Mestská časť Košice-Kavečany - Záverečný účet

   KONTAKT  |  MAPA WEBU  |  RSS  | VYHĽADÁVANIE  
   KAVEČANY  |  OBČAN  |  NÁVŠTEVNÍK   

 

Zverejnenie záverečného účtu mestskej časti Košice-Kavečany za rok 2017 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení


Plnenie rozpočtu k 31.12.2017
, súbor pdf
, 9,39 MB

Hodnotiaca správa programového rozpočtu MČ Košice-Kavečany za rok 2017, súbor pdf, 11,8 MB

Záverečný účet MČ Košice-Kavečany za rok 2017, súbor pdf, 8,35 MB


zverejnené 29.5.2018

Zverejnenie záverečného účtu mestskej časti Košice-Kavečany za rok 2016 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení


Plnenie rozpočtu k 31.12.2016
, súbor pdf
, 8,96 MB

Hodnotiaca správa programového rozpočtu MČ Košice-Kavečany za rok 20162016, súbor pdf, 11,2 MB

Záverečný účet MČ Košice-Kavečany za rok 2016, súbor pdf, 7,1 MB


zverejnené 6.6.2017


Zverejnenie záverečného účtu mestskej časti Košice-Kavečany za rok 2015 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení


Programový rozpočet MČ Košice-Kavečany na rok 2015 - plnenie k 31.12.2015, súbor xls, 421 kB

Hodnotiaca správa programového rozpočtu MČ Košice-Kavečany na rok 2015 súbor rtf, 840 kB

Záverečný účet MČ Košice-Kavečany za rok 2015, súbo rtf, 552 kB


zverejnené 12.6.2016Zverejnenie záverečného účtu mestskej časti Košice-Kavečany za rok 2014 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení


Programový rozpočet MČ Košice-Kavečany na rok 2014 - plnenie k 31.12.2014, súbor xls, 421 kB

Hodnotiaca správa programového rozpočtu MČ Košice-Kavečany na rok 2014, súbor pdf, 840 kB

Záverečný účet MČ Košice-Kavečany za rok 2014, súbor pdf, 552 kB


zverejnené 4.6.2015

Programový rozpočet MČ Košice-Kavečany na rok 2013 - plnenie k 31.12.2013, súbor xls, 422 kB

Hodnotiaca správa programového rozpočtu MČ Košice-Kavečany na rok 2013, súbor rtf, 865 kB

Záverečný účet MČ Košice-Kavečany za rok 2013, súbor rtf, 7,5 MB

 

zverejnené 23.5.2014


Zverejnenie záverečného účtu mestskej časti Košice-Kavečany za rok 2012 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení.

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012, súbor xls, 448 KB

Hodnotenie programového rozpočtu 2012, súbor pdf, 282 KB

Zaverečný účet 2012, súbor pdf, 425 KB


zverejnené 31.5.2013


Zverejnenie záverečného účtu mestskej časti Košice-Kavečany za rok 2011 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení.

 

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2011, súbor xls, 425 KB

Hodnotenie programového rozpočtu 2011, súbor pdf, 268 KB

Zaverečný účet 2011, súbor pdf, 436 KB

zverejnené 8.6.2012

 

 


ilustračné ilustračné ilustračné