdf, 834 kB, zverejnené 29.11.2018

NZ č.823 - 2018 O prenájme hrobového miesta, súbor pdf, 834 kB, zverejnené 29.11.2018

NZ č.824 - 2018 O prenájme hrobového miesta, súbor pdf, 834 kB, zverejnené 11.12.2018

NZ č.825 - 2018 O prenájme hrobového miesta, súbor pdf, 834 kB, zverejnené 11.12.2018

Darovacia zmluva OZ Na Horke, súbor pdf, 439 kB, zverejnené 20.12.2018

NZ č.26 - 2018 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 570 kB,zverejnené 21.12.2018

Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI, súbor pdf,1295 kB, zverejnené 21.12.2018

Poistná zmluva č. 204419012525, súbor pdf, 1359 kB, zverejnené 31.12.2018Faktúry 2018

Zoznam prijatých faktúr 2018, súbor pdf, 68 kB, aktualizované 18.12.2018

DF00118RVC Kosice.pdf


DF00218 Adsupra.pdf

DF00318 Innogy.pdf

DF00418 Neki.pdf


DF00518 Orange.pdf

DF00618 Innogy.pdf

DF00718 Slovak Telekom.pdf

DF00818 VSE.pdf

DF00918 ZM servis.pdf

Zmluvy 2017


NZ č. 1-2017 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, zverejnené 3.1.2017

Dohoda o poskytnutí dotácie č. 1/2017, súbor pdf, zverejnené 3.1.2017

Dohoda o poskytnutí dotácie č. 2/2017, súbor pdf, zverejnené 3.1.2017

Dohoda o poskytnutí dotácie 3/2017, súbor pdf, zverejnené 3.1.2017

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 1, súbor pdf, zverejnené 9.1.2017

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 2, súbor pdf, zverejnené 9.1.2017

NZ č. 2-2017 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, zverejnené 11.1.2017

Zmluva o nájme nehnuteľnosti, súbor pdf, 258 kB, zverejnené 17.1.2017

Nájomná zmluva č. 3, súbor pdf, 3,4 MB, zverejnené 26.1.2017

Zmluva o dielo, súbor pdf, zverejnené 31.1.2017

Darovacia zmluva č. 1, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 2, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 3, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 4, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 5, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 6, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 7, súbor pdf


Darovacia zmluva č. 8, súbor pdf
,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 9, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 10, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 11, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 12, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 13, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 14, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 15, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 16, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 17, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 18, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 19, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 20, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 21, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 22, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 23, súbor pdf
,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 24, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 25, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 26, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 27, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 28, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 29, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 30, súbor pdf
,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 31, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 32, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 33, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 34, súbor pdf
,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 35, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 36, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 37, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 38, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 39, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 40, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 41, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 42, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 43, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 44, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 45, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 46, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 47, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 48, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 49, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 50, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 51, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

Darovacia zmluva č. 52, súbor pdf,
411 kB, zverejnené 6.2.2017

NZ č. 4-2017 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 583 kB, zverejnené 9.2.2017

NZ č. 5-2017 O prenájme kultúrneho domu.pdf, 583 kB, zverejnené 17.2.2017

NZ č. 6-2017 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 571 kB, zverejnené 17.2.2017

NZ č. 7-2017 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 596 kB, zverejnené 20.2.2017

NZ č. 792-2017 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 869 kB, zverejnené 2.3.2017

NZ č. 793-2017 O nájme hrobového miesta, súbor pdf
, 871 kB, zverejnené 2.3.2017

NZ č. 794-2017 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 868 kB, zverejnené 10.3.2017

NZ č. 795-2017 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 842 kB, zverejnené 21.3.2017

Zmluva o dielo, súbor pdf, 756 kB, zverejnené 23.3.2017

NZ č. 8-2017 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 562 kB, zverejnené 5.4.2017

Dodatok k ZoD, súbor pdf, 811 kB, zverejnené 11.4.2017

NZ č. 796-2017 O nájme hrobového miesta, súbor pdf
, 862 kB, zverejnené 21.4.2017

NZ č. 9-2017 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 81 kB, zverejnené 26.4.2017

Kúpna zmluva o prevode práv k nehnuteľnostiam, súbor pdf, 4,0 MB, zverejnené 26.4.2017

Zmluva o úvere č. 231-CC-17, súbor pdf, 2,3 MB, zverejnené 28.4.2017

Priloha 2 k Zmluve o úvere č. 231-CC-17, súbor pdf, 630 kB,
zverejnené 28.4.2017

Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve 231-CC-17-Zm1, súbor pdf
,998 kB, zverejnené 28.4.2017

Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporitelne, a. s., súbor pdf,  5,9 MB, zverejnené 28.4.2017

Produktové a obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy, súbor pdf, 10,9 MB, zverejnené 28.4.2017

Sadzobník Slovenskej sporiteľne, a.s., súbor pdf,
16,9 MB, zverejnené 28.4.2017

NZ č. 10-2017 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 235 kBzverejnené 3.5.2017

NZ č. 797-2017 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 871 kB, zverejnené 3.5.2017

NZ č. 798-2017 O nájme hroboveho miesta, súbor pdf, 796 kB, zverejnené 3.5.2017

NZ č. 1-2017 O prenájme viacúčelového ihriska, súbor pdf, 485 kB, zverejnené 9.5.2017

NZ č. 799-2017 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 868 kB, zverejnené 10.5.2017

Zmluva o dielo, súbor pdf, 1,6 MB, zverejnené 11.5.2017

NZ č. 11-2017 O prenájme KD, súbor pdf, 235 kB, zverejnené 17.5.2017

NZ č. 800-2017 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 771 kB,  zverejnené 17.5.2017

NZ č. 801-2017 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, zverejnené 17.5.2017

Darovacia zmluva č. 53, súbor pdf, 411 kB, zverejnené 19.5.2017

NZ č. 12-2017 O prenájme KD, súbor pdf,236 kB, zverejnené 19.5.2017

Zmluva č. 2017000990, súbor pdf, 2,45 MB, zverejnené 23.5.2017

NZ č. 13-2017 O prenajme KD, súbor pdf, 239 kB, zverejnené 24.5.2017

Zmluva č. 202017001023, súbor pdf, 2,16 MB, zverejnené 25.5.2017

Zmluva o dielo Gerda 1, súbor pdf, 1,32 MB, zverejnené 15.6.2017

NZ č. 802-2017O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 763 kB,  zverejnené 20.6.2017

Zmluva o dielo Gerda 2, súbor pdf, 1, 31 MB, zverejnené 26.6.2017

Darovacia zmluva, súbor pdf, 588 kB, zverejnené 6.7.2017

Dohoda o poskytnutí dotácie, súbor pdf, 759 kB, zverejnené 21.7.2017

Kúpna zmluva, súbor pdf, 478 kB, zverejnené 23.8.2017

NZ č. 14-2017 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 580 kB, zverejnené 25.8.2017

NZ č. 803-2017 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 793 kB, zverejnené 12.9.2017

NZ č. 15-2017 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 576 kB, zverejnené 29.9.2017

NZ č. 16-2017 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 595 kB, zverejnené 4.10.2017

Zmluva o dielo zabradlie KD, súbor pdf
, 1,1 MB, zverejnené 5.10.2017

NZ č. 17-2017 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 573 kB, zverejnené 25.10.2017

Zmluva o dielo na zimnú údržbu komunikácií, súbor pdf, 1,35 MB, zverejnené 2.11.2017

NZ č. 804-2017 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 850 kB, zverejnené 22.11.2017

NZ č. 18-2017 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 569 kB, zverejnené 23.11.2017

NZ č. 805-2017 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 830 kB, zveejnené 7.12.2017

NZ č. 20-2017 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 1,2 MB, zverejnené 22.12.2017


Dohoda s ÚPSVaR na činnosti v roku 2018, súbor pdf, 810 kB, zverejnené 13.12.2018


Objednávky 2017


Faktúry 2017

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017, súbor pdf, 48 kB, aktualizované 11.12.2017Zmluvy 2016Prehľad uzatvorených zmlúv v/na obdobie roku 2016
, súbor pdf
, 57 kB, aktualizované 31.12.2016


Dohoda č. 15-41-012-142, súbor pdf, 78 kB, zverejnené 16.12.2015

Dohoda č. 1-2016, súbor pdf
, 78 kB, zverejnené 31.12.2015

Dohoda č. 2-2016.pdf
78 kB, zverejnené 31.12.2015
  
NZ č. 1-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdf, 78 kB, zverejnené 7.1.2016

NZ č. 768-2016 O nájme hrobového miesta.pdf, 78 kB, zverejnené 13.1.2016

NZ č. 769-2016 O nájme hrobového miesta.pdf, 78 kB, zverejnené 13.1.2016

NZ č. 770-2016 O nájme hrobového miesta.pdf
, 78 kB, zverejnené 13.1.2016

NZ č. 771-2016 O nájme hrobového miesta.pdf, 78 kB, zverejnené 13.1.2016

NZ č. 772-2016 O nájme hrobového miesta.pdf, 78 kB, zverejnené 13.1.2016

NZ č. 773-2016 O nájme hrobového miesta.pdf, 78 kB, zverejnené 13.1.2016

NZ č. 2-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdf, 78 kB, zverejnené 14.1.2016

NZ č. 3-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdf, 78 kB, zverejnené 20.1.2016

NZ č. 4-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdf, 78 kB, zverejnené 20.1.2016

NZ č. 5-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdf
, 78 kB, zverejnené 25.1.2016

NZ č. 6-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdf, 78 kB, zverejnené 1.2.2016

NZ č. 7-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdf, 78 kB, zverejnené 16.2.2016

NZ č. 774-2016 O nájme hrobového miesta.pdf, 78 kB, zverejnené 16.2.2016

NZ č. 775-2016 O nájme hrobového miesta.pdf, 78 kB, zverejnené 16.2.2016

NZ č. 776-2016 O nájme hrobového miesta.pdf, 78 kB, zverejnené 16.2.2016

NZ č. 8-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdf, 78 kB, zverejnené 23.2.2016

NZ č. 9-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdf, 78 kB, zverejnené 24.2.2016

NZ č. 10-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdf, 78 kB, zverejnené 8.3.2016

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo z 18.11.2014.pdf
, súbor pdf, 816 kB, zverejnené 15.3.2016

NZ č. 11-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdf, súbor pdf, 816 kB, zverejnené 18.3.2016

NZ č. 12-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdf, súbor pdf, 816 kB, zverejnené 29.3.2016

NZ č. 13-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdfsúbor pdf, 816 kB, zverejnené 15.4.2016

Dohoda o poskytnutí dotácie 1/2016, súbor pdf, súbor pdf, 883 kB, zverejnené 22.4.2016

Dohoda o poskytnutí dotácie 2/2016, súbor pdf, súbor pdf, 751 kB, zverejnené 22.4.2016

Dohoda o poskytnutí dotácie 3/2016, súbor pdf, súbor pdf, 768 kB, zverejnené 22.4.2016

Dohoda o poskytnutí dotácie 4/2016, súbor pdf, súbor pdf, 864 kB, zverejnené 22.4.2016

NZ č. 14-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdf, súbor pdf, 816 kB, zverejnené 2.5.2016

NZ č. 15-2016 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 577 kB, zverejnené 17.5.2016

Dodatok č. 01/2016 k zmluve č. 02/2012 BTS, súbor pdf, 364 kB, zverejnené 20.5.2016

Zmluva č.05/2016 PZS, súbor pdf, 936 kB, zverejnené 20.5.2016
 
Zmluva o dielo č. R 65/2016, súbor pdf, 1,2 MB, zverejnené 13.6.2016

Darovacia zmluva, súbor pdf, 468 kB, zverejnené 17.6.2016

Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nehnutelností, hnuteľnych vecí a technológie, súbor pdf, 711 kB, zverejnené 29.6.2016

NZ č. 16-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdf571 kB, zverejnené 30.6.2016

Zmluva o poskytovaní služieb, súbor pdf, 2,2 MB zverejnené 1.7.2016

Zmluva o dielo - drevorezba uvítacia tabuľa Kavečany, súbor pdf, 2,4 MB 1.7.2016

Rámcová zmluva o prenájme, súbor pdf, 3 MB, zverejnené 12.7.2016

NZ č. 17-2016 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 581 kB, zverejnené 13.7.2016

NZ č. 18-2016 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 82 kB, zverejnené 15.7.2016

NZ č. 777-2016 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 781 kB, zverejnené 18.7.2016
  
NZ č. 19-2016 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf81 kB, zverejnené 21.7.2016

Zmluva o platobnej karte SLSP, a.s., súbor pdf, 856 kB, zverejnenenie 4.8.2016

Zverejnenie podnikateľskej debetnej karty, súbor pdf, 1,5 MB, zverejnené 4.8.2016

Sadzobnik poplatkov SLSP, a.s. 2016, súbor pdf, 1,8 MB, zverejnené 4.8.2016

Všeobecné obchodné podmienky SLSP, a.s. 2016, súbor pdf, 2,5 MB, zverejnené 4.8.2016

Zmluva o elektronických službách, súbor pdf, 78 kB, zverejnené 15.8.2016

Zmluva o bežnom účte, súbor pdf, 117 kB, zverejnené 15.8.2016

Obchodné podmienky pre depozitné produkty, súbor pdf, 349 kB,
zverejnené 15.8.2016

Zmluva o prenájme viacúčelového ihriska, súbor pdf, 980 kB, zverejnené 17.8.2016

NZ č. 20-2016 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 561 kB
, zverejnené 26.8.2016

NZ č. 21-2016 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 574 kB, zverejnené 5.9.2016


NZ č. 779-2016 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 839 kB, zverejnené 5.9.2016

NZ č. 780-2016 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 831 kB, zverejnené 5.9.2016

NZ č. 22-2016 O prenájme kultúprneho domu, súbor pdf, 79 kB, zverejnené 16.9.2016

Zmluva č. 128298 o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti Internet, súbor pdf, 1,0 MB, zverejnené 21.9.2016

Dohoda o poskytnutí dotácie č. 5/2016, súbor pdf, 795 kB, zverejnené 4.10.2016

Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nehnuteľností, hnuteľných vecí a technológie, súbor pdf, 104 kB, zverejnené 28.10.2016

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme zo dna 11.6.2007, súbor pdf
, 77 kB, zverejnené 6.12.2016

NZ č. 23-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdf, zverejnené 14.10.2016

NZ č. 24-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdf,
zverejnené 24.10.2016

NZ č. 25-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdf
, zverejnené 2.11.2016

NZ č. 781-2016 O nájme hrobového miesta.pdf
, zverejnené 3.11.2016

NZ č. 26-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdf
, zverejnené 10.11.2016

NZ č. 782-2016 O nájme hroboveho miesta.pdf,
zverejnené 10.11.2016

NZ č.27-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdf,
zverejnené 10.11.2016

NZ č. 783-2016 O nájme hrobového miesta.pdf,
zverejnené 10.11.2016

NZ č. 784-2016 O nájme hrobového miesta.pdf, zverejnené 24.11.2016

NZ č 785-2016 O nájme hrobového miesta.pdf,
zverejnené 24.11.2016

NZ č. 28-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdf, zverejnené 28.11.2016

NZ č. 786-2016 O nájme hrobového miesta.pdf, zverejnené 1.12.2016

NZ č. 787-2016O nájme hrobového miesta.pdf, zverejnené 1.12.2016

NZ č. 788-2016 O nájme hrobového miesta.pdf
, zverejnené 1.12.2016

NZ č. 789-2016 O nájme hrobového miesta.pdf
, zverejnené 1.12.2016

NZ č. 29-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdf
, zverejnené 8.12.2016

NZ č. 30-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdf
, zverejnené 8.12.2016

NZ č. 31-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdf
, zverejnené 12.12.2016

NZ č. 790-2017 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, zverejnené 13.12.2016


NZ č. 791-2017 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, zverejnené 13.12.2016

Dodatok č. 1 k dohode 15-41-012-142.pdf
, zverejnené 31.12.2016

NZ č. 32-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdf
, zverejnené 15.12.2016

NZ č. 33-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdf
, zverejnené 19.12.2016

Zmluva o nájme nehnuteľností č. 1, súbor pdf
, zverejnené 21.12.2016

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 2, súbor pdf, zverejnené 21.12.2016


NZ č. 34-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdf
, zverejnené 22.12.2016

NZ č. 35-2016 O prenájme kultúrneho domu.pdf
, zverejnené 28.12.2016
,
Objednávky 2016


 Prehľad vystavených objednávok 2016, súbor pdf, 18 kB, aktualizované 29.11.2016


Faktúry 2016


Prehľad prijatých faktúr 2016, súbor pdf, 39 kB, aktualizované 31.12.2016

Prehľad vystavených dobropisov 2016, súbor pdf, 28 kB, aktualizované 11.5.2016Zmluvy 2015

Prehľad zmlúv uzatvorených v/na obdobie roku 2015, súbor pdf, 37 kB, aktualizované 22.12.2015

 

NZ č. 1-2015 o prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 61 kB, zverejnené 30.12.2014

Dohoda č. 01/2015, súbor pdf, 1,7 MB, zverejnené 30.12.2014

Dohoda č. 02/2015, súbor pdf, zverejnené 30.12.2014

Dohoda č. 176/§12/2015/AC, súbor pdf, zverejnené 30.12.2014

Dohoda č. 176/§10/2014/AC, súbor pdf, zverejnené 30.12.2014

Dohoda č. 03/2015, súbor pdf, zverejnené 7.1.2015

NZ č. 741-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 853 kB  zverejnené 14.1.2015

NZ č. 742-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 916 kB,  zverejnené 14.1.2015

NZ č. 743-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 886 kB,  zverejnené 14.1.2015

NZ č. 744-2015 nájme hrobového miesta, súbor pdf , 936 kB,  zverejnené 14.1.2015

NZ č. 745-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 415 kB, zverejnené 14.1.2015

NZ č. 746-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 896 kB, zverejnené 15.1.2015

NZ č. 2-2015 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 924 kB, zverejnené 21.1.2015

NZ č. 3-2015 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 411 kB, zverejnené 15.1.2015

NZ č. 747-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 955 kB, zverejnené 26.1.2015

NZ č. 748-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 928 kB, zverejnené 26.1.2015

NZ č. 749-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 931 kB, zverejnené 26.1.2015

NZ č. 750-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 948 kB, zverejnené 26.1.2015

NZ č. 751-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 898 kB, zverejnené 28.1.2015

NZ č. 752-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 930 kB, zverejnené 28.1.2015

NZ č. 753-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 935 kB, zverejnené 28.1.2015

NZ č. 754-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 920 kB, zverejnené 28.1.2015

Dodatok č. 1 Zmluvy o zimnej údržbe komunikácí
, súbor pdf, 770 kB, zverejnené 3.2.2015

NZ č. 4-2015 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 833 kB, zverejnené 6.2.2015

NZ č. 755-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf
, 863 kB, zverejnené 9.2.2015

NZ č. 5-2015 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 608 kB, zverejnené 13.2.2015

