Mestská časť Košice-Kavečany - Pamiatky

   KONTAKT  |  MAPA WEBU  |  RSS  | VYHĽADÁVANIE  
   KAVEČANY  |  OBČAN  |  NÁVŠTEVNÍK   

Pamiatky

Z pôvodnej architektúry obytnej zástavby sa v Kavečanoch nezachovalo nič, najstaršie stojace stavby sú z prelomu 19. a 20. storočia a zväčša slúžia už iba hospodárskym účelom.

 

Sakrálne pamiatky

Kultúrna pamiatka - kostol sv. apoštolov Petra a Pavla

Postavený v roku 1783. Od roku 2000 prešiel kompletnou rekonštrukciou vrátane strechy, interiéru, exteriéru a oplotenia. Vnútro kostola oživujú impozantné oltáre. Hlavnému oltáru dominuje socha Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, a patrocínium sv. Petra po ľavej strane a sv. Pavla po pravej. Pravý bočný oltár je zasvätený Panne Márii Ružencovej. Na ľavom bočnom oltári sa nachádzajú sochy sv. Jozefa, sv. Alžbety Uhorskej a sv. Anny.

Kostol sv. apoštolov Petra a Pavla pohľad z juhovýchodu

Priečelia kostola sv. apoštolov Petra a Pavla

Pohľad do interiéru kostola

Pohľad na hlavný oltár kostola


pohlad kostol kavecany organ 

 

Kaplnka sv. Rodiny

Kaplnka sv. Rodiny pohľad

 Kaplnka sv. Rodiny interiér

 

 Kaplnka Panny Márie

Kaplnka Panny Márie pohľad

Kaplnka Panny Márie interiér

 

 


ilustračné ilustračné ilustračné