NZ č. 6-2015 O prenájme kultúrneho domu
, súbor pdf,608 kB, zverejnené 18.2.2015

NZ č. 756-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf,
901 kB, zverejnené 19.2.2015

NZ č. 757-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf
,
928 kB, zverejnené 19.2.2015

NZ č. 7-2015 O prenájme kultúrneho domu
, súbor pdf,854 kB, zverejnené 20.2.2015

NZ č. 8-2015 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 652 kB, zverejnené 10.3.2015

NZ č. 9-2015 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 523 kB, zverejnené 19.3.2015

NZ č. 10-2015 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 598 kB, zverejnené 30.3.2015

NZ č. 11-2015 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 602 kB, zverejnené 10.4.2015

Dohoda p poskytnutí dotácie 2/2015, súbor pdf, 1,8 MB, zverejnené 16.4.2015

Dododa o poskytnutí dotácie 1/2015, súbor pdf
,1,7 MB, zverejnené 22.4.2015

Dohoda o poskytnutí dotácie 3/2015, súbor pdf, 1,8 MB, zverejnené 27.4.2015

Dohoda o poskytnutí dotácie 4/2015, súbor pdf, 1,7 MB, zverejnené 14.5.2015

NZ č. 12-2015 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf,
zverejnené 21.5.2015

NZ č. 13-2015 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf,
zverejnené 26.5.2015

NZ č. 14-2015 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf,
zverejnené 1.6.2015

Zmluva č.1-2015 O prenájme viacúčelového ihriska, súbor pdf, zverejnené 4.6.2015

NZ č. 759-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, zverejnené 17.6.2015

NZ č. 760-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf,
zverejnené 17.6.2015

Darovacia zmluva na podporu kultúrnycha a športových aktivít MČ, súbor pdf, 398 kB, zverejnené 19.6.2015

NZ č. 15/2015 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 579 kB, zverejnené 7.7.2015

NZ č. 16-2015 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf,632 kB, zverejnené 14.7.2015

Zmluva o výpožičke VT, súbor pdf, 1,1 MB, zverejnené 20.8.2015

NZ č. 17-2015 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 63 kB, zverejnené 10.9.2015

NZ č. 18-2015 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, zverejnené 10.9.2015

NZ č. 19-2015 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 64 kB, zverejnené 1.10.2015

Zmluva č. 12/2015 o poskytovaní financného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobe, súbor pdf, 780 kB, zverejnené 16.10.2015

NZ č. 20-2015 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 83 kB, zverejnené 19.10.2015

NZ č. 21-2015 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 81 kB, zverejnené 19.10.2015

NZ č. 761-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 953 kB, zverejnené 20.10.2015

NZ č. 762-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 960 kB, zverejnené 20.10.2015

NZ č. 22-2015 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 64 kB, zverejnené 28.10.2015

NZ č. 763-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf
, 847 kB, zverejnené 3.11.2015

NZ č. 764-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf
, 72 kB, zverejnené 3.11.2015

NZ č. 23-2015 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf
, 64 kB, zverejnené 4.11.2015

NZ č. 24-2015 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf
, 80 kB, zverejnené 11.11.2015

NZ č. 25-2015 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf
, 84 kB, zverejnené 23.11.2015

NZ č. 26-2015 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf,  84 kB, zverejnené 23.11.2015

NZ č. 27-2015 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf 84  kB, zverejnené 24.11.2015

NZ č. 28-2015 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf,  84 kB, zverejnené 26.11.2015

NZ č. 29-2015 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf84 kB, zverejnené 30.11.2015

NZ č. 30-2015 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 84 kB, zverejnené 30.11.2015

NZ č. 765-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 852 kB, zverejnené 10.12.2015

NZ č. 766-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 984 kB, zverejnené 10.12.2015

 

 

 

 

 

 

Objednávky 2015

 Prehľad vystavených objednávok v roku 2015, súbor pdf, 39 kB, aktualizované 14.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktúry 2015

Prehľad prijatých faktúr 2015, súbor pdf, 37 kB, aktualizované 29.12.2015F č. 001-2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. - dodávka plynu za obdobie 1.1.-31.1.2015
, súbor pdf
, 596 kB

F č. 002-2014 Daniel Drábik - zimná údržba komunikácií za mesiac december 2014
, súbor pdf, 396 kB

F č. 003-2015 Wolter Kluwers, s.r.o. - odborná publikácia, súbor pdf, 374 kB

F č. 004-2015 VVS, ,a.s. - vodné a stočné za obdobie 2.10.-20.1.2015, súbor pdf, 2,24 MB

F č. 005-2015 EMM plus, s.r.o  - servis bezpečnostného systému budovy MÚ, súbor pdf, 511 kB

F č. 006-2015 Mesto Košice - Výmer poplatkov za komunálny odpad MÚ, súbor pdf, 562 kB

F č. 007-2015 Orange Slovensko, a.s. - tel. 907958157 za obdobie 24.1.-23.2.2015, súbor pdf

F č. 008-2015 JUDr. Vrábeľ - právne služby za mesiac január 2015, súbor pdf, 913 kB

F č. 009-2015 Daniel Drábik SHR - zimná údržba komunikácií januar 2015, súbor pdf, 355 kB

F č. 010-2015 RVC Košice - poplatok za odborný seminár, súbor pdf, 493 kB

s.r.o. - toner do kopírovacieho stroja.pdf

F č. 021-2015 SWAM, s.r.o. - refakturácia el. energie za základňu ORANGE február 2015.pdf

F č. 022-2015 JUDr. Vrábeľ - právne služby február 2015.pdf

F č. 023-2015 Daniel Drábik SHR - zimná údržba komunikácií február 2015.pdf

F č. 025-2015 Orange Slovensko, a.s. - tel. 0907958157 za obdobie 24.2.-23.3.2015.pdf

F č. 026-2015 Prvá Komunálna Finančná - havarijné poistenie OMV KIA za obdobie 1.4.-30.6.2015.pdf

F č. 027-2015 Prvá Komunálna Finančná - poistenie majetku za obdobie 1.4.-30.6.2015.pdf

F č. 028-2015 Prvá Komunálna Finančná, a.s. - poistenie zodpovednosti za škodu OMV KIA za obdobie 1.4.-30.6.2015.pdf

F č. 029-2015%20RWE Gas, s.r.o. - dodávka plynu za obdobie 1.3.-31.3.2015.pdf

F č. 030-2015 Vienala, s.r.o. - vizitky starosta.pdf

F 031-2015 Slovak Telekom,a.s. - tel. 0556334100 za obdobie 1.2.-28.2.2015.pdf

F 032-2015 Slovak telekom, a.s, - tel. 0911633410 za obdobie 8.2.-7.3.2015.pdf

F 033-2015 SWAM, s.r.o. - refakturácia el. energie za základňu Orange v období február 2015.pdf
 
F 034-2015 SoftCompProg, s.r.o. - oprava PC.pdf

F 035-2015 MJM Society, s.r.o. - bezpečnostnotechnické služby za 1. štvrťrok 2015.pdf

F 036-2015 U.S. Steel, s.r.o. - vysokopecná troska - kamenivo.pdf

F 037-2015 U.S. Steel, s.r.o. - vysokopecná troska - kamenivo.pdf

F 038-2015 U.S.Steel, s.r.o. - vysokopecná troska - kamenivo.pdf

F 039-2015 Vienala, s.r.o. - tlač Kavečiansky spravodaj 12015.pdf

F 040-2015 Webhouse, s.r.o. - ročné predplatné webdomény kosicekavecany.sk.pdf

F 041-2015 Orange Slovensko, a.s. - tel. 0907958157 za obdobie 24.3.-23.4¨.2015.pdf

F 042-2015 Slovak Telekom, a.s. - tel. 0556334100 za obdobie 1.3.-31.3.2015.pdf

F 43-2015 RWE Gas Slovensko, dodávka zemného plynu za obdobie 1.4.-30.4.2015.pdf

F 044-2015 Hamag, s.r.o. - výkon technika PO v 1. štvrťroku 2015.pdf

F 045-2015 Daniel Drábik SHR - zimná údržba komunikácií, pohotovosť marec 2015.pdf

F 046-2015 Slovak telekom, a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 8.3.-7.4.2015.pdf

F 047-2015 M. R. Servis - demontáž vianočnej výzdobyz.pdf

F 048-2015 M. R. Servis - oprava miestneho rozhlasu.pdf

F 049-2015 SWAM, s.r.o. - refakturácia el. energie za zakladnu Orange v mesiaci marec 2015.pdf

F 050-2015 VV MIX, s.r.o. - zátky na nohy stolov v KD.pdf

F 051-2015 VVS, a.s. - vodné a stočné.pdf

F 052-2015 Kosit, a.s. - vývoz a zneškodnenie odpadu z cintorína.pdf
 
F 053-2015 Datatrade, s.r.o. - odborná publikácia.pdf

F 054-2015 Orange Slovensko, a.s. - tel. 0907958157 za obdobie 24.4.-23.5.2015.pdf

F 055-2015 U. S. Steel, s.r.o. - vysokopecná troska-kamenivo.pdf

F 056-2015 Webhouse, s.r.o. - web hosting k doméne www.kosicekavecany.sk za obdobie 1.4.2015-20.4.2016.pdf

F 058-2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. - dodávka zemného plynu za obdobie 1.5.-31.5.2015.pdf
 
F 059-2015 Slovak Telekom, a.s. - tel. 0556334100 za obdobie 1.4.-30.4.2015.pdf

F 060-2015 STOLAR-KAMENÁR Ľuboš Gerda - odborný dohľad prevádzky cintorína za rok 2014.pdf

F 061-2015 Slovak Telekom, a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 8.4.-7.5.2015.pdf

F 062-2015 RVC Košice - poplatok za účasť na odbornom seminári.pdf

F 063-2015 RVC Košice - poplatok za účasť na odbornom seminári.pdf


F 064-2015 Poradca podnikateľa, a.s. - odborné publikácie.pdf

 

 

Zmluvy 2014

Prehľad zmlúv uzavretých v roku 2014, súbor pdf, aktualizované 29.12.2014

 

 

NZ č. 1-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 475 kB, zverejnené 14.1.2014

NZ č. 2-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 476 kB, zverejnené 23.1.2014

NZ č. 3-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 475 kB, zverejnené 28.1.2014

NZ č. 4-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 476 kB, zverejnené 28.1.2014

NZ č. 5-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 478 kB, zverejnené 25.2.2014

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania, súbor rtf, 100 kB, zverejnené 11.3.2014

NZ č. 724-2014 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 880 kB, zverejnené 11.3.2014

NZ č. 6-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 372 kB, zverejnené 11.3.2014

NZ č. 725-2014 o nájme hrobového miesta, súbor pdf, 767 kB, zverejnené 11.3.2014 

NZ č. 7-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 427 kB, zverejnené 17.3.2014

NZ č. 8-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 399 kB, zverejnené 24.3.2014

Kupna zmluva so zriadením vecného bremena, súbor pdf, 4,34 MB, zverejnené 31.3.2017

NZ č. 9-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 388 kB, zverejnené 31.3.2014

Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 292/AUOC/13, súbor pdf, 136 kB, zverejnené 7.4.2014

Darovacia zmluva, súbor pdf, 258 kB, zverejnené 15.4.2014

NZ č. 10-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 386 kB, zverejnené 24.4.2014

NZ č. 726-2014 o nájme hrobového miesta, súbor pdf, 914 kB, zverejnené 24.4.2014

NZ č. 727-2014 o nájme hrobového miesta, súbor pdf, 930 kB, zverejnené 28.4.2014

NZ č. 728-2014 o nájme hrobového miesta, súbor pdf, 931 kB, zverejnené 24.4.2014

NZ č. 11-2014 o prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 425 kB, zverejnené 15.5.2014

NZ č. 12-2014 o prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 377 kB, zverejnené 16.5.2014

NZ č. 729-2014 o nájme hrobového miesta, súbor pdf, 841 kB, zverejnené, 19.5.2014

NZ č. 13-2014 o prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 377 kB, zverejnené 23.5.2014

NZ č. 14-2014 o prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 377 kB, zverejnené 26.5.2014

NZ č. 15-2014 o prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 371 kB, zverejnené 26.5.2014

NZ č. 16-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 380 kB, zverejnené 12.6.2014

Dohoda o poskytnutí dotácie č. 1/2014 pre TJ Mladosť Kavečany, súbor rtf, 124 kB, zverejnené 12.6.2014

Dohoda o poskytnutí dotácie č. 4/2014 pre Tým Šport Kavečany, súbor rtf, 60 kB, zverejnené 13.6.2014

Dohoda o poskytnutí dotácie č. 3/2014 pre ZŠ Polianska, súbor rtf, 62 kB, zverejnené 16.6.2014

Dohoda o poskytnutí dotácie č.2/2014 pre RZ pri MŠ Kavečany, súbor rtf, 63 kB, zverejnené 19.6.2014

NZ č. 17-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 66 kB, zverejnené 20.6.2014

NZ č. 730-2014 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 411 kB, zverejnené 25.6.2014

Dodatok č.1 k kúpnej zmluve, súbor pdf, 685 kB

Dodatok č.3 k nájomnej zmluve, súbor pdf, 660 kB

NZ č. 731-2014 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 856 kB, zverejnené 1.7.2014

NZ č. 18-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 817 kB, zverejnené 1.7.2014

DOHODA  č. 2014-427140 o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti pre obec, súbor pdf, 1,44 MB, zverejnené 1.7.2014

NZ č. 19-2014 o prenajme kultúrneho domu, súbor pdf, 67 kB, zverejnené 9.7.2014

Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb, súbor pdf, 416 kB, zverejnené 22.7.2014

NZ č. 732-2014 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, kB, zverejnené 10.7.2014

NZ č. 733-2014 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, kB, zverejnené 25.7.2014

NZ č. 20-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, kB, zverejnené 25.7.2014

Zmluva o dielo na realizáciu stavby "Viacúčelové ihrisko v MČ Košice-Kavečany", súbor pdf, 369 kB, zverejnené 26.8.2014

NZ č. 734-2014 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 821 kB, zverejnené 5.9.2014

NZ č. 21-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 63 kB, zverejnené 5.9.2014

NZ č. 22-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 64 kB, zverejnené 17.9.2014

NZ č. 23-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 643 kB, zverejnené 1.10.2014

NZ č. 735-2014 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 61 kB, zverejnené 6.10.2014

NZ č. 24-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 650 kB, zverejnené 10.10.2014

NZ č. 25- 2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 80 kB, zverejnené 18.10.2014

NZ č. 26-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor rtf, 52 kB, zverejnené 7.11.2014

NZ č. 27-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor rtf, 40 kB, zverejnené 10.11.2014

NZ č. 28-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor rtf, 40 kB, zverejnené 12.11.2014

NZ č. 29-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 40 kB, zverejnené 14.11.2014

Zmluva o dielo na zabezpečenie zimnej údržby komunikácii v sezóne 2014/15, súbor pdf, 1,2 MB, zverejnené 18.11.2014

NZ č. 30-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 407 kB, zverejnené 20.11.2014

NZ č. 31-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 436 kB, zverejnené 21.11.2014

NZ č. 32-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 64 kB, zverejnené 29.11.2014

NZ č. 33-2014 O prenájme kultuúrneho domu, súbor pdf, 62 kB, zverejnené 12.12.2014

NZ č. 34-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 79 kB, zverejnené 12.12.2014

NZ č. 736-2014 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 770 kB, zverejnené 12.12.2014

NZ č. 737-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 737 kB, zverejnené 18.12.2014

NZ č. 738-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 908 kB, zverejnené 18.12.2014

NZ č. 739-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 925 kB, zverejnené 18.12.2014

NZ č. 740-2015 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 928 kB, zverejnené 18.12.2014

NZ č. 35-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 72 kB, zverejnené 22.12.2014

NZ č. 36-2014 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 68 kB, zverejnené 29.12.2014

 

 

Objednávky 2014

Prehľad objednávok vystavených v roku 2014, súbor pdf, 21 kB, aktualizované 29.12.2014

 

Faktúry 2014


Prehľad prijatých faktúr 2014, súbor pdf, 42 kB, aktualizované 15.1.2015

 

F 001-2014 JUDr. Vrábeľ - právne služby za december 2013, súbor pdf, veľkosť 358 kB

F 002-2014 Daniel Drábik - zimná údržba komunikácií za mesiac december 2013, súbor pdf, veľkosť 396 kB

F 003-2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. - dodávka zemného plynu za obdobie 1.1.-31.1.2014, súbor pdf, veľkosť 527 kB

F 004-2014 Slovak Telekom,a.s. - tel. 0556334100 za obdobie 1.12.-31.12.2013, súbor pdf, veľkosť 340 kB

F 005-2014 Hamag,s.r.o. - výkon technika PO za IV. štvrťrok 2013, súbor pdf, veľkosť 347 kB

F 006-2014 Slovak Telekom,a.s. - tel. 911633410 za obdobie 08.12.2013-7.1.2014, súbor pdf, veľkosť 731 kB

F 007-2014 Vojenská letecká nemocnica,a.s. - pranie obrusov, súbor pdf, veľkosť 452 kB

F 008-2014 VSE,a.s. - vyúčtovanie dodávky el. energie 2013, súbor pdf, veľkosť 3,3 MB

F 009-2014 VVS,a.s. - vodné a stočné za obdobie 2.10. 2013-14.1.2014, súbor pdf, veľkosť 2,3 MB

F 010-2014 SWAM,s.r.o. - refakturácia el. energie za základňu Orange za obdobie december 2013, súbor pdf, veľkosť 463 kB

F 011-2014 RVC Košice - členské na rok 2014, súbor pdf, veľkosť 590 kB

F 012-2014 M.R.Servis-Marek Rusnák - demontáž vianočnej výzdoby, súbor pdf, veľkosť 374 kB

F 013-2014 ORANGE Slovensko,a.s. - 0907958157 za obdobie 24.1.-23.2.2014, súbor pdf, veľkosť 1,3 MB

F 014-2014 VSE,a.s. - dodávka el. energie za obdobie 1.1.-28.2.2014.pdf

F 015-2014 JUDr. Vrábeľ - právne služby za január 2014, súbor pdf, veľkosť 358 kB

F 016-2014 daniel Drábik - zimná údržba komunikácií január 2014, súbor pdf, veľkosť 434 kB

F 017-2014 VSE, a.s. - inštalácia elektromera VO-náklady na dopravu, súbor pdf, veľkosť 404 kB

F 018-2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. - dodávka zemného plynu za obdobie 1.2-28.2.2014, súbor pdf, veľkosť 502 kB

F 019-2014 Slovak Telekom,a.s. - tel. 0556334100 za obdobie 1.1.-31.1.2014, súbor pdf, veľkosť 350 kB

F 020-2014 SoftCompProg Košice - oprava PC, súbor pdf, veľkosť 430 kB

F 021-2014 Slovak Telekom,a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 8.1.-7.2.2014, súbor pdf, veľkosť 991 kB

F 022-2014 SWAM,s.r.o. - refakturácia el. energie za základňu Orange-január 2014, súbor pdf, veľkosť 450 kB

F 023-2014 Andra Galanta - odborná publikácia, súbor pdf, veľkosť 340 kB

F 024-2014 SoftCompProg Košice - antivirový program pre PC,súbor pdf, veľkosť 319 kB

F 025-2014 Mesto Košice - miestny poplatok za komunálne odpady, súbor pdf, veľkosť 546 kB

F 026-2014 JUDr. Vrábeľ - právne služby za mesiac február 2014, súbor pdf, veľkosť 402 kB

F 027-2014 Orange Slovensko,a.s. - tel. 0907958157 za obdobie 24.2.-23.3.2014, súbor pdf, veľkosť 959 kB

F 028-2014 Sotac,s.r. o. - odborný seminár, súbor pdf, veľkosť 3 MB

F 029-2014 Marek Rusnak . M.R.Servis - oprava porúch verejného osvetlenia a rozhlasu, súbor pdf, veľkosť 368 kB

F 030-2014 Marek Rusnák-M.R.Servis - oprava poruchy verejného osvetlenia, súbor pdf, veľkosť 370 kB

F 031-2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. - dodavka zemného plynu za obdobie 1.3.-31.3.2014, súbor pdf, veľkosť 619 kB

F 032-2014 Slovak Telekom,a.s. - tel. 0556334100 za obdobie 1.2.-28.2.2014, súbor pdf, veľkosť 371 kB

F 033-2014 Webhouse,s.r.o. - predlženie registrácie domény na obdobie 1.3.2014-20.3.2015, súbor pdf, veľkosť 383 kB

F 034-2014 Prva Komunalna Finančná,a.s. - havarijné poistenie OMV obdobie 1.4.-30.6.2014, súbor pdf, veľkosť 394 kB

F 035-2014 Prva Komunalna Financna,a.s. - poistenie majetku obdobie 1.4.-30.6.2014, súbor pdf, veľkosť 370 kB

F 036-2014 Prva Komunalna Financna,a.s. - poistenie zodpovednosti za škodu OMV za obdobie 1.4.-30.6.2014, súbor pdf, veľkosť 418 kB

F 037-2014 Oravec GASSERVIS - odborná prehliadka a skúška plynových zariadeni MU a KD, súbor pdf, veľkosť 377 kB

F 038-2014 Frantisek Mrázko-FMHV - kontrola komína, súbor pdf, veľkosť 553 kB

F 039-2014 RVC Košice - odborná publikácia, súbor pdf, veľkosť 465 kB

F 040-2014 Slovak Telekom,a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 8.2.-7.3.2014, súbor pdf, veľkosť 700 kB

F 041-2014 Daniel Drábik - zimná údržba komunikácií pohotovosť februar 2014, súbor pdf, veľkosť 365 kB

F 042-2014 Kosit,a.s. - odvoz a triedenie komunálneho odpadu, súbor pdf, veľkosť 609 kB 

F 043-2014 SWAM, s.r.o. - refakturácia el. energie za základňu Orange februar 2014, súbor pdf, veľkosť 473 kB

F 044-2014 BP SERVIS SK, s.r.o. - kontrola a servis požiarnych zariadení, súbor pdf, veľkosť 487 kB

F 045-2014 JUDr. Vrábeľ - právne služby za marec 2014, súbor pdf, veľkosť 384 kB

F 046-2014 Orange Slovensko, a.s. - tel. 0907958157 za obdobie 24.3.-23.4.2014, súbor pdf, veľkosť 984 kB

F 047-2013 Vienala, s.r.o. - tlač Kavečiansky spravodaj 01-2014, súbor pdf, veľkosť 494 kB

F 048-2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. - dodávka zemného plynu za obdobie 1.4.-30.4.2014, súbor pdf, veľkosť 586 kB

F 049-2013 Slovak Telekom, a.s. - tel. 055-6334100 za obdobie 1.3.-31.3.2014, súbor pdf, veľkosť 388 kB

F 050-2014 MJM Society, s.r.o. - výkon bezpečnostnotechnických služieb za obdobie 1.1.-31.3.2014, súbor pdf, veľkosť 351 kB

F 051-2014 U.S. Steel, s.r.o. - UHKT štrokdrva, súbor pdf, veľkosť 582 kB

F 052-2014 Daniel Drábik  -zimná údržba komunikácií marec 2014-pohotovosť, súbor pdf, veľkosť 407 kB

F 053-2014 Združenie Cassoviainfo - členské za rok 2014, súbor pdf, veľkosť 467 kB

F 054-2014 Hamag, s.r.o. - výkon technika PO v 1. štvrťroku 2014, súbor pdf, veľkosť 399 kB

F 055-2014 U.S. Steel, s.r.o. - UHKT štrkodrva, súbor pdf, veľkosť 489 kB

F056-2014 Alezár, s.r.o. - dopravné zrkadlo s príslušenstvom, súbor pdf, veľkosť 504 kB

F 057-2014 I.B.I. , s.r.o. - PD viacúčelové ihrisko - výkaz výmer, súbor pdf, veľkosť 424 kB

F 058-2014 Slovak Telekom, a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 08.3.-7.4.2014, súbor pdf, veľkosť 607 kB

F 059-2014 WebHouse, s.r.o. - webhosting za obdobie 21.4.2014-20.4.2015, súbor pdf, veľkosť 396 kB

F 060-2014 RVC Košice  - odborné vzdelávanie starostov 23.4.-25.4.2014, súbor pdf, veľkosť 567 kB

F 061-2014 VVS, a.s. - vodné a stočné za obdobie 15.1.-10.4.2014, súbor pdf, veľkosť 2,1 MB

F 062-2014 JUDr. Vrábeľ - právne služby za mesiac apríl 2014, súbor pdf, veľkosť 420 kB

F 063-2014 ORANGE Slovensko, a.s. - tel. 0907958157 za obdobie 24.4.-23.5.2014, súbor pdf, veľkosť 494 kB

F 064-2014 VSE, a.s. - dodávka el. energie za obdobie 1.3.-31.5.2014, súbor pdf, veľkosť 636 kB

F 065-2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. - dodávka zemného plynu za obdobie 1.5.-31.5.2014, súbor pdf, veľkosť 599 kB

F 066-2014 IK Tender Service, s.r.o. - služby verejného obstarávania, súbor pdf, veľkosť 419 kB

F 067-2014 Slovak Telekom, a.s. - tel. 0556334100 za obdobie 1.4.-30.4.2014, súbor pdf, veľkosť 431 kB

F068-2014 EPIMAX, s.r.o. - deratizácia priestorov budovy KD a MÚ, súbor pdf, veľkosť 334 kB

F 069-2014 Mesto Kosice - refakturácia nákladov za el. energiu na VO, súbor pdf, veľkosť 498 kB

F 070-2014 U.S.Steel, s.r.o. - UHKT štrkodrva, súbor pdf, veľkosť 560 kB

F 071-2014 Slovak Telekom, a.s. - tel. 0911 633 410 za obdobie 8.4.-7.5.2014, súbor pdf, veľkosť 904 kB 

F 072-2014 RVC Kosice - odborný seminár, súbor pdf, veľkosť 1,2 MB

F 073-2014 PEMEX, s.r.o. - ochranné pracovné prostriedky, súbor pdf, veľkosť 434 kB 

F 074-2014 SWAM, s.r.o. - refakturácia el. en.  za základňu ORANGE za obdobie marec-aprí 2014, súbor pdf, 591 kB

F 075-2014 VVS, a.s. - vodné a stočné za obdobie 15.1.-10.4.2014, súbor pdf, 1,02 MB

F 076-2014 Poradca, s.r.o. - predplatné odbornej publikácie na rok 2015, súbor pdf, 486 kB

F 077-2014 STOLÁR-KAMENÁR Ľuboš Gerda - kosenie verejných priestranstiev, súbor pdf, 422 kB

F 078-2014 RVC Košice - poplatok za odborný seminár, súbor pdf, 1,06 MB

F 079-2014 Orange Slovensko, a.s. - tel. 0907958157 za obdobie 24.5.-23.6.2014, súbor pdf, 484 kB

F 080-2014 JUDr. Vrábeľ - právne služby za máj 2014, súbor pdf, 373 kB

F 081-2014 Prvá Komunálna finačná,a.s. - poistenie zodpovednosti za škodu OMV za obdobie 1.7.-30.9.2014, súbor pdf, 390 kB

F 082-2014 Prvá Komunalna financna,a.s. - havarijné poistenie OMV za obdobie 1.7.-30.9.2014, súbor pdf, 383 kB

F 083-2014 Prvá Komunálna finančná,a.s. - poistenie majetku za obdobie 17.-30.9.2014, súbor pdf, 376 kB

F 084-2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. - dodávka zemného plynu za obdobie 1.6.-30.6.2014, súbor pdf, 602 kB

F 085-2014 Poradca podnikateľa,s.r.o. - predplatné odbornej publikácie na rok 2015, súbor pdf, 430 kB

F 086-2014 Slovak Telekom,a.s. - tel. 055-6334100 za obdobie 1.6.-30.6.2014, súbor pdf, 400 kB

F 087-2014 EU AUDIT, s.r.o. - audit účtovnej závierky za rok 2013, súbor pdf, 373 kB

F 088-2014 Inprost,s.r.o. - doplatok predplatného odborného periodika za rok 2014, súbor pdf, 505 kB

F 089-2014 Slovak Telekom,a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 8.5.-7.6.2014, súbor pdf, 677 kB

F 090-2014 Petit Press,a.s. - predplatné Košický Korzár SME týždeň naobdobie 1.7.-31.12.2014, súbor pdf, 507 kB

F 091-2014 Poradca podnikatela,s.r.o. - predplatné odbornej publikácie na rok 2015, súbor pdf, 483 kB

F 092-2014 Poradca podnikatela,s.r.o. - predplatné prístupu na odborný web portál na rok 2015, súbor pdf, 509 kB

F 093-2014 SWAM,s.r.o. - refakturácia el. energie, základňa ORANGE - máj 2014, súbor pdf, 431 kB

F 094-2014 KOSIT, a.s. - odvoz komunálneho odpadu, súbor pdf, 621 kB

F 095-2014 SoftCompProg - oprava UPS k PC, súbor pdf, 306 kB

F 096-2014 EMM plus,s.r.o. - revízia bezpečnostného systému budovy MÚ, súbor pdf, 481 kB

F 097-2014 MJM Society,s.r.o. - bezpečnostnotechnické služby za obdobie 1.4.-30.6.2014, súbor pdf, 318 kB

F 098-2014 Vienala,s.r.o. - tlač Kavečiansky spravodaj 2/2014, súbor pdf, 542 kB

F 099-2014 Orange Slovensko,a.s. - tel. 0907958157 za obdobie 24.6.-23.7.2014, súbor pdf, 1,34 MB

F 100-2014 JUDr. Vrábeľ - právnicke služby za mesiac jún 2014, súbor pdf, 361 kB

F 101-2014 RWE Gas Slovensko - dodávka zemného plynu za obdobie 1.7.-31.7.2014, súbor pdf, 594 kB

F 102-2014 Slovak Telekom,a.s. - tel. 055-6334100 za obdobie 1.7.-31.7.2014, súbor pdf, 375 kB

F 103-2014 Lutis,s.r.o. - servis plynových kotlov budovy MÚ a KD, súbor pdf, 390 kB

F 104-2014 STOLAR-KAMENAR Ľuboš Gerda - kosenie verejných priestranstiev, súbor pdf, 423 kB

F 105-2014 HAMAG,s.r.o. - výkon technika PO v 2. štvrťroku 2014, súbor pdf, 377 kB

F 106-2014 Slovak Telekom,a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 8.6.-7.7.2014, súbor pdf, 645 kB

F 107-2014 IVES Košice - služby softwarovej podpory za obdobie jún-december 2014, súbor pdf, 485 kB

F 108-2014 Letecká vojenská nemocnica,a.s. - služby prania prádla, súbor pdf, 497 kB

F 109-2014 SWAM,s.r.o. - refakturácia el. energie, základňa ORANGE za jún 2014, súbor pdf, 491 kB

F 110-2014 VVS, a.s. - vodné a stočné za obdobie 11.4.-16.7.2014, súbor pdf, 2,2 MB

F 111-2014 Promet Trans, s.r.o. - prepravné služby, súbor pdf, 420 kB

F 112-2014 VSE,a.s. - dodávka el. energie za obdobie 1.6.-31.8.2014, súbor pdf, 673 kB

F 113-2014 Orange Slovensko,a.s. - tel. 0907958157 za obdobie 24.7.-23.8.2014, súbor pdf, 1,2 MB

F 114-2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. - dodávka zemného plynu za obdobie 1.8.-31.8.2014, súbor pdf, 549 kB

F 115-2014 JUDr. Vrábeľ - právne služby za mesiac júl 2014, súbor pdf, 371 kB

F 116-2014 Slovak Telekom,a.s. - tel. 0556334100 za obdobie 1.7.-31.7.2014, súbor pdf, 397 kB

F 117-2014 M._R._SERVIS - oprava miestneho rozhlasu, súbor pdf, 378 kB

F 118-2014 M. R. SERVIS - oprava porúch miestneho rozhlasu, súbor pdf, 377 kB

F 119-2014 Slovak Telekom, a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 8.7.-7.8.2014, súbor pdf, 1,03 MB

F 120-2014 Ľuboš Gerda - kosenie verejných priestranstiev, súbor pdf, 427 kB

F 121-2014 SWAM,s.r.o. - refakturácia el. energie za zakladňu ORANGE za mesiac júl 2014, súbor pdf, 484 kB

F 122-2014 RVC Košice - poplatok za odborný seminár, súbor pdf, 1,14 MB

F 123-2014 EU AUDIT, s.r.o. - audit výročnej správy za rok 2013, súbor pdf, 410 kB

F 124-2014 Wolters Kluwer, s.r.o. - odborná ekonomická publikácia, súbor pdf, 1,27 MB

F 125-2014 Orange Slovensko,a.s. - tel. 0907958157 za obdobie 24.8.-23.9.2014, súbor pdf, 1,27 MB

F 126-2014 JUDr. Vrábeľ - pravné služby za mesiac august 2014, súbor pdf, 392 kB

F 127-2014 Promet Trans,s.r.o. - prepravné služby, súbor pdf, 420 kB

F 128-2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. - dodávka zemného plynu za obdobie 1.9.-30.9.2014, súbor pdf, 564 kB

F 129-2014 Slovak Telekom, a.s. - tel. 556334100 za obdobie 1.8.-31.8.2014, súbor pdf, 372 kB

F 130-2014 Prvá Komunálna Finančná, a.s. - poistenie majetku za obdobie 1.10.-31.12.2014, súbor pdf, 380 kB

F 131-2014 Prvá Komunálna Finančná, a.s. - poistenie zodpovednosti za škodu  za obdobie 1.10.-31.12.2014, súbor pdf, 400 kB

F 132-2014 Prvá Komunálna Finančná, a.s. - havarijné poistenie OMV za obdobie 1.10.-31.12.2014, súbor pdf, 372 kB

F 133-2014 Slovak Telekom,a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 8.8.-7.9.2014, súbor pdf, 670 kB

F 134-2014 ASTEX,s.r.o. - vysprávky miestnych komunikácií 2014, súbor pdf, 444 kB

F 135-2014 RVC Košice - poplatok za odborný seminár, súbor pdf, 744 kB

F 136-2014 SWAM, s.r.o. - refakturácia el. energie za základňu Orange za mesiac august 2014, súbor pdf, 495 kB

F 137-2014 RVC Košice - poplatok za odborný seminár, súbor pdf, 625 kB

F 138-2014 RVC Košice - poplatok za odborný seminár, súbor pdf, 762 kB

F 139-2014 IK Tenderm Service, s.r.o. - služby zabezpečenia verejného obstarávania, súbor pdf, 351 kB

F 140-2014 ORANGE Slovensko, a.s. - tel. 0907958157 za obdobie 24.9.-23.10.2014, súbor pdf, 1311 kB

F 141-2014 JUDr. Vrábeľ - právne služby za mesiac september 2014, súbor pdf, 370 kB

F 142-2014 STOLÁR - KAMENÁR Ľuboš Gerda - zatrávnenie hrobových miest na citoríne, súbor pdf, 423 kB

F 143-2014 Sport Service, s.r.o. - viacúčelové ihrisko Kavečany, úhrada za vykonané práce, súbor pdf, 487 kB

F 144-2014 MJM Society, s.r.o. - bezpečnostnotechnické služby za obdobie 1.7.-30.9.201, súbor pdf, 342 kB

F 145-2014 Slovak Telekom, a.s. - tel. 055/6334100 za obdobie 1.10.-31.10.2014, súbor pdf, 327 kB

F 146-2014 Poradca, s.r.o. - predplatné odbornej publikácie, súbor pdf, 399 kB

F 147-2014 Poradca, s.r.o. - predplatné odbornej publikácie PaM 2015, súbor pdf, 425 kB

F 148-2014 RVC Košice - poplatok za účasdť na odbornom seminári, súbor pdf, 595 kB

F 149-2014 RVC Košice - poplatok za účasť na odbornom seminári, súbor pdf, 566 kB

F 150-2014 Kosit, a.s. - odvoz odpadu z cintorína, súbor pdf, 607 kB

F 151-2014 VVS, a.s. - vodné a stočné MÚ, KD, cintorín za obdobie 17.7.-3.10.2014, súbor pdf, 1211 kB

F 152-2014 VVS, a.s. - vodné a stočné PZ za obdobie 17.7.-3.10.2014, súbor pdf, 1106 kB

F 153-2014 Vienala, s.r.o. - tlač Kavečiansky spravodaj 3/2014, súbor pdf, 538 kB

F 154-2014 Slovak Telekom, a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 8.9.-7.10.2014, súbor pdf, 998 kB

F 155-2014 Motor-Car Košice, s.r.o. - servis služobného OMV KIA, súbor pdf, 451 kB

F 156-2014 Hamag, s.r.o. - výkon technika PO v treťom štvrťroku 2014, súbor pdf, 328 kB

F 157-2014 M. R. Servis, Marek Rusnák - oprava poruchy VO, súbor pdf, 406 kB

F 158-2014 SWAM, s.r.o. - refakturácie el. energie za základňu kladna Orange za september 2014, súbor pdf, 479 kB

F 159-2014 RWE Gas Slovensko, s.r. o. - vyúčtovanie spotreby zemn. plynu za obdobie 19.10.2013 - 18.10.2014, súbor pdf, 1,3 MB

F 160-2014 RVC Košice - poplatok za účasť na odbornom seminári, súbor pdf, 661 kB

F 161-2014 STOLÁR-KAMENÁR-Ľuboš Gerda - oprava asfaltovej komunikácie na cintoríne, súbor pdf, 325 kB

F 162-2014 STOLÁR-KAMENÁR-Ľuboš Gerda - kosenie verejných priestranstiev, súbor pdf, 389 kB

F 163-2014 STOLÁR-KAMENÁR-Ľuboš Gerda - odborný dohľad pohrebiska za obdobie 2007-2013, súbor pdf, 370 kB

F 164-2014 Orange Slovensko,a.s. - tel. 0907958157 za obdobie 24.10.-23.11.2014, súbor pdf, 1,3 MB

F 165-2014 JUDr._Vrábeľ - právne služby za mesiac október 2014, súbor pdf, 382 kB

F 166-2014 VSE,a.s. - dodávka el. energie za obdobie 1.9-30.11.2014, sobor pdf, 678 kB

F 167-2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. - dodávka plynu za obdobie 1.11.-30.11.2014, súbor pdf, 619 kB

F 168-2014 IVES Košice - poplatok za odborný seminár, súbor pdf, 408 kB

F 169-2014 SoftCompProg - dodávka PC hardware, súbor pdf, 416 kB

F 170-2014 SPORT SERVICE,s.r.o. - výstavba multifunkčného ihriska, súbor pdf, 471 kB

F 171-2014 Epimax, s.r.o. - deratizácia budovy MÚ a KD, súbor pdf, 301 kB

F 172-2014 Slovak Telekom,a.s. - tel. 055/6334100 za obdobie 1.10.-31.10.2014, súbor pdf, 366 kB

F 173-2014 Kosit, a.s. - odvoz odpadu z cintorína, súbor pdf, 582 kB

F 174-2014 Slovak Telekom, a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 08.10.-7.11.2014, súbor pdf, 684 kB

F 175-2014 RVC Košice - poplatok za účasť na odbornom seminári, súbor pdf, 662 kB

F 176-2014 RVC Košice - poplatok za účasť na odbornom seminári, súbor pdf, 650 kB

F 177-2014 Tamix, s.r.o. - úprava okolia viacúčelov ihriska v MČ Košice-Kavečany, súbor pdf, 368 kB

F 178-2014 SWAM, s.r.o. - refakturácia el. energie za základňu Orange - október 2014, súbor pdf, 488 kB

F 179-2014 RVC Košice - polpatok za účasť odbornom seminári, súbor pdf, 460 kB

F 180-2014 Inprost, s.r.o. - predplatné mesačníka Obecné noviny, súbor pdf, 414 kB

F 181-2014 ZMOS - úhrada členského za rok 2015, súbor pdf, 377 kB

F 182-2014 JUDr. Vrábeľ - právne služby za mesiac november 2014, súbor pdf, 407 kB

F 183-2014 Orange Slovensko,a.s. - tel. 097958157 za obdobie 24.11.-23.12.2014, súbor pdf, 988 kB

F 184-2014 Slovenský pozemkový fond - nájomné za rok 2014, súbor pdf, 397 kB

F 185-2014 MJM Society, s.r.o. - bezpečnostnotechnické služby za obdobie 1.10.-31.12.2014, súbor pdf, 355 kB

F 186-2014 Asseco Solutions, s.r.o. - update informačného systému evidencie občanov, súbor pdf, 531 kB

F 187-2014%20RWE Gas, s.r.o., - dodávka zemného plynu za obdobie 1.12.-31.12.2014, súbor pdf, 621 kB

F 188-2014 Slovak Telekom, a.s. - tel. 055/6334100 za obdobie 1.11.-30.11.2014, súbor pdf, 319 kB

F 189-2014 Kosit, a.s. - odvoz odpadu z cintorína, súbor pdf, 512 kB

F 190-2014 Petit Press,a.s. - predplatné Košický korzár SME týždenník 2.1.-30.6.2015, súbor pdf, 497 kB

F 191-2014 Prva komunálna finančná - havarijné poistenie OMV na obdobie 1.1.-31.3.2015, súbor pdf, 385 kB

F 192-2014 Prvá komunálna finančná, a.s. - poistenie zodpovednosti za škodu OMV za obdobie 1.1-31.3.2015, súbor pdf, 362 kB

F 193-2014 Prvá komunálna finančná, a.s. - poistenie majetku za obdobie 1.1.-31.3.2015, súbor pdf, 368 kB

F 194-2014 Sport Service, s.r.o. - výstavba multifunkčného ihriska, súbor pdf, 377 kB

F 195-2014 Slovak Telekom, a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 8.11.-7.12.2014, súbor pdf, 990 kB

F 196-2014 SWAM, s.r.o. - refakturaácia el. ebergie, základňa Orange - november 2014, súbor pdf, 520 kB

F 197-2014 Vienala, s.r.o. - Kavečiansky spravodaj 4/2014 - tlač, súbor pdf, 504 kB

F 198-2014 VV MIX, s.r.o. - nábytkové vybavenie kultúrneho domu, súbor pdf, 350 kB

F 199-2014 M.R._Servis - Marek Rusnák - montáž vianočnej výzdoby, súbor pdf, 411 kB

F 200-2014 Orange Slovensko, a.s. - tel. 0907958157 za obdobie 24.12.2014-23.1.2015, súbor pdf, 948 kB

F 201-2014 Hamag, s.r.o. - výkon technika PO v štvrtom štvrťroku 2014, súbor pdf, 411 kB

F 202-2014 Daniel Drábik, SHR - zimná údržba komunikácií - december 2014, súbor pdf, 387 kB

F 203-2014 Slovak Telekom, a.s. - tel. 055/6334100 za obdobie 1.12.-31.12.2014, súbor pdf, 359 kB

F 204-2014 Minibuseuropa, s.r.o. - prepravné služby pre občanov, súbor pdf, 488 kB

F 205-2014 Slovak Telekom,a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 8.12.2014-7.1.2015, súbor pdf, 600 kB

F 206-2014 VVS, a.s. - voda pre výrobu ľadu multifunkčnom ihrisku, súbor pdf, 519 kB

F 207-2014 VSE, a.s. - vyúčtovanie el. energie za obdobie 1.1.-31.12.2014, súbor pdf, 3,4 MB

F 208-2014 JUDr. Vrábeľ - právne služby za december 2014, súbor pdf, 368 kB

F 209-2014 SWAm,s.r.o. - refakturácia el. energie za základňu ORANGE - december 2014, súbor pdf, 509 kB

 

 

Zmluvy 2013


Prehľad zmlúv uzavretých v roku 2013, súbor pdf, 55 kB, aktualizované 31.12.2013

 

NZ č. 711-2013 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 870 Kb, zverejnené 18.1.2013

NZ č. 1-2013 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 405 Kb, zverejnené 18.1.2013

NZ č. 712-2013 2012 O nájme hrobového miesta,  súbor pdf, 1049 Kb, zverejnené 23.1.2013

NZ č. 2-2013 O prenájme kultúrneho domu,  súbor pdf, 425 Kb, zverejnené 31.1.2013

NZ č. 713-2013 O nájme hrobového miesta,  súbor pdf, 1,01 Mb, zverejnené 12.2.2013

NZ č. 714-2013 O nájme hrobového miesta,  súbor pdf, 982 Kb, zverejnené 12.2.2013

NZ č. 715-2013 O nájme hrobového miesta,  súbor pdf, 992 Kb, zverejnené 12.2.2013

NZ č. 3-2013  O prenájme kultúrneho domu,  súbor pdf, 998 Kb, zverejnené 15.2.2013

NZ č. 4-2013 O prenájme kultúrneho domu,  súbor pdf, 986 Kb, zverejnené 22.2.2013

NZ č. 5-2013 O prenájme kultúrneho domu,  súbor pdf, 583 Kb, zverejnené 28.2.2013

NZ č. 6-2013 O prenájme kultúrneho domu,  súbor pdf, 596 Kb, zverejnené 8.4.2013

NZ č. 7-2013 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 364 Kb, súbor pdf, 364 Kb, zverejnené 18.4.2013

Dohoda  o poskytnutí dotácie č.2  MČ Košice-Kavečany MŠ Kavečany, súbor rtf, 48 Kb, zverejnené 19.4.2013

Dohoda o poskytnutí dotácie č.1 TJ Mladosť Kavečany, súbor rtf, 49 Kb, zverejnené 25.4.2013

Zmluva podnájme nehnuteľnosti, súbor pdf, 48 Kb, zverejnené 30.4.2013

NZ č.8-2013 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 543 Kb, zverejnené 6.5.2013

NZ č. 9-2013 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 440 Kb, zverejnené 7.5.2013

NZ č. 10-2013 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 384 Kb, zverejnené 14.5.2013

NZ č. 11-2013 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 460 Kb, zverejnené 16.5.2013

NZ č. 716-2013 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1112 Kb, zverejnené 16.5.2013

NZ č. 717-2013 o nájme hrobového miesta, súbor pdf, 913 Kb, zverejnené 16.5.2013

Zmluva o dielo 1/2013 na vysprávky výtlkov miestnych komunikácií, súbor pdf, 989 Kb, zverejnené 17.6.2013

Príkazná zmluva č. 6/2013 VO na poistenie majetku, súbor pdf, 74 Kb, zverejnené 24.6.2013

Mandátna zmluva na vykonanie verejného obstarávania pre MČ Košice-Kavečany, súbor pdf, 76 Kb, zverejnené 26.6.2013

NZ č. 12-2013 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 450 Kb, zverejnené 26.6.2013

Dohoda o poskytnutí dotácie č. 3, ZŠ Polianska, súbor rtf, 44 kB, zverejnené 28.6.2013

Dohoda o poskytnutí dotácie č. 4, Enduro klub Kavečany, súbor rtf, 40 kB, zverejnené 11.7.2013

Zmluvy o poskytnutí bankových služieb Slovenskou sporiteľňou, a.s., zverejnené 24.9.2013

Zmluva o poskytnutí bankových produktov v kombinácii KOMUNAL, súbor pdf, 84 kB

Zmluva o odovzdaní a prevzatí bezpečnostných predmetov, poskytovaní a používaní elektronických služieb k bankovým produktom, súbor pdf, 176 kB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY, súbor pdf, 452 kB

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE A POUŽVANIE ELEKTRONICKÝCH SLUŽŽEB A
PLATOBNÝCH KARIET
, súbor pdf, 408 kB

SADZOBNÍK POPLATKOV A NÁHRAD, súbor pdf, 3,3 MB

Zmluva o dielo 3A-0060913 "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v MČ Košice-Kavečany, súbor pdf, 3,8 MB, zverejnené 27.9.2013

Rozpočet k ZOD 3A-0060913, súbor pdf, 3,8 MB, zverejnené 27.9.2013

NZ č. 719-2013 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 251 KB, zverejnené 16.10.2013

NZ č. 18 O prenájme kultúrneho domu.pdf, súbor pdf, 389 KB, zverejnené 21.10.2013

NZ č. 720-2013 o nájme hrobového miesta, súbor pdf, 874 kB, zverejnené 30.10.2013

NZ č. 19-2013 o prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 402 kB, zverejnené 4.11.2013

NZ č. 20-2013 o prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 384 kB, zverejnené 4.11.2013

NZ č. 721-2013 o nájme hrobového miesta, súbor pdf, 896 kB, zverejnené 4.11.2013

NZ č.722-2013 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1,3 MB, zverejnené 6.11.2013

NZ č. 21-2013 prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 397 kB, zverejnené 11.11.2013

NZ č. 22-2013 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 669 kB, zverejnené 18.11.2013

Zmluvy a súvisiace dokumenty - prílohy na úver pre verejné osvetlenie, zverejnené 19.11.2013

Splátkový kalendár, súbor xls, 33 kB

Zmluva o úvere č. 292/AUOC/13, súbor pdf, 165 kB

Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve, súbor pdf, 100 kB

Všeobecné obchodné podmienky, súbor pdf, 451 kB

Obchodné podmienky SLSP, a.s., súbor pdf, 346 kB

Sadzobník poplatkov a náhrad, súbor pdf, 3,4 MB

NZ č. 723-2013 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1,38 MB, zverejnené 22.11.2013

NZ č. 23-2013 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 543 kB, zverejnené 27.11.2013

NZ č. 24-2013 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 61 kB MB, zverejnené 29.11.2013

NZ č. 25-2013 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 62 kB, zverejnené 3.12.2013

NZ č. 26-2013 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 62 kB, zverejnené 13.12.2013

NZ č. 27-2013 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 61 kB, zverejnené 19.12.2013

NZ č. 28-2013 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 61 kB, zverejnené 27.12.2013

NZ č. 29-2013 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 62 kB, zverejnené 31.12.2013

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednávky 2013


Prehľad vystavených objednávok 2013, súbor pdf, 48 kB, aktualizované 5.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktúry 2013

Prehľad prijatých dobropisov 2013, súbor pdf, 29 kB, aktualizované 11.2.2013

Prehľad prijatých faktúr 2013, súbor pdf, 60 KB, aktualizované 3.1.2014

 

F 001-2013 JUDr. Vrábeľ - právne služby december 2012,  súbor pdf 407 Kb, zverejnené 16.1.2013

F 002-2013 INPROST,s.r.o. - Obecné noviny 2013, súbor pdf, 450 Kb, zverejnené 16.1.2013

F 003-2013 RWE Gas Slovensko - dodávka zemného plynu 01.01.-31.01.2013, súbor pdf, 461 Kb, zverejnené 16.1.2013

F 004-2013 ZOO Košice-Kavečany - zimná údržba komunikácií december 2012, súbor pdf, 653 Kb, zverejnené 16.1.2013

F 005-2013 RVC Košice - členské na rok 2013, súbor pdf, 368 Kb, zverejnené 4.2.2013

F 006-2013 Hamag, s.r.o. - výkon technika PO v IV. štvrťroku 2012, súbor pdf, 400 Kb, zverejnené 4.2.2013

F 007-2013 Slovak Telekom, a.s. - tel._6334100 za obdobie 01.12.-31.12.2013, súbor pdf, 805 Kb, zverejnené 4.2.2013

F 008-2013 Slovak Telekom, a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 08.12.2012 - 07.01.2013, súbor pdf, 1177 Kb, zverejnené 4.2.2013

F 009-2013 RVC Košice - odborný seminár, súbor pdf, 478 Kb, zverejnené 4.2.2013

F 010-2013 František Mrázko - FMHH - revízia komína 2013, súbor pdf, 733 Kb, zverejnené 4.2.2013

F 011-2013 VVS, a.s. vyúčtovanie vodného a stočného za obdobie 02.10.2012-12.01.2013, súbor pdf, 472 Kb, zverejnené 4.2.2013

F 012-2013 SWAM, s.r.o. - refakturácia el. energie základňa ORANGE, súbor pdf, 374 Kb, zverejnené 4.2.2013

F 013-2013 ZOO Kavečany - posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií, súbor pdf, 1210 Kb, zverejnené 4.2.2013

F 014-2013 VVS, a. s. - vodné a stočné odberné miesto Budanova PZ, súbor pdf, 969 Kb, zverejnené 4.2.2013

F 015-2013 RVC Košice - odborný seminár, súbor pdf, 1526 Kb, zverejnené 4.2.2013

F 016-2013 Orange, a.s. - tel. 0907958157 za obdobie 24.1. - 23.2.2013, súbor pdf, 462 Kb, zverejnené 4.2.2013

F 017-2013 BP Servis,s.r.o.  - pravidelná kontrola požiarnych zariadení, súbor pdf, 363 Kb, zverejnené 4.2.2013

F 018-2013 LIM-PO,s.r.o. - tabuľky so súpisnými číslami, súbor pdf, 393 Kb,  zverejnené 4.2.2013

F 019-2013 JUDr. Vrabeľ - právne služby január 2013, súbor pdf, 661 Kb, 393 Kb,  zverejnené 18.2.2013

F 020-2013 VSE, a.s. - dodávka el. energie za obdobie 1.1.-28.2.2013, súbor pdf, 507 Kb, zverejnené 18.2.2013

F 021-2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. - dodávka zemného plynu za obdobie 1.2. -28, 2.2013, súbor pdf, 425 Kb, zverejnené 18.2.2013

F 022-2013 Slovak Telekom,a.s. - tel. 055/6334100 za obdobie 1.1.-31.1.2013, súbor pdf, 422 Kb, zverejnené 18.2.2013

F 023-2013 Ing. Ján Harvan - pravidelná odborná prehladka tlakovych nádob MÚ a KD, súbor pdf, 1213 Kb, zverejnené 21.2.2013

F 024-2013 RVC Košice - odborný seminár, súbor pdf, 763 Kb, zverejnené 21.2.2013

F 025-2013 RVC Košice - odborný seminár, súbor pdf, 767 Kb, zverejnené 21.2.2013

F 026-2013 Slovak Telekom,a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 08.01.-07.02.2013, súbor pdf, 376 Kb, zverejnené 21.2.2013

F 027-2013 ZOO Košice-Kavčany - zimná údržba komunikácií január 2013, súbor pdf, 501 Kb, zverejnené 21.2.2013

F 028-2013 RVC Košice - odborný seminár, súbor pdf, 714 Kb, zverejnené 21.2.2013

F 029-2013 RVC Košice - odborný seminár, súbor pdf, 501 Kb, zverejnené 21.2.2013

F 030-2013 Poradca, s.r.o._- ekonomická publikácia predplatné 2013, súbor pdf, 467 Kb, zverejnené 5.3.2013

F 031-2013 SoftCompProg - 19 palc. LCD monitor, súbor pdf, 389 Kb, zverejnené 5.3.2013

F 032-2013 SoftCompProg - oprava a vyčistenie kopírovacieho stroja Canon, súbor pdf, 327 Kb, zverejnené 5.3.2013

F 033-2013 Mesto Košice - miestny poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad, súbor pdf, 630 Kb, zverejnené 5.3.2013

F 034-2013 ZOO Košice-Kavečany - zimná údržban komunikácií, súbor pdf, 458 Kb, zverejnené 19.3.2013

F 035-2013 Orange, a.s. - tel. 09070958157 za obdobie 24.1.-23.2.2013, súbor pdf, 458 Kb, zverejnené 19.3.2013

F 036-2013 JUDr. Vrábeľ - právne služby februar 2013, súbor pdf, 458 Kb, zverejnené 19.3.2013

F 037-2013 Daniel Drábik - výpomoc pri zimnej údržbe, súbor pdf, 458 Kb, zverejnené 19.3.2013

F 038-2013 ZOO Kavečany - zimná udržba február 2013, súbor pdf, 458 Kb, zverejnené 19.3.2013

F 039-2013 RZMKE - členský príspevok 2013, súbor pdf, 458 Kb, zverejnené 19.3.2013

F 040-2013 Slovak Telekom,a.s. - tel. 055/6334100 za obdobie 1.2.-28.2.2013, súbor pdf, 458 Kb, zverejnené 19.3.2013

F 041-2013 RWE Gas,s.r.o.- dodávka zemného plynu za obdobie 1.3.-31.3.2013, súbor pdf, 458 Kb, zverejnené 19.3.2013

F 042-2013 WebHouse,s.r.o. - ročné predplatné internetovej domény, súbor pdf, 458 Kb, zverejnené 19.3.2013

F 043-2013 Prvá Komunálna Finančná,a.s.-poistenie majetku za obdobie 1.4.-30.6.2013, súbor pdf, 458 Kb, zverejnené 19.3.2013

F 044-2013 Prvá Komunálna Finančná,a.s.-havarijné poistenie MV za obdobie 1.4.-30.6.2013, súbor pdf, 458 Kb, zverejnené 19.3.2013

F 045-2013 Poistenie zodpovednosti za škodu MV za obdobie 1.4.-30.6.2013, súbor pdf, 458 Kb, zverejnené 19.3.2013

F 046-2013 SoftCompProg - upgrade PC, súbor pdf, 458 Kb, zverejnené 19.3.2013

F 047-2013 Slovak Telekom,a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 8.2.-7.3.2013, súbor pdf, 458 Kb, zverejnené 19.3.2013

F 048-2013 M._R. Servis - oprava porúch VO a MR, súbor pdf, 458 Kb, zverejnené 19.3.2013

F 049-2013 SWAM,s.r.o. - refakturácia el. energie za základňu ORANGE, súbor pdf, 526 Kb, zverejnené 3.4.2013

F 050-2013 RVC Košice - poplatok za seminár, súbor pdf, 770 Kb, zverejnené 3.4.2013

F 051-2013 - RTVS - koncesionársky poplatok -nedoplatok, súbor pdf, 545 Kb, zverejnené 3.4.2013

F 052-2013 Vienala, s.r.o. - tlač Kavečiansky spravodaj 1/2013, súbor pdf, 666 Kb, zverejnené 3.4.2013

F 053-2013 Orange, a.s. - tel. 0907958157 za obdobie 24.2.-23.3.2013, súbor pdf, 1141 Kb, zverejnené 3.4.2013

F 054-2013 JUDr. Vrábeľ - právne služby marec 2013, súbor pdf, 446 Kb, zverejnené 3.4.2013

F 055-2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o - dodávka zemného plynu za obdobie 1.4.-30.4.2013, súbor pdf, 655 Kb, zverejnené 25.4.2013

F 056-2013 Lutis, s.r.o - údržba kotlov MÚ a KD, súbor pdf, 371 Kb, zverejnené 25.4.2013

F 057-2013 Slovak Telekom, a.s.- tel. 0556334100 za obdobie 1.3.-31.3.2013, súbor pdf, 406 Kb, zverejnené 25.4.2013

F 058-2013 ZOO Košice-Kavečany - zimná údržba marec 2013, súbor pdf, 403 Kb, zverejnené 25.4.2013

F 059-2013 Slovak Telekom, a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 08.3.-07.4.2013, súbor pdf, 840 Kb, zverejnené 25.4.2013

F 060-2013 RVC Košice - pracovný seminár, súbor pdf, 756 Kb, zverejnené 25.4.2013

F 061-2013 Hamag,s.r.o. - výkon technika PO za 2. štvrťrok 2013, súbor pdf, 407 Kb, zverejnené 25.4.2013

F 062-2013 MJM Society, s.r.o. - bezpečnostno-technické služby za obdobie 01.1.-31.3.2013, súbor pdf, 446 Kb, zverejnené 25.4.2013

F 063-2013 WebHouse, s.r.o. - webhosting za obdobie 21.4.2013-20.4.2014, súbor pdf, 490 Kb, zverejnené 25.4.2013

F 064-2013 VVS, a.s. - vodné a stočné za obdobie 13.1.-12.4.2013, súbor pdf, 765 Kb, zverejnené 25.4.2013

F 065-2013 SWAM,s.r.o.-refakturácia el. energie za základňu ORANGE, súbor pdf, 503 Kb, zverejnené 10.5.2013

F 066-2013 Mesto Košice-refakturácia el. energie za VO, súbor pdf, 509 Kb, zverejnené 10.5.2013

F 067-2013 VSE, a.s. - dodávka el. energie za obdobie 1.3.-31.5.2013, súbor pdf, 677 Kb, zverejnené 10.5.2013

F 068-2013 JUDr. Vrábeľ - právne služby za apríl 2013, súbor pdf, 405 Kb, zverejnené 10.5.2013

F 069-2013 Orange, a.s. - tel. 0907958157 za obdobie 24.4.-23.5.2013, súbor pdf, 985 Kb, zverejnené 10.5.2013

F 070-2013 Slovak Telekom,a.s.-tel. 6334100 za obdobie 1.4.-30.4.2013, súbor pdf, 985 Kb, zverejnené 17.5.2013

F 071-2013 RWE Gas Slovensko - dodávka zemného plynu za obdobie 1.5.-31.5.2013, súbor pdf, 985 Kb, zverejnené 17.5.2013

F 072-2013 EPIMAX, a.s. - deratizácia budovy MÚ a KD, súbor pdf, 985 Kb, zverejnené 17.5.2013

F 073-2013 Slovak Telekom, a.s. - tel._0911633410 za obdobie 8.4.-7.5.2013, súbor pdf, 985 Kb, zverejnené 17.5.2013

F 074-2013 RVC Košice - odborný seminár, súbor pdf, 683 Kb, zverejnené 31.5.2013

F 075-2013 SWAM, s.r.o. - refakturácia el. energie zákl. Orange, súbor pdf, 463 Kb, zverejnené 31.5.2013

F 076-2013 Kosit, a.s. - odvoz odpadu z cintorína, súbor pdf, 633 Kb, zverejnené 31.5.2013

F 077-2013 Poradca, s.r.o. - predplatné periodika PORADCA 2014, súbor pdf, 658 Kb, zverejnené 19.6.2013

F 078-2013 Orange, a.s. - tel. 0907958157 za obdobie 24.5.-23.6.2013, súbor pdf, 1151 Kb, zverejnené 19.6.2013

F 079-2013 JUDr. Vrábeľ - právne služby za obdobie máj 2013, súbor pdf, 397 Kb, zverejnené 19.6.2013

F 080-2013 Stolár-Kamenár-Ľuboš Gerda - kosenie verejnych priestranstiev, súbor pdf, 445 Kb, zverejnené 19.6.2013

F 081-2013 Prvá Komunálna Finančná,a.s. - poistenie majetku za obdobie 1.7.-30.9.2013, súbor pdf, 361 Kb, zverejnené 19.6.2013

F 082-2013 Prvá Komunálna Finančná, a.s. - poistenie zodovednosti za škodu MV za obdobie 1.7.-30.9.2013, súbor pdf, 420 Kb, zverejnené 19.6.2013

F 083-2013 Prvá Komunálna Finančná,a.s. - havarijné poistenie MV za obdobie 1.7.-30.9.2013, súbor pdf, 413 Kb, zverejnené 19.6.2013

F 084-2013 RWE Gas Slovenslo,s.r.o. - dodávka zemného plynu za obdobie 1.6.-30.6.2013, súbor pdf, 573 Kb, zverejnené 19.6.2013

F 085-2013 Slovak Telekom,a.s. - tel. 6334100 za obdobie 1.5.-31.5.2013, súbor pdf, 399 Kb, zverejnené 19.6.2013

F 086-2013 Petit Press, a.s. - Košický korzár, SME, predplatné, súbor pdf, 520 Kb, zverejnené 19.6.2013

F 087-2013 O.S.V.O. comp, a.s. - PD stavby Rekonštrukcia VO MČ Košice-Kavečany, súbor pdf, 614 Kb, zverejnené 19.6.2013

F 088-2013 Slovak Telekom,a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 8.5.-7.6.2013,  súbor pdf, 858 Kb, zverejnené 3.7.2013

 F 089-2013 Združenie Cassoviainfo - členský príspevok 2013,  súbor pdf, 401 Kb, zverejnené 3.7.2013

 F 090-2013 EU Audit, s.r.o. - audit účtovnej uzávierky 2012, súbor pdf, 390 Kb, zverejnené 3.7.2013

 F 091-2013 Vojenská letecká nemocnica,a.s. - pranie prádla máj 2013, súbor pdf, 534 Kb, zverejnené 3.7.2013

 F 092-2013 SWAM, s.r.o. - refakturácia el. energie za základňu Orange máj 2013, súbor pdf, 425 Kb, zverejnené 3.7.2013

F 093-2013 Orange Slovensko, a.s. - tel. 0907958157 za obdobie 24.06-23.07.2013, súbor pdf, 553 Kb, zverejnené 10.7.2013

F 094-2013 IVES Košice - poplatok za údržbu účtovného a mzdového IS, súbor pdf, 514 Kb, zverejnené 10.7.2013

F 095-2013 JUDr. Vrábeľ - právne služby za mesiac jún 2013, súbor pdf, 452 Kb, zverejnené 10.7.2013

F 096-2013 EMM plus, s.r.o. - pravidelný servis poplachového systému narusenia budovy MÚ a KD, súbor pdf, 405 Kb, zverejnené 10.7.2013

F 097-2013 Vienala,s.r.o. -  tlač Kavečiansky spravodaj 2/2013, súbor pdf, 514 Kb, zverejnené 10.7.2013

F 098-2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. - dodávka zemného plynu za obdobie 01.7._-31.7.2013, súbor pdf, 1462 Kb, zverejnené 10.7.2013

F 099-2013 Slovak Telekom, a.s. - tel. 6334100 za obdobie 1.6-30.62013, súbor pdf, 453 KB, zverejnené 26.7.2013

F 100-2013 PEMEX Košice - ochranné pracovné prostriedky, súbor pdf, 430 KB, zverejnené 26.7.2013

F 101-2013 Poradca podnikateľa, s.r.o. - ročný prístup na infoweb v období 11.8.2013-10.8.2014, súbor pdf, 508 KB, zverejnené 26.7.2013

F 102-2013 Poradca podnikateľa,s.r.o. - predplatné Poradcu na rok 2014, súbor pdf, 504 KB, zverejnené 26.7.2013

F 103-2013 MJM Society,s.r.o. - bezpečnostnotechnické služby v 2. štvrťroku 2013, súbor pdf, 421 KB, zverejnené 26.7.2013

F 104-2013 Hamag,s,r.o., výkon technika PO v 2. štvrťroku 2013, súbor pdf, 480 KB, zverejnené 26.7.2013

F 105-2013 Slovak Telekom,a.s. - tel. 00911633410 za obdobie 8.6-7.7.2013, súbor pdf, 1,0 MB, zverejnené 26.7.2013

 

 

 

F 106-2013 VVS, a.s.- vodné a stočné, budova MÚ a KD za obdobie 13.4.-19.7.2013, súbor pdf, 553 Kb, zverejnené 15.8.2013

F 107-2013 SWAM, s.r.o. - refakturácia el. energie za základňu ORANGE jún 2013, súbor pdf, 491 Kb, zverejnené 15.8.2013

F 108-2013 VVS, a.s. - vodné a stočné, budova požiarnej zbrojnice za obdobie 13.4.-19.7.2013 , súbor pdf, 553 Kb, zverejnené 15.8.2013

F 109-2013 Orange, a.s. - tel. 0907958157 za obdobie 24.7.-23.8.2013, súbor pdf, 1339 Kb, súbor pdf, zverejnené 15.8.2013

F 110-2013 Stolár -Kamenár, Ľuboš Gerda - kosenie verejných priestranstiev a cintorína, súbor pdf, 421 Kb, zverejnené 15.8.2013

F 111-2013 SoftCompProg, Košice - oprava PC, súbor pdf, 332 Kb, zverejnené 15.8.2013

F 112-2013 JUDr. Vrábeľ - právne služby za júl 2013, súbor pdf, 398 Kb, zverejnené 15.8.2013

F 113-2013 Východosl. energetika,a.s. - dodávka el. energie za obdobie 1.6.-31.8.2013, súbor pdf, 669 Kb, zverejnené 15.8.2013

F 114-2013 Kosit, a.s. - odvoz odpadu z cintorína, súbor pdf, 605 Kb, zverejnené 15.8.2013

F 115-2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. - dodávka zemního plynu za obdobie 1.7.-31.7.2013, súbor pdf, 612 Kb, zverejnené 15.8.2013

 F 116-2013 Slovak Telecom, a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 1.7.-31.7.2013, súbor pdf, 380 Kb, zverejnené 15.8.2013

 F 117-2013 ASTEX, a.s. - vysprávky výtlkov miestnych komunikácií, súbor pdf, 403 Kb, zverejnené 15.8.2013

 F 118-2013 PROMET Trans,s.r.o. - prepravné služby, súbor pdf, 450 kB, zverejnené 15.8.2013

F 119-2013 Slovak Telekom,a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 8.7.-7.8.2013.pdf

F 120-2013 SWAM,s.r.o. - refakturácia el. energie za základňu ORANGE júl 2013.pdf

F 121-2013 IURA EDITION, s.r.o. - predplatné odbornej publikácie.pdf

F 122-2013 Orange Slovensko,a.s. - tel. 0907 958 157 za obdobie 24.8.-23.9.2013.pdf

F 123-2013 SoftCompProg - oprava PC.pdf

F 124-2013 JUDr. Vrábeľ - právne služby august 2013.pdf

F 125-2013 RWE Gas Slovensko - dodávka zemného plynu za obdobie 1.9.-30.9.2013.pdf

F 126-2013 Slovak Telekom,a.s. - tel. 0556334100 za obdobie 01.8.-31.8.2013.pdf

F 127-2013 M.R. Servis - oprava porúch VO.pdf

F 128-2013 M.R. Servis - oprava porúch VO.pdf

F 129-2013 M.R. Servis - oprava porúch VO a MR.pdf

F 130-2013 Prvá Komunálna Finančná, a.s. - poistenie odpovednosti za škodu - OMV za obdobie 1.10.-31.12.2013.pdf

F 131-2013 Prvá Komunálna Finančná, a.s. - poistenie majetku za obdobie 1.10.-31.12.2013(1).pdf

F 132-2013 Prvá Komunálna Finančná,a.s. - havarijné poistenie OMV za obdobie 1.10.-31.12.2013.pdf

F 133-2013 Slovak Telekom,a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 08.08.-07.09.2013.pdf

F 134-2013 RVC Košice - účastnícky poplatok na odborný seminár.pdf

F 135-2013 Poradca,s.r.o. - predplatné odbornej publikácie PaM 2014.pdf

F 136-2013 WebHouse,s.r.o. - poplatok za služby webhostingu.pdf

F 137-2013 SWAM,s.r.o. - refakturácia el. energie za základňu ORANGE - obdobie august 2013.pdf

F 138-2013 RVC Košice - poplatok za odborný seminár.pdf 

F 139-2013 Orange Slovensko,a.s. - tel. 0907 958 157 za obdobie 24.9-23.10.2013.pdf

F 140-2013 Vienala,s.r.o. - tlač Kavečiansky spravodaj 3/2013.pdf

F 141-2013 JUDr. Vrábeľ - právne služby za mesiac september 2013.pdf

F 142-2013 HAMAG, s.r.o. - výkon technika PO v III. štvťroku 2013.pdf

F 143-2013 Poradca, s.r.o. predplatné odbornej publikácie DUO 2014.pdf

F 144-2013 MJM Society ,s.r.o. - poskytovanie bezpečnostno-technickej služby za obdobie 1.7.-30.9.2013.pdf

F 145-2013 Motor Car Košice,s.r.o. - servisná kontrola OMV.pdf

F 146-2013 Slovak Telekom, a.s. tel. 0556334100 za obdobie 1.9.-30.9.2013.pdf

F 147-2013 FOR-EURO Consulting, s.r.o. - služby verejného obstarávania.pdf

F 148-2013 VVS, a.s. - vodné a stočné za obdobie 20.7.-3.10.2013.pdf

F 149-2013 RVC Košice - poplatok za účasť na odbornom seminári.pdf

F 150-2013 Slovak Telekom, a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 08.09.-07.10.2013.pdf

F 151-2013 RVC Košice - poplatok za účasť na odbornom seminári.pdf

F 152-2013 Stolár-Kamenár Ľuboš Gerda - zatrávnenie hrobových miest.pdf

F 153-2013 Stolár-Kamenár Ľuboš Gerda - kosenie cintorína.pdf

F 154-2013 EU AUDIT, s.r.o. - audit výročnej správy 2012.pdf

F 155-2013 Letecká vojenská nemocnica,s.s. - pranie obrusov.pdf

F 156-2013 SWAM,s.r.o. - refakturácia el. energie za základňu ORANGE - september 2013.pdf

F 157-2013 VVS, a.s. - vytýčenie kanalizačného potrubia.pdf

F 158-2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. - vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie 19.10.2012-18.10.2013.pdf

F 159-2013%20 IBI, s.r.o. - projektová dokumentácia multifunkčné ihrisko Kavečany.pdf

F 160-2013 Orange,a.s. - tel. 0907958157 za obdobie 24.10.-23.11.2013.pdf

F 161-2013 VSE,a.s. - dodanie el. energie za obdobie 1.9.-30.11.2013.pdf

F 162-2013 JUDr. Vrábeľ - právne služby za mesiac október 2013.pdf

F 163-2013 PROMET Trans,s.r.o. - prepravné autobusové služby.pdf

F 164-2013 Kosit,a.s. - odvoz odpadu.pdf

F 165-2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. - zemný  plyn za obdobie 1.11.-30.11.2013.pdf

F 166-2013 Slovak Telekom,a.s. - tel. 0556334100 za obdobie 1.10.-31.10.2013.pdf

F 167-2013 RVC Košice - účastnícky poplatok za odborný seminár.pdf

F 168-2013 Slovak Telekom,a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 8.10.-7.11.2013.pdf

F 169-2013 ASSECO Solutions,a. s. - programové vybavenie-update.pdf

F 170-2013 Kosit, a.s. - odvoz odpadu.pdf

F 171-2013 EPIMAX,s.r.o. - deratizácia budovy MU a KD.pdf

F 172-2013 SWAM,s.r.o. - refakturácia el. energie za základňu ORANGE - október 2013.pdf

F 173-2013 SPF Bratislava - splátka za nájom 2013.pdf

F 174-2013 ORANGE,a.s. - tel. 0907958157 za obdobie 24.11.-23.12.2013.pdf

F 175-2013 INPROST - predplatné Obecné noviny.pdf

F 176-2013 Allianz-SP,a.s. - zákonné poistenie OMV.pdf

F 177-2013 Allianz-SP,a.s. - havarijné poistenie OMV.pdf

F 178-2013 Allianz-SP,a.s. - poistenie majetku.pdf

F 179-2013 JUDr. Vrábeľ - právne služby za mesiac november 2013.pdf

F 180-2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. - dodávka plynu za obdobie 1.12.-31.12.2013.pdf

F 181-2013 Geotop,s.r.o. - geodetické služby.pdf

F 182-2013 Slovak Telekom,a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 1.11.-30.11.2013.pdf

F 183-2013 MJM Society,s.r.o. - bezpečnostnotechnické služby za IV. štvrtrok 2013.pdf

F 184-2013 Vojenská letecká nemocnica,a.s. - pranie prádla.pdf

F 185-2013 LIM PO,s.r.o. - obecné vlajky.pdf

F 186-2013 ZMOS - členský príspevok 2014.pdf

F 187-2013 Petit Press,s.r.o. - predplatné tlace.pdf

F 188-2013 O_S_V_O_Comp, s.r.o. - rekonštrukcia VO.pdf

F 189-2013 O_S_V_O_Comp, s.r.o. - rekonštrukcia VO - doplnenie svietidla - práca naviac.pdf

F 190-2013 Slovak Telekom,a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 8.11.-7.12.2013.pdf

F 191-2013 RVC Košice - Publikácia pre obecných kronikárov.pdf

F 192-2013 Vienala, s.r.o. - tlač Kavečiansky spravodaj 4/2013.pdf

F 193-2013 SWAM,s.r.o. refakturácia el. energie za základňu ORANGE - november 2013.pdf

F 194-2013 Orange,a.s. - tel. 0907958157 za obdobie 24.12.2013-23.1.2014.pdf

F 195-2013 M. R. Servis - oprava verejného rozhlasu.pdf

 

Zmluvy

Prehľad uzavretých zmlúv 2012, súbor pdf, 89 KB, aktualizované 31.12.2012

 

NZ č. 1-2012 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 80 KB, zverejnené 13.1.2012

NZ č. 2-2012 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 280 KB, zverejnené 20.1.2012

NZ č. 653-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 565 KB, zverejnené 20.1.2012

NZ č. 654-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 638 KB, zverejnené 20.1.2012

NZ č. 655-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 638 KB, zverejnené 20.1.2012

NZ č. 656-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 632 KB, zverejnené 20.1.2012

NZ č. 3-2012 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 280 KB, zverejnené 25.1.2012

NZ č. 657-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 643 KB, zverejnené 25.1.2012

NZ č. 658-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 646 KB, zverejnené 25.1.2012

NZ č. 659-2012 o nájme hrobového miesta, súbor pdf, 556 KB, zverejnené 13.2.2012

NZ č. 4-2012 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 81 KB, zverejnené 20.2.2012

NZ č. 5-2012 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 79 KB, zverejnené 28.3.2012

Úrazové poistenie aktivačných pracovníkov 2105126812 za obdobie 02.04-30.09.2012, súbor pdf, 80 KB, zverejnené 2.4.2012

NZ č. 6-2012 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 80 KB, zverejnené 2.4.2012

NZ č. 7-2012 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 82 KB, zverejnené 2.4.2012

Úrazové poistenie 21051022012 aktivačných pracovníkov za obdobie 13.04.2012-30.6.2012.pdf

NZ č. 8-2012 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 80 KB, zverejnené 18.4.2012

NZ č. 9-2012 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 81KB, zverejnené 24.4.2012

Dohoda o poskytnutí dotácie č. 1/2012 pre TJ Mladosť Kavečany, súbor rtf, 51 KB, zverejnené 25.4.2012

Dohoda o poskytnutí dotácie č. 2/2012 pre MŠ Kavečany, súbor rtf, 37 KB, zverejnené 25.4.2012

Dohoda o poskytnutí dotácie č. 3/2012 pre ZŠ Polianska, súbor rtf, 44 KB, zverejnené 2.5.2012

NZ č. 10-2012 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 84 KB, zverejnené 2.5.2012

Zmluva o dielo - vysprávky výtlkov miestnych komunikácií, máj 2012, súbor pdf, 80 KB, zverejnené 10.5.2012

Zmluva o dielo 008/2012 na realizáciu destského ihriska Kavečany, súbor pdf, 2,4 MB, zverejnené 1.6.2012

NZ č. 11-2012 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 79 KB, zverejnené 8.6.2012

NZ č. 12-2012 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 84 KB, zverejnené 12.6.2012

Zmluva o nájme nebytového priestoru - budovy bývalej požiarnej zbrojnice, súbor pdf, 32 KB,zverejnené 13.6.2012

NZ č. 13-2012 O prenájme kultúrneho domu, súbor rtf, 24 KB, zverejnené 19.6.2012

NZ č. 661-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 999 KB, zverejnené 3.7.2012

NZ č. 662-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 992 KB, zverejnené 3.7.2012

NZ č. 663-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 996 KB, zverejnené 3.7.2012

NZ č. 15-2012 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 82 KB, zverejnené 10.8.2012

Dohoda o poskytnutí dotácie č. 4/2012 pre ENDURO-KLUB Kavečany, súbor rtf, 62 KB, zverejnené 10.8.2012

NZ č. 16-2012 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 84 KB, zverejnené 20.8.2012

NZ č. 17-2012 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 85 KB, zverejnené 24.8.2012

NZ č. 664-2012 O nájme hroboveho miesta, súbor pdf, 936 KB, zverejnené 27.9.2012

NZ č. 666-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1002 KB, zverejnené 27.9.2012

NZ č. 667-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1538 KB, zverejnené 27.9.2012

NZ č. 668-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 962 KB, zverejnené 27.9.2012

NZ č. 669-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 486 KB, zverejnené 27.9.2012

NZ č. 670-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1001 KB, zverejnené 27.9.2012

NZ č. 18-2012 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 80 KB, zverejnené 27.9.2012

Úrazové poistenie 2105129912 aktivačných pracovníkov 01.10.2012-31.3.2013, súbor pdf, 998 KB, zverejnené 2.10.2012

NZ č. 671-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 998 KB, zverejnené 5.10.2012

NZ č. 672-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 998 KB, zverejnené 5.10.2012

NZ č. 673-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 998 KB, zverejnené 5.10.2012

NZ č. 674-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 998 KB, zverejnené 5.10.2012

NZ č. 675-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 996 KB, zverejnené 11.10.2012

NZ č. 676-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 970 KB, zverejnené 17.10.2012

NZ č. 677-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 940 KB, zverejnené 17.10.2012

NZ č. 19-2012 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 996 KB, zverejnené 23.10.2012

NZ č. 678-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 996 KB, zverejnené 23.10.2012

Zmluva o zabezpečení prania prádla, súbor pdf, 996 KB, zverejnené 23.10.2012

Zmluva o zimnej udržbe komunkácií na sezénu 2012/2013, súbor pdf, 1,39 MB, zverejnené 31.10.2012

NZ č. 20-2012 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 60 KB, zverejnené 8.11.2012

NZ č. 679-2012 nájme hrobového miesta, súbor pdf, 966 KB, zverejnené 8.11.2012

NZ č. 680-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 947 KB, zverejnené 8.11.2012

NZ č. 681-2012 O nájme hroboveho miesta, súbor pdf, 991 KB, zverejnené 8.11.2012

NZ č. 682-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 951 KB, zverejnené 8.11.2012

NZ č. 683-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 943 KB, zverejnené 8.11.2012

NZ č. 684-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 963 KB, zverejnené 8.11.2012

NZ č. 685-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 972 KB, zverejnené 8.11.2012

NZ č. 686-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 905 KB, zverejnené 8.11.2012

NZ č. 687-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 968 KB, zverejnené 13.11.2012

NZ č. 688-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1414 KB, zverejnené 13.11.2012

NZ č. 689-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 990 KB, zverejnené 13.11.2012

NZ č. 690-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 976 KB, zverejnené 13.11.2012

NZ č. 691-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 920 KB, zverejnené 13.11.2012

NZ č. 692-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 958 KB, zverejnené 16.11.2012

NZ č. 693-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 961 KB, zverejnené 16.11.2012

NZ č. 694-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1418 KB, zverejnené 16.11.2012

NZ č. 695-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 939 KB, zverejnené 19.11.2012

NZ č. 696-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 820 KB, zverejnené 19.11.2012

NZ č. 21-2012 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 65 KB, zverejnené 20.11.2012

NZ č. 697-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 387 KB, zverejnené 24.11.2012

NZ c. 22-2012 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 387 KB, zverejnené 29.11.2012

NZ č. 698-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 903 KB, zverejnené 29.11.2012

NZ č. 699-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1026 KB, zverejnené 29.11.2012

NZ č. 23-2012 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 64 KB, zverejnené 5.12.2012

NZ č. 24-2012 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 65 KB, zverejnené 5.12.2012

NZ č. 700-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 970 KB, zverejnené 6.12.2012

NZ č. 701-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 943 KB, zverejnené 6.12.2012

NZ č. 702-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 941 KB, zverejnené 6.12.2012

NZ č. 703-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 985 KB, zverejnené 6.12.2012

NZ č. 704-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1001KB, zverejnené 6.12.2012

NZ č. 705-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1004KB, zverejnené 6.12.2012

NZ č. 706-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1000 KB, zverejnené 6.12.2012

NZ č. 707-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1011 KB, zverejnené 6.12.2012

NZ č. 25-2012 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 60 KB, zverejnené 17.12.2012

NZ č. 26-2012 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 416 KB, zverejnené 20.12.2012

NZ č. 27-2012 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 372 KB, zverejnené 31.12.2012

NZ č. 28-2012 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 392 KB, zverejnené 31.12.2012

NZ č. 708-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1,05 MB, zverejnené 31.12.2012

NZ č. 709-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1,08 MB, zverejnené 31.12.2012

NZ č. 710-2012 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1,04 MB, zverejnené 31.12.2012

Zmluva o poskytovaní bezpečnostno-technických služieb, súbor pdf, 1,4 MB, zverejnené 31.12.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednávky

Prehľad vystavených objednávoky 2012, súbor pdf, 60 KB, aktualizované 3.12.2012

 

Faktúry

Prehľad prijatých faktúr 2012, súbor pdf, 59 KB, aktualizované 7.1.2013

 

F 001-2012 Orange-telefón, súbor pdf, 263 KB, zverejnené 23.1.2012

F 002-2012 Hamag-požiarna ochrana, súbor pdf, 272 KB, zverejnené 23.1.2012

F 003-2012 RWE-zemný plyn, súbor pdf, 263 KB, zverejnené 23.1.2012

F 004-2012 RVC-členský poplatok 2012, súbor pdf, 307 KB, zverejnené 23.1.2012

F 005-2012 ZOO Kavečany-zimná údržba ciest, súbor pdf, 273 KB, zverejnené 23.1.2012

F 006-2012 Slovak Telecom, a.s. tel. 055/6334100, súbor pdf, 327 KB, zverejnené 23.1.2012

F 007-2012 CBS-platba za doménu kavecany/abov.eu.sk, súbor pdf, 259 KB, zverejnené 23.1.2012

Dobropis04 - platba za doménu kavecany/abov.eu.sk., súbor pdf, 230 KB, zverejnené 20.2.2012

F 008-2012 Poradca podnikateľa-vyúčtovanie predplatného 2011, súbor pdf, 259 KB, zverejnené 23.1.2012

F 009-2012 RVC-poplatok seminár 25._1_., súbor pdf, 833 KB, zverejnené 23.1.2012

F 010-2012 RVC-poplatok seminár 23._1_., súbor pdf, 861 KB, zverejnené 23.1.2012

F 011-2012 VSE-elektrina.pdf, súbor pdf, 2070 KB, zverejnené 23.1.2012

F 012-2012 Tead-posypovač soli, súbor pdf, 298 KB, zverejnené 23.1.2012

F 013-2012 Mapy, súbor pdf, 298 KB, zverejnené 23.1.2012

F 014-2012 SWAM - refakturácia el. pre zakladnu GSM Orange, súbor pdf, 900 KB, zverejnené 30.1.2012

F 015-2012 VVS voda PZ, súbor pdf, 353 KB, zverejnené 30.1.2012

F 016-2012 VVS voda MU a KD, súbor pdf, 399 KB, zverejnené 30.1.2012

F 017-201 VSE - elektrina, súbor pdf, 427 KB, zverejnené 8.2.2012

F 018-2012 MR Servis - oprava verejného osvetlenia, súbor pdf, 435 KB, zverejnené 8.2.2012

F 019-2012 Orange - telefón, súbor pdf, 262 KB, zverejnené 8.2.2012

F 020-2012 JUDr. Vrábeľ - právne poradenstvo, súbor pdf, 266 KB, zverejnené 8.2.2012

F 021-2012 RWE - dodávka plynu február 2012, súbor pdf, 266 KB, zverejnené 8.2.2012

F 022-2012 BP Servis SK - kontrola hasiacich prístrojov KD a MU, súbor pdf, 266 KB, zverejnené 8.2.2012

F 023-2012 ZOO-zimná údržba komunikácií január 2012, súbor pdf, 266 KB, zverejnené 8.2.2012

F 024-2012 Slovak Telekom, a.s. tel. 055/6334100, súbor pdf, 266 KB, zverejnené 8.2.2012

F 025-2012 PVD Stará Turá - identifikačné známky pre psov, súbor pdf, 237 KB, zverejnené 20.2.2012

F 026-2012 SoftCompProg - update programového vybavenia antivir, súbor pdf, 259 KB, zverejnené 20.2.2012

F 027-2012 Drenstav, s. r. o. - preprava potravinovej pomoci, súbor pdf, 319 KB, zverejnené 29.2.2012

F 028-2012 SWAM,s. r. o. - refakturácia el. energie, súbor pdf, 311 KB, zverejnené 29.2.2012

F 029-2012 WebHouse, - úhrada za doménu www.kosicekavecany.sk, súbor pdf, 327 KB, zverejnené 29.2.2012

F 030-2012 Slovak Telecom, a.s. - mobilný telefón 0911633410, súbor pdf, 282 KB, zverejnené 29.2.2012

F 031-2012 SOTAC, s.r.o., seminár marec 2012, súbor pdf, 291 KB, zverejnené 30.3.2012

F 032-2012 Orange, a.s. tel. 0907958157 obdobie 24.2.-23.3., súbor pdf, 274 KB, zverejnené 30.3.2012

F 033-2012 Prvá komunálna a finačná, a.s., poistenie budovy MÚ a KD, súbor pdf, 243 KB, zverejnené 30.3.2012

F 034-2012 Prvá komunálna a finančná, a.s., havarijné poistenie MV, súbor pdf, 255 KB, zverejnené 30.3.2012

F 035-2012 Prvá komunálna a finančná, a.s., poistenie zodpovednosti za škodu MV, súbor pdf, 255 KB, zverejnené 30.3.2012

F 036-2012 JUDr. Vrábeľ, právne služby 022012, súbor pdf, 236 KB, zverejnené 30.3.2012

F 037-2012 LIM PO,s.r.o., vlajka SR, súbor pdf, 221 KB, zverejnené 30.3.2012

F 038-2012 ZOO Košice-Kavečany, zimná údržba komunikácií 022012, súbor pdf, 299 KB, zverejnené 30.3.2012

F 039-2012 RWE Gas Slovensko,a.s., dodávka plynu 1.3.-31.3.2012, súbor pdf, 322 KB, zverejnené 30.3.2012

F040-2012 Slovak Telecom, a.s., tel. 055-6334100, obdobie 1.3.-31.3.2012, súbor pdf, 324 KB, zverejnené 30.3.2012

F 041-2012 RVC Košice,školenie 032012, súbor pdf, 509 KB, zverejnené 30.3.2012

F 042-2012 M. R.Servis, oprava verejného osvetlenia, súbor pdf, 254 KB, zverejnené 30.3.2012

F 043-2012 Mesto Košice, poplatok za komunálny odpad a DSO, súbor pdf, 425 KB, zverejnené 30.3.2012

F 044-2012 Ing. Gildeinová, zabezpečenie stravy pre členov volebnej komisie, súbor pdf, 270 KB, zverejnené 30.3.2012

F 045-2012, GASSERVIS-Igor Oravec, odborná prehliadka a skúška plynových zar. a rozvodov MÚ a KD, súbor pdf, 246 KB, zverejnené 30.3.2012

F 046-2012 Slovak Telecom,a.s. tel. 0911633410, obdobie 8.2.-7.3.2012, súbor pdf, 492 KB, zverejnené 30.3.2012

F 047-2012 SWAM,s.r.o., refakturácia el. energie - základňa ORANGE, súbor pdf, 345 KB, zverejnené 30.3.2012

F 048-2012 tel. 0907958157, obdobie 24.3.-24.4, súbor pdf, 345 KB, zverejnené 2.4.2012

F 049-2012 RZMK, ročný poplatok, súbor pdf, 345 KB, zverejnené 2.4.2012

F 050-2012 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - oprava autasúbor pdf, 345 KB, zverejnené 17.5.2012

F 051-2012 SoftCompProg - oprava kopírkysúbor pdf, 345 KB, zverejnené 17.5.2012

F 052-2012 JUDr. Vrábeľ - právne služby za obdobie marec 2012súbor pdf, 345 KB, zverejnené 17.5.2012

F 053-2012 RVC Košice - kúpa ekonomickej publikáciesúbor pdf, 345 KB, zverejnené 17.5.2012

F 054-2012 Vienala - tlac Kavečiansky spravodaj 1/2012súbor pdf, 345 KB, zverejnené 17.5.2012

F 055-2012 Poplatok za seminár - aprilsúbor pdf, 345 KB, zverejnené 17.5.2012

F 056-2012 WebHouse - ročný poplatok za webhostingsúbor pdf, 345 KB, zverejnené 17.5.2012

F 057-2012 RWE - dodávka zemného plynu za obdobie od. 1.4.-30.4.2012súbor pdf, 824 KB, zverejnené 17.5.2012

F 058-2012 Slovak Telecom tel. 0556334100 za obdobie od 1.3.-31.3.2012súbor pdf, 435 KB, zverejnené 17.5.2012

F 059-2012 M-stream-revízie el. inštalácie a el. zariadení MÚ a KDsúbor pdf, 382 KB, zverejnené 17.5.2012

F 060-2012 Slovak Telekom,a. s. - 0911633410 za obdobie 08.03.-07.04.2012súbor pdf, 360 KB, zverejnené 17.5.2012

F 061-2012 KOSIT,a.s. - odvoz odpadusúbor pdf, 657 KB, zverejnené 17.5.2012

F 062-2012 PEMA-Meštellér, ochranné pracovné pomôckysúbor pdf, 619 KB, zverejnené 17.5.2012

F 063-2012 Hamag, s.r.o.- požiarne služby MÚ a KDsúbor pdf, 507 KB, zverejnené 17.5.2012

F 064-2012 Epimax, s.r.o. - služby deratizácie MÚ a KDsúbor pdf, 657 KB, zverejnené 17.5.2012

F 065-2012 VVS,a.s. - vodné a stočné MÚ, KD, cintorín za 1. štvrťrok 2012súbor pdf, 619 KB, zverejnené 17.5.2012

F 066-2012 VVS, a.s.- vodné a stočné "požiarna zbrojnica"súbor pdf, 507 KB, zverejnené 17.5.2012

F 067-2012 SWAM,s.r.o. refakturácie el. energie základne ORANGEsúbor pdf, 675 KB, zverejnené 17.5.2012

F 068-2012 VSE,a.s. - dodávka el. en. za obdobie 01.03.-31.05.2012súbor pdf, 362 KB, zverejnené 17.5.2012

F 069-2012 Lutis, s.r.o. - servis stacionárnych kotlov MÚ a KDsúbor pdf, 398 KB, zverejnené 17.5.2012

F 070-2012 Orange Slovensko,a.s., - 0907958157 za obdobie 24.04.-23.05.2012súbor pdf, 378 KB, zverejnené 17.5.2012

F 071-2012 JUDr. Vrábeľ - právne služby za mesiac apríl 2012súbor pdf, 719 KB, zverejnené 17.5.2012

F 072-2012 Poradca, s.r.o. - predplatné Poradca 2013súbor pdf, 433 KB, zverejnené 17.5.2012

F 073-2012 B2B Partner, s.r.o. - stojany na odpadové vreciasúbor pdf, 569 KB, zverejnené 17.5.2012

F 074-2012 RWE Gas Slovensko - dodávka zemného plynu za obdobie máj 2012súbor pdf, 3484 KB, zverejnené 17.5.2012

F 075-2012 Petit Press, o. z. - Inzercia v denníku Korzar - vyhlásenie verejnej súťažesúbor pdf, 453 KB, zverejnené 17.5.2012

F 076-2012 Slovak Telekom,a.s. tel. 0556334100 za obdobie april 2012, súbor pdf, zverejnené 17.5.2012

F 077-2012 IVES Košice - služby technickej podpory softwaresúbor pdf, 3490 KB, zverejnené 17.5.2012

F 078-2012 Slovak Telekom, a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 08.04.-07.05.2012súbor pdf, 890 KB, zverejnené 4.6.2012

F 079-2012 SoftCompProg - toner do tlačiarnesúbor pdf, 401 KB, zverejnené 4.6.2012

F 080-2012 Poradca, s.r.o. - predplatné publikáciesúbor pdf, 638 KB, zverejnené 4.6.2012

F 081-2012 Kosit, a.s.- odvoz odpadusúbor pdf, 659 KB, zverejnené 4.6.2012

F 082-2012 SWAM, s.r.o. - refakturácia el. energie - základňa ORANGEsúbor pdf, 449 KB, zverejnené 4.6.2012

F 083-2012 Orange Slovensko,a.s. - tel. 0907958157 za obdobie 24.05.-23.06.2012súbor pdf, 408 KB, zverejnené 4.6.2012

F 084-2012 Poradca podnikateľa, s.r.o. - publikácie predplatnésúbor pdf, 353 KB, zverejnené 4.6.2012

F 085-2012 RVC Košice - poplatok za seminársúbor pdf, 752 KB, zverejnené 4.6.2012

F086-2012 JUDr. Vrábeľ - právne služby za mesiac máj 2012, súbor pdf, 401 KB, zverejnené 7.6.2012

F 087-2012 RWE Gas Slovensko,a.s. - dodávka plynu za obdobie 01.06.-30.06.2012, súbor pdf, 548 KB, zverejnené 7.6.2012

F 088-2012 Petit Press,a.s. - inzercia VO v novinách, súbor pdf, 492 KB, zverejnené 7.6.2012

F 089-2012 Prvá Komunálna Finančná,a.s. - havarijné poistenie MV Kia za obdobie 01.07.-30.09.2012, súbor pdf, 421 KB, zverejnené 7.6.2012

F 090-2012 Prvá Komunálna Finančná,a.s. - Poistenie zodpovednosti za škodu-MV Kia za obdobie 01.07.-30.09.2012, súbor pdf, 412 KB, zverejnené 7.6.2012

F 091-2012 Prvá Komunálna Finančná,a.s. - Poistenie majetku za obdobie 01.07.-30.09.2012, súbor pdf, 376 KB, zverejnené 7.6.2012

F 092-2012 Slovak Telekom,a.s. - 0556334100 za obdobie 01.05.-31.05.2012, súbor pdf, 430 KB, zverejnené 3.7.2012

F 093-2012 Poradca podnikateľa, s.r.o. - predplatné publikácie 2013, súbor pdf, 376 KB, zverejnené 3.7.2012

F 094-2012 EU-AUDIT,s.r.o. - audit účtovnej zavierky 2012, súbor pdf, 372 KB, zverejnené 3.7.2012

F 095-2012 ASTEX, s.r.o. - vyspravenie výtlkov miestnych komunikácí, súbor pdf, 392 KB, zverejnené 3.7.2012

F 096-2012 Slovak Telekom, a.s. - 0911633410 za obdobie 08.05.-07.06.2012, súbor pdf, 462 KB, zverejnené 3.7.2012

F 097-2012 SWAM,s.r.o. - refakturácia el. en. stanica ORANGE, súbor pdf, 967 KB, zverejnené 3.7.2012

F 098-2012 EMM plus, s.r.o. - revízia poplachového systemu, súbor pdf, 473 KB, zverejnené 3.7.2012

F099-2012 Ing. Weberová - INTERSYSTEM - dodávka a montaž detského ihriska, súbor pdf, 453 KB, zverejnené 3.7.2012

F 100-2012 Orange Slovensko,a.s. - 0907958157 za obdobie 24.06.-23.07.2012, súbor pdf, 410 KB, zverejnené 3.7.2012

F 101-2012 Mesto Košice - refakturácia el. energie za verejné osvetlenie, súbor pdf, 512 KB, zverejnené 3.7.2012

F 102-2012 JUDr.Vrábeľ - právne služby jún 2012, súbor pdf, 438 KB, zverejnené 12.7.2012

F 103-2012 Poradca podnikateľa, s.r.o. - publikácie, súbor pdf, 405 KB, zverejnené 12.7.2012

F 104-2012 Sibstav, s.r.o. - zemné práce pri výstavbe detského ihriska, súbor pdf, 442 KB, zverejnené 12.7.2012

F 105-2012 Ľ. Gerda - kosenie verejných priestranstiev, súbor pdf, 537 KB, zverejnené 12.7.2012

F 106-2012 Vienala - tlač Kavečiansky spravodaj 2012, súbor pdf, 594 KB, zverejnené 12.7.2012

F 107-2012 RWE Gas Slovensko, a.s. -dodávka plynu za obdobie 01.07.-31.07.2012, súbor pdf, 508 KB, zverejnené 12.7.2012

F 108-2012 Slovak Telekom, a.s. - 0556334100 za obdobie 01.07.-31.07.2012, súbor pdf, 543 KB, zverejnené 12.7.2012

F 109-2012 U. S. Steel Košice, s.r.o. - vysokopecná troska, súbor pdf, 543 KB, zverejnené 27.7.2012

F 110-2012 Slovak Telekom, a.s. - 0911633410 za obdobie 08.06.-07.07.2012, súbor pdf, 893 KB, zverejnené 27.7.2012

F 111-2012 U. S. Steel Košice, s.r.o. - vysokopecná troska, súbor pdf, 621 KB, zverejnené 27.7.2012

F 112-2012 Milan Furman - autodoprava, súbor pdf, 621 KB, zverejnené 27.7.2012

F 113-2012 U.S. Steel Košce, s.r.o. - vysokopecná troska, súbor pdf, 530 KB, zverejnené 27.7.2012

F 114-2012 U.S. Steel Košce, s.r.o. - vysokopecná troska, súbor pdf, 642 KB, zverejnené 27.7.2012
F 115-2012 SWAM, s.r.o. - refakturácia el. energie za základňu ORANGE, súbor pdf, 579 KB, zverejnené 27.7.2012

F 116-2012 STOLÁR-KAMENÁR-Luboš Gerda - kosenie verejných priestranstiev, súbor pdf, 659 KB, zverejnené 24.8.2012

F 117-2012 VVS, a.s. vodné a stočné MÚ a KD, súbor pdf, 543 KB, zverejnené 24.8.2012

F 118-2012 ORANGE Slovensko, a.s. - tel. 0907958157 za obdobie 24.06.-23.07.2012, súbor pdf, 543 KB, zverejnené 24.8.2012

F 119-2012 VSE, a.s. - dodávka el. energie 01.06.-31.08.2012, súbor pdf, 543 KB, zverejnené 24.8.2012

F 120-2012 Great Toner, s.r.o. - toner do tlačiarne, súbor pdf, 515 KB, zverejnené 24.8.2012

F 121-2012 VVS, a.s. vodné a stočné Budanova PZ, súbor pdf, 567 KB, zverejnené 24.8.2012

F 122-2012 Hamag,s.r.o. - výkon technika PO 2. štvrťrok 2012, súbor pdf, 420 KB, zverejnené 24.8.2012

F 123-2012 JUDr. Vrábelľ -  právne služby júl 2012, súbor pdf, 422 KB, zverejnené 24.8.2012

F 124-2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. - dodávka plynu 01.08.-31.08.2012, súbor pdf, 645 KB, zverejnené 24.8.2012

F 125-2012 Slovak Telekom,a.s. - tel. 0556334100 za obdobie 01.08.-31.08.2012, súbor pdf, 537 KB, zverejnené 24.8.2012

F 126-2012M.R. SERVIS-Marek Rusnák - oprava poruchy VO a MR, súbor pdf, 420 KB, zverejnené 24.8.2012

F 127-2012 Slovak Telekom,a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 08.07.-07.08.2012, súbor pdf, 954 KB, zverejnené 24.8.2012

F 128-2012 SWAM, s.r.o. - refakturácia el. energie za základňu ORANGE, súbor pdf, 513 KB, zverejnené 11.9.2012

F 129-2012 Orange Slovensko, a.s. - tel. 0907958157 za obdobie 24.08.-24.09.2012, súbor pdf, 466 KB, zverejnené 11.9.2012

F 130-2012 JUDr. Vrábeľ - právne služby august, súbor pdf, 467 KB, zverejnené 11.9.2012

F 131-2012 Poradca, s.r.o. - ekonomická  publikácia, súbor pdf, 546 KB, zverejnené 11.9.2012

F 132-2012 Poradca, a.s. - ekonomická publikácia, súbor pdf, 520 KB, zverejnené 11.9.2012

F 133-2012 M.R.-SERVIS - Marek Rusnák - oprava VO, súbor pdf, 405 KB, zverejnené 11.9.2012

F 134-2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. - dodávka zemného plynu za obdobie 01.09.-30.09.2012, súbor pdf, 745 KB, zverejnené 11.9.2012

F 135-2012 Slovak Telekom,a.s. tel. 055633410 za obdobie 01 08 -31 08 2012, súbor pdf, 579 KB, zverejnené 11.9.2012

F 136-2012 KOSIT, a.s. - odvoz odpadu z cintorína, súbor pdf, 676 KB, zverejnené 28.9.2012

F 137-2012 Prvá Komunálna Finančná, a.s. - poistenie majetku 1.10.-31.12.2012, súbor pdf, 412 KB, zverejnené 28.9.2012

F 138-2012 Prvá Komunálna Finančná, a.s. - havarijné poistenie MV 1.10.-31.12.2012, súbor pdf, 399 KB, zverejnené 28.9.2012

F 139-2012 Prvá Komunálna Finančná, a.s.- poistenie zodpovednosti za škodu MV 1.10.-31.12.2012, súbor pdf, 403 KB, zverejnené 28.9.2012

F 140-2012 Slovak Telekom, a.s. - tel_0911633410 za obdobie 08.08.-07.09.2012, súbor pdf, 940 KB, zverejnené 28.9.2012

F 141-2012 EU audit, s.r.o. - audit výročnej správy 2011, súbor pdf, 388 KB, zverejnené 28.9.2012

F 142-2012 Neolit, s.r.o. - tabule s názvami ulíc, súbor pdf, 409 KB, zverejnené 28.9.2012

F 143-2012 SWAM, s.r.o. - refakturácia el. energie ORANGE, súbor pdf, 505 KB, zverejnené 28.9.2012

F 144-2012 RVC Košice - poplatok za seminár, súbor pdf, 874 KB, zverejnené 28.9.2012

F 145-2012 M.R. Servis - montáž prvkov VO na ul. Šamborská, súbor pdf, 437 KB, zverejnené 9.10.2012

F 146-2012 JUDr. Vrábeľ - právne služby september 2012, súbor pdf, 445 KB, zverejnené 9.10.2012

F 147-2012 ORANGE Slovensko, a.s.- 0907958157 za obdobie 24.09.-23.10.2012, súbor pdf, 508 KB, zverejnené 9.10.2012

F 148-2012 Stolár-Kamená - Ľuboš Gerda - kosenie cintorína, súbor pdf, 433 KB, zverejnené 9.10.2012

F 149-2012 Vienala, s.r.o. - tlač Kaveciansky spravodaj 03/2012, súbor pdf, 608 KB, zverejnené 9.10.2012

F 150-2012 RVC Košice - workshop pre starostov, súbor pdf, 373 KB, zverejnené 9.10.2012

F 151-2012 JURA EDITION,s.r.o. - ekonomická publikácia, súbor pdf, 456 KB, zverejnené 9.10.2012

F 152-2012 Slovak Telekom, a.s. - 0556334100 za obdobie 01.09.-30.09.2012, súbor pdf, 477 KB, zverejnené 25.10.2012

F 153-2012 VVS, a.s. - vodné a stočné MÚ, KD, cintorín, súbor pdf, 594 KB, zverejnené 25.10.2012

F 154-2012 VVS, a.s. - vodné a stočné budova požiarnej zbrojnice, súbor pdf, 361 KB, zverejnené 25.10.2012

F 155-2012 Hamag, s.r.o. - výkon technika poziarnej ochrany 03/2012, súbor pdf, 516 KB, zverejnené 25.10.2012

F 156-2012 Slovak Telekom, a.s. - tel. 0911633410 za obdobie 08.09 - 07.10.2012, súbor pdf, 516 KB, zverejnené 7.11.2012

F 157-2012 Sotac, s.r.o. - odborný seminár, súbor pdf, 879 KB, zverejnené 7.11.2012

F 158-2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. - dodávka plynu ročné vyúčtovanie, súbor pdf, 911 KB, zverejnené 7.11.2012

F 159-2012 VSE, a.s. - dodávka el. energie za obdobie_1.9.-30.11.2012, súbor pdf, 646 KB, zverejnené 7.11.2012

F 160-2012 Stolár-Kamenár Ľuboš Gerda - kosenie cintorína, súbor pdf, 587 KB, zverejnené 7.11.2012

F 161-2012 Orange Slovensko,a.s.- tel. 0907958157 za obdobie 24.10-23.11.2012, súbor pdf, 427 KB, zverejnené 7.11.2012

F 162-2012 ZOO Košice - posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií, súbor pdf, 353 KB, zverejnené 7.11.2012

F 163-2012 JUDr. Vrábeľ - právne služby október 2012, súbor pdf, 362 KB, zverejnené 7.11.2012

F 164-2012 Kosit, a.s. - odvoz kontajnerov s odpadom z cintorína, súbor pdf, 631 KB, zverejnené 7.11.2012

F 165-2012 RVC Košice - odborný seminár, súbor pdf, 655 KB, zverejnené 7.11.2012

F 166-2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o. - dodávka zemného plynu za obdobie 01.11-30.11.2012, súbor pdf, 510 KB, zverejnené 7.11.2012

F 167-2012 Stolár- Kamenár, L. Gerda - zatrávnenie šiestich hrobov, sektor 4, cintorín, súbor pdf, 453 KB, zverejnené 16.11.2012

F 168-2012 Slovak Telecom,a.s. - tel. 0556334100 za obdobie%20110%20-%2031102012, súbor pdf, 443 KB, zverejnené 16.11.2012

F 169-2012 SMZ Košice - dodávka a výsadba živého plotu na Gazdovskej ulici, súbor pdf, 494 KB, zverejnené 16.11.2012

F 170-2012 Slovak Telekom,a.s. - 0911633410 za obdobie 8.10.-7.11.2012, súbor pdf, 757KB, zverejnené 16.11.2012

F 171-2012 EPIMAX, s.r.o. - deratizácia budovy MU a KD, súbor pdf, 440 KB, zverejnené 16.11.2012

F 172-2012 F. Meštellér-PEMEX - dodávka OPP, súbor pdf, 439 KB, zverejnené 16.11.2012

F 173-2012 SoftCompProg, Košice - LCD monitor, klávesnica, súbor pdf, 407 KB, zverejnené 29.11.2012

F 174-2012 Asseco Solutions, Bratislava - update IS na evidenciu obyvatelov, súbor pdf, 421 KB, zverejnené 29.11.2012

F 175-2012 RVC Košice -odborný seminár december, súbor pdf, 1310 KB, zverejnené 4.12.2012

F 176-2012 EJO-Eugen Seman -oprava prístrešku zastávky MHD Gazdovská ul. , súbor pdf, 745 KB, zverejnené 4.12.2012

 F 177-2012 SWAM, s.r.o. - refakturacia za el. energiu základňa Orange, súbor pdf, 587 KB, zverejnené 4.12.2012

 F 178-2012 Orange, a.s. - tel. 0907958157 za obdobie 24.11.-23.12.2012, súbor pdf, 883 KB, zverejnené 4.12.2012

 F 179-2012 Petit Press, a.s. - Košický Korzár SME týždeň, súbor pdf, 455KB, zverejnené 4.12.2012

 F 180-2012 SPF - nájomné, súbor pdf, 462 KB, zverejnené 4.12.2012

 F 181-2012 ZMOS - členské za rok 2013, súbor pdf, 416 KB, zverejnené 4.12.2012

F 182-2012 SoftCompProg - oprava PC, súbor pdf, 410 KB, zverejnené 11.12.2012

F 183-2012 M. R. Servis - Marek Rusnák -oprava porúch VO a MR, súbor pdf, 408 KB, zverejnené 11.12.2012

F 184-2012 JUDr. Vrábeľ - právne služby za november 2012, súbor pdf, 379 KB, zverejnené 11.12.2012

F 185-2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o. - dodávka zemného plynu za obdobie 1.12.-31.12.2012, súbor pdf, 535 KB, zverejnené 11.12.2012

F 186-2012 RVC Košice  - odborný seminár, súbor pdf, 1238 KB, zverejnené 11.12.2012

F 187-2012 Slovak Telekom, a.s. - tel._055/6334100 za obdobie 01.12.-31.12.2012, súbor pdf, 408 KB, zverejnené 11.12.2012

F 188-2012 Prvá komunálna finančná, a.s. havarijné poistenie MV za obdobie 1.1.-31.3.2013, súbor pdf, 537 KB, zverejnené 11.12.2012

F 189-2012 Prvá komunálna finančná, a.s. - poistenie zodpovednosti za škodu MV za obdobie 1.1.-31.3.2013, súbor pdf, 385 KB, zverejnené 11.12.2012

F 190-2012 Prvá komunálna finančná, a.s. - poistenie majetku za obdobie 1.1.-31.3.2012, súbor pdf, 379 KB, zverejnené 11.12.2012

F 191-2012 Slovak Telekom, a.s. tel. 0911633410 za obdobie 08.11.-07.12.2012, súbor pdf, 733 KB, zverejnené 31.12.2012

F 192-2012 Alezár - značka a zvodidlo k cestnej komunikácii, súbor pdf, 619 KB, zverejnené 31.12.2012

F 193-2012 Združenie Cassoviainfo - členský poplatok za rok 2012, súbor pdf, 397 KB, zverejnené 31.12.2012

F 194-2012 Kosit, a.s. - odvoz komunálneho odpadu, súbor pdf, 644 KB, zverejnené 31.12.2012

F 195-2012 Vienala, s.r.o. - tlač Kavečiansky spravodaj 4-2012, súbor pdf, 557 KB, zverejnené 31.12.2012

F 196-2012 SWAM, s.r.o. -  refakturácia el. energie za základňu Orange, súbor pdf, 496 KB, zverejnené 7.1.2013

F 197-2012 Orange, a.s. - tel. 0907958157 za obdobie 24.12.-23.01.2013, súbor pdf, 1,2 MB, zverejnené 7.1.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2011

Prehľad zmlúv uzatvorených od 1.1.2011, súbor pdf, 60 KB

Prehľad objednávok vystavených od 1.1.2011súbor pdf,  43 KB

Prehľad faktúr prijatých od 1.1.2011, súbor pdf, 52 KB

Zmluvy

Objednávky

Faktúry

 


Zmluvy

NZ č. 1-2011 O prenájme KD, súbor pdf, 185 KB, 5.1.2011

NZ č. 2-2011 O prenájme KD, súbor pdf, 178 KB, 5.1.2011

NZ č. 3-2011 O prenájme KD, súbor pdf, 183 KB, 7.1.2011

NZ č. 4-2011 O prenájme KD, súbor pdf, 197 KB, 21.1.2011

NZ č. 5-2011 O prenájme KD, súbor pdf, 188 KB, 27.1.2011

NZ č. 6-2011 O prenájme KD, súbor pdf, 174 KB, 20.2.2011

NZ č. 7-2011 O prenájme KD, súbor pdf, 192 KB, 24.2.2011

NZ č. 8-2011 O prenájme KD, súbor pdf, 191 KB, 25.2.2011

NZ č. 9-2011 O prenájme KD, súbor pdf, 169 KB, 4.3.2011

NZ č. 10-2011 O prenájme KD, súbor pdf, 201 KB, 13.3.2011

NZ č. 11-2011 O prenájme KD, súbor pdf, 189 KB, 13.3.2011

NZ č. 12-2011 O prenájme KD, súbor pdf, 199 KB, 20.3.2011

NZ č. 13-2011 O prenájme KD, súbor pdf, 166 KB, 23.3.2011

NZ č. 571-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 349 KB, 1.4.2011

NZ č. 572-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 475 KB, 19.2.2011

NZ č. 573-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 425 KB, 30.2.2011

NZ č. 574-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 327 KB, 1.4.2011

Úrazové poistenie zamestnanca, súbor rtf, 568 KB, 2.4.2011

Vytvorenie web stránky www.kosicekavecany a jej dopĺňanie, súbor rtf, 84 KB, 3.2.2011

Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu/web a jeho dopĺňanie/, súbor rtf, 4945 KB, 2.6.2011

Dohoda O poskytnutí dotácie č. 201-2011 pre MŠ Kavečany, súbor rtf, 28 KB,

NZ č. 14-2011 O prenájme KD, súbor rtf, 20 KB, 17.4.2011

NZ č.15-2011 O prenájme KD, súbor rtf, 18 KB, 22.4.2011

NZ č.16-2011 O prenájme KD, súbor rtf, 32 KB, 5.5.2011

Zmluva o rekonštrukcii sociálnych zariadení KD a MU, súbor rtf, 146 KB, 25.4.2011

Komisionárska zmluva na predaj Kavečany-obrazový sprievodca, súbor rtf, 21 KB, 6.5.2011

Dohoda o poskytnutí dotácie pre EKK Kavečany, súbor rtf, 34 KB, 14.5.2011

NZ č. 17-2011 O prenájme KD, súbor rtf, 32,4 KB, 20.5.2011

NZ č. 575-2011 O nájme hrobového miesta, súbor rtf, 422 KB, 4.5.2011

NZ č. 576-2011 O nájme hrobového miesta, súbor rtf, 465 KB, 4.5.2011

NZ č. 577-2011 O nájme hrobového miesta, súbor rtf, 436 KB, 4.5.2011

NZ č. 578-2011 O nájme hrobového miesta, súbor rtf, 467 KB, 12.5.2011

NZ č. 579-2011 O nájme hrobového miesta, súbor rtf, 392 KB, 5.5.2011

NZ č. 580-2011 O nájme hrobového miesta, súbor rtf, 443 KB, 5.5.2011

NZ č. 581-2011 O nájme hrobového miesta, súbor rtf, 444 KB, 11.5.2011

NZ č. 582-2011 O nájme hrobového miesta, súbor rtf, 451 KB, 12.5.2011

NZ č. 583-2011 O nájme hrobového miesta, súbor rtf, 435 KB, 26.5.2011

NZ č. 18-2011 O prenájme KD, súbor rtf, 48 KB, 29.5.2011

NZ č. 19-2011 O prenájme KD, súbor rtf, 32 KB, 5.6.2011

Kúpna zmluva k LZ č. 51907478, súbor rtf, 728 KB, 8.6.2011

NZ č. 20-2011 O prenájme KD, súbor rtf, 45 KB, 15.6.2011

NZ č. 21-2011 O prenájme KD, súbor rtf,23 KB, 15.6.2011

Dohoda o poskytnutí dotácie pre TJ Mladosť Kavečany, súbor rtf,40 KB, 29.6.2011

Dohoda o poskytnutí dotácie pre ZŠ Polianska, súbor rtf, 44 KB, 25.6.2011

NZ č. 584-2011 O nájme hrobového miesta, súbor rtf, 481 KB, 28.6.2011

NZ č. 22-2011 O prenájme KD, súbor rtf, 55 KB, 1.7.2011

Zmluva o združenej dodávke plynu, súbor rtf, 5,2 MB, 13.7.2011

Dohoda o ukončení zmluvy o nájme požiarnej zbrojnice, súbor rtf, 78 KB, 13.7.2011

NZ č. 23-2011 O prenájme KD, súbor rtf, 59 KB, 15.7.2011

NZ č. 585-2011 O nájme hrobového miesta, súbor rtf, 452 KB, 3.7.2011

NZ č. 586-2011 O nájme hrobového miesta, súbor rtf, 489 KB, 21.7.2011

NZ č. 587-2011 O nájme hrobového miesta, súbor rtf, 568 KB, 21.7.2011

NZ č. 588-2011 O nájme hrobového miesta, súbor rtf, 523 KB, 21.7.2011

NZ č. 589-2011 O nájme hrobového miesta, súbor rtf, 530 KB, 22.7.2011

NZ č. 590-2011 O nájme hrobového miesta, súbor rtf, 497 KB, 22.7.2011

NZ č. 592-2011 O nájme hrobového miesta, súbor rtf, 497 KB, 22.7.2011

NZ č. 593-2011 O nájme hrobového miesta, súbor rtf, 511 KB, 25.7.2011

NZ č. 594-2011 O nájme hrobového miesta, súbor rtf, 939 KB, 26.7.2011

Priloha k zmluve 5100000343C o dodávke elektriny, súbor rtf, 3214 KB, 26.7.2011

NZ č. 595-2011 O nájme hrobového miesta, súbor rtf, 4430 KB, 28.7.2011

NZ č. 596-2011 O nájme hrobového miesta, súbor rtf, 3797 KB, 28.7.2011

NZ č. 597-2011 O nájme hrobového miesta, súbor rtf, 4292 KB, 28.7.2011

NZ č. 598-2011 O nájme hrobového miesta, súbor rtf, 4288 KB, 28.7.2011

NZ č. 599-2011 O nájme hrobového miesta, súbor rtf, 3979 KB, 28.7.2011

Komisionálna zmluva na predaj Kavečany-obrazový sprievodca, , súbor pdf, 3979 KB, 29.7.2011

Dodatok k zmluve o pripojení - Orange A0628825, súbor pdf, 3501 KB, 29.7.2011

Úrazové poistenie sčítacích komisárov 5190002155, súbor pdf, 1034 KB, 29.7.2011

Úrazové poistenie zamestnancov 2105126311, súbor pdf, 1022 KB, 29.7.2011

Úrazové poistenie zamestnancov 2105126411, súbor pdf, 1084 KB, 29.7.2011

Zmluva č. 30-00044057PO2011 VVS služby, súbor pdf, 7290KB, 5.8.2011

NZ č. 600-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1120 KB, 9.8.2011

NZ č. 601-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1050 KB, 9.8.2011

NZ č. 602-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 980 KB, 9.8.2011

NZ č. 603-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1050 KB, 9.8.2011

NZ č. 604-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1040 KB, 9.8.2011

NZ č. 605-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1050 KB, 9.8.2011

NZ č. 606-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1050 KB, 9.8.2011

NZ č. 607-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1020 KB, 9.8.2011

NZ č. 608-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1100 KB, 9.8.2011

NZ č. 609-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1020 KB, 9.8.2011

NZ č. 610-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1107 KB, 19.8.2011

NZ č. 611-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1120 KB, 19.8.2011

NZ č. 612-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1055 KB, 19.8.2011

NZ č. 613-2011 O nájme hroboveho miesta, súbor pdf, 1087 KB, 19.8.2011

NZ č. 614-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1142 KB, 19.8.2011

NZ č. 615-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1067 KB, 19.8.2011

NZ č. 616-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1056 KB, 19.8.2011

NZ č. 617-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1073 KB, 19.8.2011

NZ č. 618-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1086 KB, 19.8.2011

NZ č. 619-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1051 KB, 19.8.2011

NZ č. 620-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1018 KB, 19.8.2011

NZ č. 621-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 911 KB, 19.8.2011

NZ č. 622-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1117 KB, 22.8.2011

NZ č. 623-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1018 KB, 22.8.2011

NZ č. 624-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1018 KB, 22.8.2011

NZ č. 625-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1036 KB, 22.8.2011

NZ č. 626-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 1028 KB, 31.8.2011

NZ č. 628-2011 0 nájme hrobového miesta, súbor pdf, 868 KB, 21.9.2011

NZ č. 629-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 872 KB, 21.9.2011

Darovacia zmluva PC, súbor pdf, 992 KB, 3.10.2011

Úrazove poistenie aktivačných pracovníkov, súbor pdf, 672 KB, 3.10.2011

NZ č. 630-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 764 KB, 3.10.2011

NZ č. 631-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 639 KB, 3.10.2011

NZ č. 632-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 533 KB, 3.10.2011

NZ č. 627-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 638 KB, 10.10.2011

NZ č.24-2011 O prenájme KD, súbor pdf, 81 KB, 10.10.2011

NZ č. 25-2011 O prenájme KD, súbor pdf, 80 KB, 10.10.2011

NZ č.26-2011 O prenajme KD, súbor pdf, 84 KB, 17.10.2011

NZ č._634-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 672 KB, 28.10.2011

NZ č. 635-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 664 KB, 28.10.2011

NZ č. 636-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 631 KB, 28.10.2011

NZ č. 637-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 667 KB, 28.10.2011

NZ č. 638-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 630 KB, 28.10.2011

NZ č. 639-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 681 KB, 28.10.2011

NZ č. 640-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 668 KB, 28.10.2011

NZ č. 641-2011 O nájme hroboveho miesta, súbor pdf, 673 KB, 28.10.2011

NZ č. 642-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 689 KB, 31.10.2011

NZ č. 643-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 603 KB, 11.11.2011

NZ č. 644-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 571 KB, 11.11.2011

NZ č. 645-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 68 KB, 11.11.2011

NZ č. 646-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 597 KB, 11.11.2011

NZ č. 647-2011O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 69 KB, 11.11.2011

NZ č. 648-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 68 KB, 11.11.2011

NZ č. 27-2011 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 80 KB, 30.11.2011

NZ č. 28-2011 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 81 KB, 30.11.2011

NZ č. 649-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 677 KB, 30.11.2011

NZ č. 650-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 68 KB, 30.11.2011

Zmluva o zimnej údržbe komunikácií 2011-12, súbor pdf, 924 KB, 30.11.2011

NZ č. 651-2011 O nájme hrobového miesta,súbor pdf, 68 KB, 2.12.2011

NZ č. 652-2011 O nájme hrobového miesta, súbor pdf, 65 KB, 13.12.2011

NZ č. 29-2011 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 83 KB, 23.12.2011

NZ č. 30-2011 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 86 KB, 23.12.2011

NZ č. 31-2011 O prenájme kultúrneho domu, súbor pdf, 82 KB, 23.12.2011

NZ č. 32-2011 O prenájme KD, súbor pdf, 83 KB, 2.1.2012

 

Objednávky

O055-2011 Oprava VO, demontáž vianočnej výzdoby, súbor pdf, 284 KB, 23.1.2011

O056-2011 Kontrola požiarnych zariadeni, súbor pdf, 284 KB, 23.1.2011

O095-2011 Príručka Dobrý deň samospráva, súbor pdf, 131 KB, 2.2.2011

O222-2011 Webhostingové služby, súbor pdf, 218 KB, 19.3.2011

O263-2011 Orez stromov v lokalite cintorín, súbor pdf, 162 KB, 4.4.2011

O279-2011 Oprava verejného osvetlenia, súbor pdf, 189 KB, 9.4.2011

O287-2011 Odpadkové koše, súbor pdf, 267 KB, 10.4.2011

O201-2011 Vývoz kontajnerov z cintorína, súbor pdf, 154 KB, 10.4.2011

O319-2011 Oprava verejného rozhlasu, súbor pdf, 16,1 MB, 10.4.2011

O322-2011 Vývoz kontajnerov z cintorína, súbor pdf, 16,1 MB, 10.4.2011

O325-2011 Zasklenie prístrešku MHD, súbor pdf, 285 KB, 30.4.2011

 

 

Faktúry

F001-11 Právna pomoc, súbor pdf, 161 KB, 4.1.2011
F002-11 Plyn, súbor pdf, 524 KB, 4.1.2011
F003-11 Požiarna ochrana, súbor pdf, 178 KB, 7.1.2011
F004-11 T Com, súbor pdf, 901 KB, 7.1.2011
F005-11 Zimná údržba, súbor pdf, 307 KB, 7.1.2011

F006-11 Preprava osôb Kavečianka, súbor pdf, 265 KB, 14.1.2011
F007-11 Finančný spravodajca 202010, súbor pdf, 267 KB, 14.1.2011
F008-11 Refakturácia elektrickej energie Orange, súbor pdf, 259 KB, 19.1.2011
F009-11 Poplatok za doménu, súbor pdf, 204 KB, 20.1.2011
F012-11 Požiarne zariadenia-kontrola, oprava, súbor pdf, 225 KB, 24.1.2011
F013-11 Tonery, súbor pdf, 187 KB, 24.1.2011
F016-11 Telefón Orange, súbor pdf, 271 KB, 28.1.2011

F017-11 Vodné s stočné, súbor pdf, 598 KB, 28.1.2011     

F018-11 Poistenie MV,
súbor rtf, 59 KB, 30.1.2011       

F019-11 Poistenie MV
,
súbor rtf, 59 KB, 30.1.2011  

F020-11 Poistenie MV
,
súbor rtf, 59 KB, 30.1.2011

F022-11 Právna pomoc, súbor pdf, 207 KB, 1.2.2011
F023-11 VSE - elektrina, súbor pdf, 229 KB, 1.2.2011

F024-11 SPP - plyn.pdf, súbor pdf, 583 KB, 2.2.2011

F025-11 Oprava VO, súbor pdf, 237 KB, 3.2.2011

F026-11 Zimná údržba, súbor pdf, 200 KB, 8.2.2011

F027-11 T Com 1-2011, súbor pdf, 1,1 MB, 9.2.2011

F029-11 Programové vybavenie, súbor pdf, 412 KB, 16.2.2011

F030-11 Termostat kúrenia KD, súbor pdf, 193 KB, 16.2.2011

F032-11 Publikácie Dobrý deň samospráva, súbor pdf, 232 KB, 24.2.2011

F033-11 Oprava VO, súbor pdf, 209 KB, 25.2.2011

F034-11 Právna pomoc, súbor pdf, 228 KB, 1.3.2011

F035-11 SPP - plyn, súbor pdf, 555 KB, 2.3.2011

F036-11 Zimná údržba, súbor pdf, 212 KB, 3.3.2011

F039-11 Telefón Orange, súbor pdf, 227 KB, 4.3.2011

F040-11 T Com 2-2011, súbor pdf, 1,4 MB, 9.3.2011

F041-11 Webhostingové služby-registračný poplatok za doménu, súbor pdf, 248 KB, 16.3.2011

F043-11 Odvoz odpadu, súbor pdf, 526 KB, 22.3.2011

F044-11 Poplatok za seminár, súbor pdf, 206 KB, 25.3.2011

F045-11 Príručka mzdovej účtovníčky, súbor pdf, 206 KB, 28.3.2011

F046-11 Publikácia účtovníctvo, výkazníctvo a audit, súbor pdf, 194 KB, 28.3.2011

F047-11 Oprava auta, súbor pdf, 529 KB

F048-11 Telefon Orange, súbor pdf, 281 KB, 1.4.2011

F049-11 Právna pomoc, súbor pdf, 239 KB, 1.4.2011

F050-11 SPP-plyn, súbor pdf, 571 KB, 4.4.2011

F051-11 Poistenie MV, súbor pdf, 203 KB, 1.4.2011

F052-11 Poistenie majetku, súbor pdf, 205 KB, 4.4.2011

F053-11 Poistenie-PZP MV, súbor pdf, 219 KB, 4.4.2011

F054-11 Webhostingové služby, súbor pdf, 194 KB, 6.4.2011

F055-11 Výkon technika PO, súbor pdf, 249 KB, 6.4.2011

F056-11 T Com, súbor pdf, 262 KB, 7.4.2011

F057-11 Sadzba KS 1/2011 a dopĺňanie web stránky, súbor pdf, 174 KB, 7.4.2011

F058-11 Tlač KS 1/2011, súbor pdf, 330 KB, 7.4.2011

F060-11 VSE -elektrina, súbor pdf, 223 KB, 2.5.2011

F083-11 Rekonštrukcia soc. zariadení KD,  súbor rtf, 1,7 MB, 17.6.2011

F088-11 Audítorské službysúbor pdf, 262 KB, 22.6.2011 

F089-11 Výrub stromovsúbor pdf, 1 MB, 23.6.2011 

F098-11 Verejné osvetlenie 2010, súbor rtf, 780 KB, 26.6.2011

F100-11 Rekonštrukcia soc. zariadení, súbor rtf, 1634 KB, 2.7.2011

F114-11 VSE elektrina, súbor pdf, 580 KB, 5.8.2011

F154-2011 VSE elektrina, súbor pdf, 364 KB, 7.11.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


ilustračné ilustračné ilustračné